Equality, Diversity and Inclusion at Aalto

Aalto-universitetet

Likabehandling och jämställdhet

All vår verksamhet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Aalto-universitetets mål är att erbjuda alla en jämlik och likvärdig verksamhetsmiljö, där anställda och studerande av olika kön, med olika uppgifter och med olika bakgrund behandlas jämlikt.
Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

We foster an empowered community that shines by working together. A culture where everyone feels included is at the heart of this value.

Kristiina Mäkelä, Provost

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan (EQU-plan) 2016–2018 har godkänts genom rektors beslut den 29 februari 2016.

I likabehandlings- och jämställdhetsplanen presenteras universitetets allmänna principer för likabehandling och jämställdhet. Därtill presenteras mål och centrala åtgärder för att uppnå målen under de tre år planen täcker. Vidare beskrivs hur arbetet för att främja målen organiseras i Aalto och anvisningar till stöd för jämställdhetsarbetet.

Aalto-universitetets treåriga likabehandlings- och jämställdhetsplan stöds av de olika högskolornas genomförandeplaner som uppdateras årligen.

Utöver likabehandlings- och jämställdhetsplanen stöds likabehandling och jämställdhet vid Aalto-universitetet genom diverse aktörer inom universitetet. Likabehandlings- och jämställdhetsarbetet stöds bl.a. av Code of Conduct, språkliga riktlinjer, personalplanen, enkäter för personal och studerande, lönekartläggningar och arbetsplatsutredningar.

Haluatko jakaa ideoita EDI-asioiden kehittämiseen tai ilmoittaa havaitsemastasi haasteesta? Ole yhteydessä [email protected]

DO you have an idea for EDI development or have you noticed an inclusion barrier? Please contact:

Ida Salin

Ida Salin

HR Specialist, Equality, Diversity and Inclusion Officer

School contact persons

Iina Ekholm

Aalto ARTS

Perttu Kähäri

Aalto BIZ

Marjo Kettunen

Aalto CHEM

Outi Elina Kansanen

Aalto ELEC

Elina Karvonen

Aalto ENG

Marja Niemi

Aalto SCI
A bridge by the sea, image shot from the air in the evening. Photo by Aalto University / Aleksi Poutanen

Vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera

Vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera anger riktningen för vår strategi på lång sikt.

Vår strategi
Kaksi henkilöä kampuksella.

Etiska principerna - Värden i praktiken

De etiska principerna (Code of Conduct) utgör grunden för Aalto-gemenskapens kultur och hjälper oss att omsätta våra värden och vårt sätt att agera i handling.

Aalto-universitetet
Equality

I Vårt ansvar för människor

Vi vill att varje medlem av vår gemenskap ska känna sig välkommen och trygg.

Aalto-universitetet
kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

How to intervene to harassment and inappropriate conduct

The Code of Conduct is one way of putting our values and way of working - the foundation of our community culture - into practice.

Services
Aalto people

Learning hub on diversity and inclusion

Practical tips for fostering diversity and inclusion.

Aalto University
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Aalto-universitetet
Four people looking at the laptop. Image: Aalto University / Aleksi Poutanen

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer

Språkliga principer vid Aalto-universitetet

Aalto-handboken
Oasis of Radical Wellbeing 2022.

Oasis of Radical Wellbeing

On these page you will find information and interesting references to improve wellbeing at Aalto University!

Professor emeritus Esa Saarinen talks about teaching (and a lot more)

OASIS archives: Vice President Petri Suomala zoomed with Dr. Kamilah Majied and discussed equity, inclusivity and diversity. Watch the video!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat