Aalto Living+ Platform

Aalto Living+ Platform

 

Living+ Platform -yhteistyöalusta tukee poikkkitieteellistä tutkimusta ihmislähtöisistä elinympäristöistä, joka on yksi Aalto-yliopiston keskeisistä tutkimusalueista. Keskittymällä ihmislähtöisyyteen, Living+ Platform pyrkii korostamaan sosiaalisen kestävyyden ja hyvinvoinnin tärkeyttä, sekä tuomaan esiin keinoja, joilla näitä voidaan ottaa yhä enemmän huomioon rakennetun ympäristön ja maiseman suunnittelussa. 

Edistämme Aalto-yliopiston sisällä yhteistyötä ensisijaisesti helpottamalla verkostointia eri alojen ja koulujen tutkijoiden välillä. Lisäksi olemme jatkuvasti yhteyksissä ulkoisiin sidosryhmiin löytääksemme uusia mahdollisuuksia Aalto-yhteisön, muiden akateemisten instituutioiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden väliselle yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Syksyllä 2019 avatun Living+ Hubin myötä tarjoamme näille kaikille toimijoille paikan kohdata, vaihtaa ajatuksia sekä tehdä yhteistyötä. Verkostoitumiseen keskittyvien tapahtumien lisäksi järjestämme myös koulutuksellisia luentoja ja seminaareja opiskelijoille, henkilökunnalle ja yleisölle, ja siten edistämme tietoisuutta ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvistä aiheista, tutkimuksesta ja tämänhetkisistä haasteista.    

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Mitä ovat "ihmislähtöiset elinympäristöt"? Käsitteellä viitataan erityisesti rakennettuihin ympäristöihin, joissa painopiste on siirretty koneista ja kovista arvoista ihmiseen sekä yksilöiden tarpeisiin ja kokemuksiin. Lähestymistapa on hyvin käyttäjälähtöinen; siinä huomioidaan muotoilun ja suunnittelun vaikutukset ihmisen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin, ja perimmäisenä tavoitteena on tehdä ihmisten jokapäiväisestä elämästä sujuvampaa ja miellyttävämpää. Lisäksi siihen kuuluu asukkaiden aktiivisen roolin edistäminen suunnittelun eri vaiheissa ja heidän omien elinympäristöjensä kehittämisessä.    

Aalto-yliopistolla ihmislähtöisten elinympäristöjen edistämisen nähdään myös olevan tiiviisti yhteydessä digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen; ne voivat auttaa käyttäjien tarpeiden ja asukkaiden käyttäytymismallien tunnistamisessa sekä tarjota uudenlaisia ratkaisuja arkipäiväisten elinympäristöjen kehittämiseen ja työkaluja tehokkaampaan suunnitteluun sekä asukkaiden osallistamiseen. 

Living+ Platformin tapahtumat

Living+ Platform järjestää monenlaisia tapahtumia ympäri vuoden. Tapahtumat ovat suunnattu tutkijoille, opiskelijoille, ulkoisille sidosryhmille ja/tai julkiselle yleisölle.

Lue lisää menneistä ja tulevista tapahtumista
Living+ Networking Lunch, Dipoli

Tulevat tapahtumat Aalto-yliopistolla

Keltainen Aalto-kynä, kuvituskuva
Väitökset

Väitös kiinteistötalouden alalta, DI Niina Leskinen

Väitöskirjan nimi on "Kiinteistöjen tuottoperusteisen arvonmäärityksen soveltaminen kiinteistökohtaisen energiantuotannon kannattavuuden arvioinnissa"
7th Art of Research Conference
Konferenssit ja työpajat

Art of Research Conference VII: Authorship and Responsibility

Art of Research Conference: Authorship and Responsibility, Aalto University, Dec. 3-4 2020
In practice, the research support carried out by the Living+ becomes visible for example by facilitating cross-disciplinary networks of researchers.

