Aalto-käsikirja

Ulkoiset arvioinnit

Seuraamme säännöllisesti yliopiston tutkimuksen, opetuksen, taiteellisen toiminnan ja niiden vaikuttavuutta sekä laatua. Arvioinnit suorittaa kansainväliset korkean tason asiantuntijoista kootut paneelit.

Kansainvälisissä arvioinneissa tavoitteena on tunnistaa ydintoimintojemme, tutkimuksen, taiteellisen toiminnan, opetuksen ja vaikuttavuuden vahvuuksia sekä potentiaalia uusien vahvuuksien kehittämiseksi.

Tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan vaikutusarvioinnissa (RAI) vuonna 2018 kansainvälinen vertaisarvioijien paneeli totesi, että toiminnallamme on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan. Aallon tutkimuksen laatua arvioitiin tätä ennen vuonna 2009 (RAE). Lisäksi tutkimustoiminnan kehitystä seuraavat tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (S(A)AB). S(A)AB tukiryhmien vierailu toteutettiin syksyllä 2021 ja niissä keskityttiin koulujen ja laitosten strategisiin suunnitelmiin ja RAI:n suositusten toimeenpanon seurantaan vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen S(A)ABit vierailivat Aallossa vuonna 2016.

Opetuksen kansainvälinen TEE 2020 -arviointi suoritettiin 2020. Arvioinnin tarvoitteena oli tukea koulutuksen strategista kehittämistä kaikilla tutkintoasteilla, tunnistaa koulutuksen nykytila sekä tehdä näkyväksi opetuksen saavutuksia ja kehittämisalueita. Tätä edellinen opetuksen arviointi toteutettiin vuonna 2011.

Two women analysing the content of a test tube

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi säännöllisesti yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointi perustuu vertaisarviointiin ja noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Tutkimus ja taide
Accounting Impact

Tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (SAB, SAAB)

Korkeakoulujemme tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät, Scientific (and Artistic) Advisory Boards, SAB/SAAB, tukevat ja kehittävät yliopistoa arvioimalla toimintaamme ja suunnitelmiamme erityisesti tutkimuksen ja taiteellisen työn alueilla.

Tutkimus ja taide
A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE

TEE 2020 -arvioinnin tavoitteena on tunnistaa koulutuksen kehittämistarpeita sekä tehdä näkyväksi ja arvioida koulutuksen saavutuksia Aallon 10 vuoden aikana.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Auditoinnit ja akkreditoinnit

Auditoinnilla ja akkreditoinneilla pyritään laadun varmistamisen lisäksi yliopiston näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Auditoinnin tai akkreditoinnin kohteena voi olla yliopisto kokonaisuudessaan, tietty korkeakoulu tai koulutusohjelma. Arvioinnin suorittaa auditointi- tai akkreditointitahon asettama arviointiryhmä.

ARotor laboration akselimittausta

Auditoinnit ja akkreditoinnit

Auditoinnilla ja akkreditoinneilla pyritään toiminnan laadun varmistamisen lisäksi yliopiston näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen.

Aalto-käsikirja

HR Excellence in Research arvioinnit

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) -työ perustuu Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan arvoihin. Euroopan komission arvioinnin pohjalta saatu HR Excellence in Research -laatuleima on tunnustus tutkijoiden työolojen ja uran kehittämistyöstä. Se osoittaa, että Aallossa on toimiva sekä tasa-arvoinen työympäristö ja rekrytointimme hoidetaan ammattimaisesti ja läpinäkyvästi.

Aalto University, Learning@Aalto Assessment for Lifelong Learning, photo Jere Savolainen

Human Resources Excellence - Parhaita henkilöstökäytäntöjä

Aalto-yliopisto on saanut vuonna 2012 Euroopan Komission myöntämän HR Excellence in Research -tunnustuksen ensimmäisenä Suomen yliopistoista. Tällä sivulla on tietoa Aallon HRS4R-prosessista sekä uusimmasta HRS4R-strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Töihin Aaltoon
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: