Aalto-käsikirja

Ulkoiset arvioinnit

Seuraamme säännöllisesti yliopiston tutkimuksen, opetuksen, taiteellisen toiminnan ja niiden vaikuttavuutta sekä laatua. Arvioinnit suorittaa kansainväliset korkean tason asiantuntijoista kootut paneelit.

Kansainvälisissä arvioinneissa tavoitteena on tunnistaa tutkimuksen ja opetuksen vahvuuksia sekä potentiaalia uusien vahvuuksien kehittämiseksi. Tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan vaikutusarvioinnissa (RAI) vuonna 2018 kansainvälinen vertaisarvioijien paneeli totesi, että toiminnallamme on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan. Aallon tutkimuksen laatua arvioitiin tätä ennen vuonna 2009 (RAE). Lisäksi tutkimustoiminnan kehitystä seuraavat tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (S(A)AB). S(A)AB tukiryhmien vierailu toteutettiin syksyllä 2021 ja niissä keskityttiin koulujen ja laitosten strategisiin suunnitelmiin ja RAI:n suositusten toimeenpanon seurantaan vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen S(A)ABit vierailivat Aallossa vuonna 2016.

Opetuksen kansainvälinen TEE 2020 -arvioinnin tarkoituksena oli tukea koulutuksen strategista kehittämistä kaikilla tutkintoasteilla. Edellinen opetuksen arviointi toteutettiin vuonna 2011.

Two women analysing the content of a test tube

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi jatkuvasti tekemänsä tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutkimus ja taide
Accounting Impact

Tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (SAB, SAAB)

Korkeakoulujemme tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät, Scientific (and Artistic) Advisory Boards, SAB/SAAB, tukevat ja kehittävät yliopistoa arvioimalla toimintaamme ja suunnitelmiamme erityisesti tutkimuksen alueella.

Tutkimus ja taide
A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE

TEE 2020 -arvioinnin tavoitteena on tunnistaa koulutuksen kehittämistarpeita sekä tehdä näkyväksi ja arvioida koulutuksen saavutuksia Aallon 10 vuoden aikana.

Ohjelmajohtajan käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu