Aalto-universitetet

Likabehandling och jämställdhet

All vår verksamhet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Aalto-universitetets mål är att erbjuda alla en jämlik och likvärdig verksamhetsmiljö, där anställda och studerande av olika kön, med olika uppgifter och med olika bakgrund behandlas jämlikt.
Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisten taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen yliopiston toimintaan.

Yhdenvertaisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme. Me kaikki osallistumme tasa-arvon, osallistavuuden ja monimuotoisuuden lisäämiseen, kun työskentelemme ja opiskelemme Aallossa. Kaikki päivittäiset kohtaamiset kollegoiden, opiskelijoiden, tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat mahdollisuuksia rakentaa osallistavaa kulttuuria.

Arvomme ohjaavat meitä edistämään tasa-arvoa, osallisuutta ja monimuotoisuutta. Osallistava kulttuuri puolestaan vahvistaa hyvinvointiamme, innovatiivisuuttamme ja kykyämme edistää huippututkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme.

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan (EQU-plan) 2016–2018 har godkänts genom rektors beslut den 29 februari 2016.

I likabehandlings- och jämställdhetsplanen presenteras universitetets allmänna principer för likabehandling och jämställdhet. Därtill presenteras mål och centrala åtgärder för att uppnå målen under de tre år planen täcker. Vidare beskrivs hur arbetet för att främja målen organiseras i Aalto och anvisningar till stöd för jämställdhetsarbetet.

Aalto-universitetets treåriga likabehandlings- och jämställdhetsplan stöds av de olika högskolornas genomförandeplaner som uppdateras årligen.

Utöver likabehandlings- och jämställdhetsplanen stöds likabehandling och jämställdhet vid Aalto-universitetet genom diverse aktörer inom universitetet. Likabehandlings- och jämställdhetsarbetet stöds bl.a. av Code of Conduct, språkliga riktlinjer, personalplanen, enkäter för personal och studerande, lönekartläggningar och arbetsplatsutredningar.

  Aalto University Equality Plan

  We are committed to further developing our community into an equal, diverse and inclusive place to study, work and collaborate. The University Equality Plan (EQU plan) 2019–2021, approved by the President, outlines our current state and future goals for development. You will find the new plan in Finnish, Swedish and English below in the attachments.

   The Equality Plan defines the general equality principles of the University and sets goals and measures for a three-year planning period at a time. The current state of diversity issues is described and past goals and actions are evaluated. It also outlines how equality work at Aalto is organised.

   Aalto University's three-year equality plan is supported with school-specific action plans, which are updated on a yearly basis. In addition to the Aalto University Equality Plan, equality is promoted by a variety of actors across the University, e.g. through Code of Conduct work and HR policies.

   Toolbox for fostering diversity and inclusion
   Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Jaakko Kahilaniemi
   Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä

   Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta

   Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaa (EQU-toimikunta) 2019-2021  johtaa provosti Kristiina Mäkelä. Lisäksi toimikunnassa ovat jäseninä korkeakoulujen laatutyöstä vastaavat kehityspäälliköt ja edustajia Aallon eri aloilta, palveluista ja henkilöstöryhmistä sekä opiskelijoista.

   Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa ja -kysymyksissä voit olla yhteydessä joko Aallon EQU-koordinaattoriin ja toimikunnan sihteeriin [email protected] tai korkeakoulusi kehityspäällikköön/-asiantuntijaan, joita ovat

   • ARTS, Iina Ekholm, asiantuntija
   • BIZ, Perttu Kähäri, kehityspäällikkö
   • CHEM, Marjo Kettunen, kehityspäällikkö
   • ELEC, Outi Elina Kansanen, kehityspäällikkö
   • ENG, Soile Koukkari, kehityspäällikkö
   • SCI, Marja Niemi, kehityspäällikkö
   Shakin up Tech, biomimeettinen silkki. Kuva: Mikko Raskinen.

   Shaking up Tech-evenemanget förenade hundratals flickor och teknik

   Linda Liukas öppnade evenemanget med att berätta åt deltagarna, att teknologi hör till oss alla. Deltagarna fick en möjlighet med hjälp av VR-glasögon röra sig i rymden, töja silkestråd från spindelnät och sätta ihop en satellit.

   Aalto-universitetets verksamhetsmodeller och anvisningar för likabehandling och jämställdhet

   Trakasserier och osakligt beteende (på finska)

   Verksamhetsmodell för bestående arbetshälsa (PysTy) (på finska)

    

   Lue lisää korkeakoulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä

   Undergraduate Centre Stairs Exterior

   Equality

   How are equality issues managed at the School of Science?

   School of Science: governance

   Uutisia aiheesta

   Women of Aalto -verkoston kokoontuminen

   Women of Aalto network seeks to promote equality in society

   Proceeds from the Pink Ribbon Gala event in October will be used to support Finnish cancer research.

   News
   Kuvassa professori Risto Sarvas, etualalla näkyy kaksi Otaniemen lukion opiskelijaa

   Upper secondary school students become professors on Day of the Girl

   An initiative between Aalto University and Otaniemi Upper Secondary School gives students the possibility to draw attention to technology- and society-related topics that they see as important.

   News
   Aerial picture of Otaniemi during the summer

   School of Science Diversity and Equality Plan for 2020 published

   Equality plan available on our governance page follow-on from discussions from the end of last year

   News

   Liitteet (Aallon EQU-toimikunta 2019-2021, EQU-suunnitelma 2019-2021 ja tasa-arvotilastot 2018 sekä saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma 2019-2021)

   • Publicerat:
   • Uppdaterad:
   Dela
   URL kopierat