Tutkimus

Ihmiskeskeisten elinympäristöihin liittyvän tutkimuksen tukeminen on yksi Living+ Platformin keskeisimmistä tehtävistä. Platformi tarjoaa sidosryhmien välistä verkostoitumista ja siemenrahoitusta Aalto-yliopiston korkeakoulujen väliselle yhteistyölle.

Lue lisää Living+ Platformin tuesta tästä

Visiting lecturer Akira Minagawa

Opetus

Living+ Platform järjestää ihmiskeskeiset elinympäristöt -aiheeseen liittyvää opetusta luentojen ja seminaarien muodossa. Huomattavin näistä on vuosittainen Living+ Forum luentosarja, joka aina nostaa esille eri ala-aiheen Living+:aan liittyen, kuten viimeisimmät Inclusive Environment ja Mobility.

Lue lisää Aalto Living+ Forum:ista tästä

Aalto Living+ Hub brings together external stakeholders to find opportunities for collaboration and networking between researchers, businesses and municipalities.

Yhteiskunnallinen verkostoituminen

Living+ Platform luo yhteydet yliopiston ulkopuolisiin sidosryhmiin mahdollistaakseen yhteistyömuotoja ja verkostoja tutkijoiden, yritysten ja kuntien väliin. Viimeisin tärkeä askel oli Living+ Hubin avajaiset syksyllä 2019. Hubi tulee toimimaan paikkana jossa yliopiston, sekä yksityisen, että julkisen sektorin toimijat ovat tervetulleita tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan ihmiskeskeisistä elinympäristöistä.

Lue lisää Living+ Hub:ista tästä

Uutiset

Living+ Hub Opening staircase
Kampus Julkaistu:

Kohtaamispaikka ihmislähtöisten elinympäristöjen suunnittelulle

Living+ Hub on kohtaamis- ja yhteistyöpaikka ihmislähtöisistä elinympäristöistä kiinnostuneille toimijoille – niin tutkijoille kuin yksityisen ja julkisen sektorin edustajille.
people sitting on sofas with laptops
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkimushanke CreaTures edistää kestävää kehitystä luovuuden menetelmillä

Monialainen hanke korostaa luovia menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia edistää vastuullisuusajattelua ja kestävää kehitystä. Projektin tavoitteena on löytää ja havainnollistaa tehokkaita polkuja kohti vastuullista, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja rauhanomaista tulevaisuutta.
Yleiskaavasuunnittelija Ville Ahvikko kertoo Leppävaaran kehityksestä Asemanseudut muutoksessa -aamukahveilla Aalto-yliopistolla
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Kiinnostavia puheenvuoroja asemanseutujen kehittämisestä

”Asemanseudut muutoksessa” -aamukahvitilaisuudessa 17.5. keskusteltiin siitä, millaisia tulevaisuuden asemanseudut ovat ja minkälaisia mahdollisuuksia asemanseudut tarjoavat kaupunkikehittämiselle.
Living+ Networking Lunch, Dipoli
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Living+ Platformin verkostoitumislounas toi yhteen ihmislähtöisen elinympäristön tutkimuksesta kiinnostuneita aaltolaisia

Eri korkeakouluja edustaneet aaltolaiset keskustelivat ihmislähtöisen elinympäristön tutkimuksesta 23. huhtikuuta järjestetyssä lounastilaisuudessa.

Kuule viimeisimpiä uutisia seuraamalla meitä

People discussing

Mikä on Platform?

Platform-yhteistyöalustat tukevat monialaista ja tieteidenvälistä tutkimusta ja opetusta Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueilla. Platformit järjestävät vuosittain useita teematapaamisia, jotka tarjoavat sidosryhmille ja Aalto-yliopiston tutkijoille mahdollisuuksia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Tutkimus ja taide

Muita platformeja ja yhteisöjä Aalto-yliopistolla

Kaupunkiakatemia

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistymistä.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Environment Laboratory (ABE) on Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun uusi tutkimus- ja opetushanke.

Aalto Sustainability Hub

Aalto Sustainability Hubin tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri tieteenalojen välillä sekä edistää kestävää kehitystä osana opetusta, kampuskehitystä ja muuta Aalto-yliopiston toimintaa.

Aalto Sustainability Hub

Aalto Experience Platform

Platformin tehtävänä on edistää ja tukea kokemuksen ja elämyksen monitieteellistä tutkimusta, jossa yhdistyvät tiede, tekniikka, taide ja liiketoiminta.

Aalto University Experience Platform

Aalto Digi Platform

Digi Platformin ydin on digitaalisuus, ja sen fokusalueisiin kuuluvat nousevat teknologiat, digipalvelut, big data sekä robotiikka niin tieteissä, taiteissa kuin liiketoiminnassakin.

Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Aalto Health Platform

Health Platform tukee ja kehittää Aalto-yliopiston terveyden ja hyvinvoinnin alan toimijoiden ja Aallon yhteistyötä tieteen, tekniikan, muotoilun ja liiketoiminnan aloilla.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Aalto Materials Platform

Materials Platform -yhteistyöalusta tukee ja kehittää toimia, jotka edistävät materiaalialojen tutkimusta ja vauhdittavat tulosten kaupallistamista.

Metals_photo Eeva Suorlahti fir Materials Platform

Group X

Fokusryhmä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella

group x logo

Kaupunkiakatemia – Living+ Platformin keskeinen yhteistyökumppani

 

Kaupunkiakatemia on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan monitieteistä yhteistyötä.

Kaupunkiakatemia on kaupunkitutkimusyhteistyön foorumi ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kanava. Se tukee kestävien ja elinvoimaisten kaupunkien kehittämistä sekä pääkaupunkiseudun ja sen yliopistojen vetovoimaisuutta. Kaupunkiakatemian toiminta koostuu tutkimustoiminnan edistämisestä, tapahtumista ja tilaisuuksista sekä opetusohjelmayhteistyöstä.

Tutkimustoiminnan edistäminen

Kaupunkiakatemian keskeisiä tutkimusyhteistyökumppaneita ovat Aalto-yliopiston Living+ Platform ja Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria.

Kaupunkiakatemia etsii mahdollisuuksia yliopistojen ja kaupunkien väliselle tutkimusyhteistyölle sekä auttaa pääkaupunkiseudun kehittämiseen tähtäävien yhteisten tutkimushankkeiden valmistelussa. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit edistävät tutkimusyhteistyötä rahoittamalla tutkijatohtoreiden paikkoja, joiden tutkimusteemat tukevat kaupunkistrategioiden toteuttamista. 

Tapahtumat ja tilaisuudet

Kaupunkiakatemia tuottaa yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistäviä tapahtumia. Kaupunkiakatemia järjestää muun muassa kaikille avoimia aamukahvitilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia kaupunkiteemoja sekä käytännön kehittämistyön että tutkimustiedon näkökulmista.

Opetusohjelmayhteistyö

Kaupunkiakatemia tukee kaupunkiyhteistyötä myös yliopistojen kaupunkitutkimuksen opetuksessa. Kaupunkiakatemia edistää opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksia yhteistyökaupungeissa sekä etsii ja välittää lopputöiden aiheita. Keväisin järjestetään lopputyömarkkinat, jossa opiskelijat ja lopputöiden aiheiden tarjoajat kohtaavat.

Koulutusyhteistyössä keskeinen kumppani on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Urban Studies & Planning -maisteriohjelma, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä kaupunkien monimutkaisista haasteista sekä niiden ratkaisemisesta tutkimukseen pohjautuvan suunnittelun keinoin.

Lisätietoa Kaupunkiakatemian nettisivuilta ja Kaupunkiakatemian työntekijöiltä:

Annina Ala-Outinen
Projektipäällikkö
[email protected]
+358 40 1953061

Neetta Eriksson
Suunnittelija
[email protected]
+358 40 6214261

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu