Likabehandling och jämställdhet

All vår verksamhet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Aalto-universitetets mål är att erbjuda alla en jämlik och likvärdig verksamhetsmiljö, där anställda och studerande av olika kön, med olika uppgifter och med olika bakgrund behandlas jämlikt.
Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan (EQU-plan) 2016–2018 har godkänts genom rektors beslut den 29 februari 2016.

I likabehandlings- och jämställdhetsplanen presenteras universitetets allmänna principer för likabehandling och jämställdhet. Därtill presenteras mål och centrala åtgärder för att uppnå målen under de tre år planen täcker. Vidare beskrivs hur arbetet för att främja målen organiseras i Aalto och anvisningar till stöd för jämställdhetsarbetet.

Aalto-universitetets treåriga likabehandlings- och jämställdhetsplan stöds av de olika högskolornas genomförandeplaner som uppdateras årligen.

Utöver likabehandlings- och jämställdhetsplanen stöds likabehandling och jämställdhet vid Aalto-universitetet genom diverse aktörer inom universitetet. Likabehandlings- och jämställdhetsarbetet stöds bl.a. av Code of Conduct, språkliga riktlinjer, personalplanen, enkäter för personal och studerande, lönekartläggningar och arbetsplatsutredningar.

In an equal and inclusive Aalto University:

  1. All university employees have equal rights, responsibilities and opportunities for personal development and career advancement on the basis of their academic and/or professional qualifications.
  2. All have the opportunity to influence the development of teaching, research, and other University operations.
  3. Every applicant will be treated equally in job recruitment, student admissions and teaching situations, and students shall be provided with equal opportunities for study.
  4. Students’ work will be evaluated fairly on the basis clearly and openly defined learning outcomes and evaluation methods.

News

Aalto-yliopisto Töölö juhlasali Kuva: Aki-Pekka Sinikoski
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Renoveringen av Aalto-universitetets handelshögskolas gamla huvudbyggnad inleds

Den ikoniska byggnaden som ligger i Tölö i Helsingfors renoveras och får ett nytt namn.

Events

Environmental Engineering. Photo: Mikko Raskinen/ Aalto University

Sustainability

We are committed to promoting sustainable development through research and education as well as in our campus development and other daily practices.

Aallon tapa toimia

Code of Conduct

The Aalto Code of Conduct summarises the principles of fair play and integrity that govern our activities and sets out guidelines for the kind of behaviour that we expect of each other. It is based on Aalto’s values and establishes a common operational culture.

Aalto University
Three people walking at campus

Incoming International Staff

On this page read more on inviting incoming international staff. The receiving department or unit HR will take care of preparing a Hosting Agreement for the incoming person.

Services
A bridge by the sea, image shot from the air in the evening. Photo by Aalto University / Aleksi Poutanen

Our purpose, values and way of working

Our purpose, values, and way of working define our long-term direction.

Our strategy
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat