Aalto-käsikirja

Auditoinnit ja akkreditoinnit

Auditoinnilla ja akkreditoinneilla pyritään toiminnan laadun varmistamisen lisäksi yliopiston näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen.

Auditointi on puolueeton arviointi, jonka avulla tarkastellaan, täyttääkö organisaatio sille itse asettamansa tavoitteet ja vaatimukset. Auditointi on ikään kuin tarkastus siitä, toimiiko organisaatio niin kuin se sanoo toimivansa. Aalto-yliopiston laatujärjestelmä on auditoitu erinomaisin tuloksin vuonna 2023 kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, KARVIn , toimesta. Seuraava laatujärjestelmä auditointi on vuonna 2029.

Akkreditointi on pätevyyden toteamista, mikä perustuu kansainvälisiin kriteereihin. Akkreditoinnit ovat merkki koulutuksen korkeasta laadusta, jatkuvasta kehittämisestä sekä kansainvälisestä tunnustamisesta.  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle on myönnetty ensimmäisenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna alansa tärkeimmät kansainväliset laatuakkreditoinnit (AACSB, AMBA, EQUIS).

Auditointi-/akkreditointikohde toteuttaa arvioijan antamien ohjeiden mukaisesti itsearvioinnin ja tiedonkeruun. Saadun materiaalin ja arviointivierailujen pohjalta arviointiryhmä arvioi toimintaa ja tuottaa sen pohjalta arviointiraportin kehittämisehdotuksineen. Läpäistystä arvioinnista auditointi- tai akkreditointitaho myöntää määräaikaisen laatuleiman. Auditoinneissa ja akkreditoinneissa tunnistettujen kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan yliopiston ja korkeakoulujen johdon katselmuksissa muiden arviointien ja palautteiden tulosten ohella.

Aalto-yliopisto osallistuu myös erilaisiin kansainvälisiin rankingvertailuihin, joita hyödynnetään esimerkiksi oman asemoinnin ja strategisen työn seurantavälineinä.

Kampus, ilmakuva

Laatujärjestelmän auditointi 2022/23

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin alkuvuonna 2023 ja seuraava järjestelmäauditointi on 2029.

Aalto-käsikirja

Akkreditoinnit ja rankingit

Kansainväliset laatuakkreditoinnit ja rankingit ovat tärkeitä työkaluja, joiden avulla voimme testata omaa tehokkuuttamme, varmistaa työskentelymme korkean laadun ja keskittyä uusien tavoitteidemme saavuttamiseen.

Kauppakorkeakoulu
Aalto University students enjoying sunny weather

Rankingit

Aalto-yliopisto on saavuttanut vahvoja sijoituksia kansainvälisillä yliopistoja vertailevilla ranking-listoilla. Paras alakohtainen sijoituksemme on 8. sija maailmassa taiteen ja muotoilun alalla, ja olemme sadan parhaan joukossa myös monilla muilla aloilla eri rankingien mukaan.

Tältä sivulta löydät tietoa sijoittumisestamme tunnetuimmissa yliopistorankingeissä.

Aalto-yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: