Likabehandling och jämställdhet

All vår verksamhet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Aalto-universitetets mål är att erbjuda alla en jämlik och likvärdig verksamhetsmiljö, där anställda och studerande av olika kön, med olika uppgifter och med olika bakgrund behandlas jämlikt.

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan (EQU-plan) 2016–2018 har godkänts genom rektors beslut den 29 februari 2016.

I likabehandlings- och jämställdhetsplanen presenteras universitetets allmänna principer för likabehandling och jämställdhet. Därtill presenteras mål och centrala åtgärder för att uppnå målen under de tre år planen täcker. Vidare beskrivs hur arbetet för att främja målen organiseras i Aalto och anvisningar till stöd för jämställdhetsarbetet.

Aalto-universitetets treåriga likabehandlings- och jämställdhetsplan stöds av de olika högskolornas genomförandeplaner som uppdateras årligen.

Utöver likabehandlings- och jämställdhetsplanen stöds likabehandling och jämställdhet vid Aalto-universitetet genom diverse aktörer inom universitetet. Likabehandlings- och jämställdhetsarbetet stöds bl.a. av Code of Conduct, språkliga riktlinjer, personalplanen, enkäter för personal och studerande, lönekartläggningar och arbetsplatsutredningar.

Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Jaakko Kahilaniemi
Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä

Aalto University Equality Committee

Aalto University Equality (EQU)  Committee for the years 2019-2021 is lead by Provost Kristiina Mäkelä. Besides the chair and secretary, the Committee includes six (6) quality officers (one from each school), representatives of student union, staff, teaching and research and of different services. 

In all questions regarding equality at Aalto you may contact the EQU coordinator and committee's secretary [email protected] or your school's quality officer who are

  • ARTS, Iina Ekholm, Specialist
  • BIZ, Perttu Kähäri, Development Manager
  • CHEM, Marjo Kettunen, Development Manager
  • ELEC, Outi-Elina Kansanen, Development Manager
  • ENG, Soile Koukkari, Development Manager
  • SCI, Marja Niemi, Development Manager
Undergraduate Centre Stairs Exterior

Equality

How are equality issues managed at the School of Science?

School of Science: governance
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat