Aalto-yliopisto

I Vastuumme ihmisistä

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Haluamme yhteisömme jokaisen jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Vastuumme ihmisistä on eettisten periaatteiden ensimmäinen pilari.
Equality

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Haluamme yhteisömme jokaisen jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi.

Tavoitteemme on tarjota kaikille yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja saavutettava toimintaympäristö, jossa eri tehtävissä olevia sekä erilaisista taustoista saapuvia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti. Toimintaympäristömme myös mahdollistaa yhdenvertaisen opiskelemisen ja työnteon ammatillisten, koulutukseen liittyvien ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhdenvertaisuus ja puolueettomuus

Aalto-yhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja sen ilmaisemisesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, uskomuksista, mielipiteistä, osallisuudesta poliittiseen toimintaan tai ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteista, terveydestä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Vastuullinen käyttäytyminen

Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, kiusaamista emmekä häirintää.

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointi on kaiken toimintamme ydin. Aalto-yliopisto on sitoutunut tarjoamaan kaikille terveelliset ja turvalliset työ- ja opiskeluolosuhteet. Aalto-yhteisön jäsenet ovat vastuussa siitä, että noudattavat terveys- ja turvallisuuskäytänteitä, tunnistavat mahdollisia vaaroja ja toteuttavat tarvittavat suojatoimenpiteet.
 

*   *   *   *   *
 

Hyödyllisiä vinkkejä

  1. Pysy avoimena uusille näkökulmille, jaa kokemuksia, kuuntele muita ja kokeile uusia tapoja edistää avointa keskustelua, kannusta vapaata ideoiden vaihtoa ja rakenna keskinäistä luottamusta.

  2. Pohdi tiedostamattomia ennakkoluulojasi ja stereotypioita, jotka usein kohdistuvat epäoikeudenmukaisesti eri ihmisryhmiin.

  3. Älä koskaan käytä ei-toivottua sanallista, visuaalista tai fyysistä ilmaisua tai muutoin käyttäydy tavalla, joka saa muut tuntemaan olonsa uhatuksi, epämukavaksi tai turvattomaksi, tai aiheuta pelottavaa, loukkaavaa tai vihamielistä ilmapiiriä.

  4. Pidä aktiivisesti huolta omasta ja muiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

  5. Esteettömyyden ja saavutettavuuden turvaaminen ja esteiden poistaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii kaikkien panosta. Jos havaitset esteitä, älä epäröi ehdottaa muutosta.

Lue lisää aiheesta

 

Palaa eettisten periaatteiden pääsivulleSiirry II pilariin: Vastuumme kestävästä kehityksestä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu