Aalto-yliopisto

I Vastuumme ihmisistä

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Haluamme yhteisömme jokaisen jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Vastuumme ihmisistä on eettisten periaatteiden ensimmäinen pilari.
Equality

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Haluamme yhteisömme jokaisen jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi.

Tavoitteemme on tarjota kaikille yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja saavutettava toimintaympäristö, jossa eri tehtävissä olevia sekä erilaisista taustoista saapuvia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti. Toimintaympäristömme myös mahdollistaa yhdenvertaisen opiskelemisen ja työnteon ammatillisten, koulutukseen liittyvien ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhdenvertaisuus ja puolueettomuus

Aalto-yhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja sen ilmaisemisesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, uskomuksista, mielipiteistä, osallisuudesta poliittiseen toimintaan tai ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteista, terveydestä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Vastuullinen käyttäytyminen

Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, kiusaamista emmekä häirintää.

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointi on kaiken toimintamme ydin. Aalto-yliopisto on sitoutunut tarjoamaan kaikille terveelliset ja turvalliset työ- ja opiskeluolosuhteet. Aalto-yhteisön jäsenet ovat vastuussa siitä, että noudattavat terveys- ja turvallisuuskäytänteitä, tunnistavat mahdollisia vaaroja ja toteuttavat tarvittavat suojatoimenpiteet.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: