Aalto-universitetet

Likabehandling och jämställdhet

All vår verksamhet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Aalto-universitetets mål är att erbjuda alla en jämlik och likvärdig verksamhetsmiljö, där anställda och studerande av olika kön, med olika uppgifter och med olika bakgrund behandlas jämlikt.

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan

Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan (EQU-plan) 2016–2018 har godkänts genom rektors beslut den 29 februari 2016.

I likabehandlings- och jämställdhetsplanen presenteras universitetets allmänna principer för likabehandling och jämställdhet. Därtill presenteras mål och centrala åtgärder för att uppnå målen under de tre år planen täcker. Vidare beskrivs hur arbetet för att främja målen organiseras i Aalto och anvisningar till stöd för jämställdhetsarbetet.

Aalto-universitetets treåriga likabehandlings- och jämställdhetsplan stöds av de olika högskolornas genomförandeplaner som uppdateras årligen.

Utöver likabehandlings- och jämställdhetsplanen stöds likabehandling och jämställdhet vid Aalto-universitetet genom diverse aktörer inom universitetet. Likabehandlings- och jämställdhetsarbetet stöds bl.a. av Code of Conduct, språkliga riktlinjer, personalplanen, enkäter för personal och studerande, lönekartläggningar och arbetsplatsutredningar.

Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Jaakko Kahilaniemi
Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaa (EQU-toimikunta) 2019-2021  johtaa provosti Kristiina Mäkelä. Lisäksi toimikunnassa ovat jäseninä korkeakoulujen laatutyöstä vastaavat kehityspäälliköt ja edustajia Aallon eri aloilta, palveluista ja henkilöstöryhmistä sekä opiskelijoista.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa ja -kysymyksissä voit olla yhteydessä joko Aallon EQU-koordinaattoriin ja toimikunnan sihteeriin [email protected] tai korkeakoulusi kehityspäällikköön/-asiantuntijaan, joita ovat

  • ARTS, Iina Ekholm, asiantuntija
  • BIZ, Perttu Kähäri, kehityspäällikkö
  • CHEM, Marjo Kettunen, kehityspäällikkö
  • ELEC, Outi Elina Kansanen, kehityspäällikkö
  • ENG, Soile Koukkari, kehityspäällikkö
  • SCI, Marja Niemi, kehityspäällikkö

Aalto-universitetets verksamhetsmodeller och anvisningar för likabehandling och jämställdhet

Trakasserier och osakligt beteende (på finska)

Verksamhetsmodell för bestående arbetshälsa (PysTy) (på finska)

 

Liitteet (Aallon EQU-toimikunta 2019-2021, EQU-suunnitelma 2019-2021 ja tasa-arvotilastot 2018 sekä saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma 2019-2021)

Lue lisää korkeakoulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä

Undergraduate Centre Stairs Exterior

Equality

How are equality issues managed at the School of Science?

School of Science: governance
Aalto University / children watching a science theater show at Aalto ELEC Family Day / photo: Annamari Tolonen

Equality and diversity – School of Electrical Engineering

Aalto University aims to offer everyone an equal operating environment in which employees and students representing different genders, positions and backgrounds are treated equally.

Services
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat