Tutkimus ja taide

Tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (SAB, SAAB)

Korkeakoulujemme tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät, Scientific (and Artistic) Advisory Boards, SAB/SAAB, tukevat ja kehittävät yliopistoa arvioimalla toimintaamme ja suunnitelmiamme erityisesti tutkimuksen ja taiteellisen työn alueilla.

Tieteellisten tukiryhmien tehtävät

  • seurata, arvioida ja tukea korkeakoulujen tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta, niin että pääpaino on tutkimuksessa,
  • antaa suosituksia korkeakoulun uusista kehityssuunnista ja avauksista
  • arvioida kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kukin tieteellinen tai taiteellinen tukiryhmä kokoontuu noin kahden vuoden välein, lukuunottamatta niitä vuosia, jolloin järjestetään syvällisempi tutkimuksen, taiteen ja impaktin arviointi RAI (Research, Art and Impact (RAI) assessment) SAB/SAAB-vierailuja on järjestetty vuosina 2012, 2014, 2016, ja 2021. Vuoden 2021 vierailulla huomio kiinnittyi erityisesti kahteen asiaan: miten korkeakoulun strategia ja suunnitelmat heijastelevat Aalto-yliopiston uutta strategiaa ja lisäksi tarkasteltiin miten korkeakoulut ja laitokset ovat vastanneet RAI2018-arvioinnissa saamiinsa suosituksiin.

Vuoden 2021 vierailun aineistot löytyvät aaltolaisille osoitteesta S(A)AB 2021 - Home (sharepoint.com)

Seuraava SAB/SAAB -vierailu järjestetään marraskuussa 2024.

SAB/SAAB-prosessin kontaktihenkilöitä ovat kunkin korkeakoulun kehityspäällikkö ja yliopistotasoisena kontaktihenkilönä toimii erityisasiantuntija Erja Ämmälahti [email protected]. SAB/SAAB-prosessi on osa tutkimuksen arviointia yliopistossamme.

Uutisia

Two women analysing the content of a test tube

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi säännöllisesti yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointi perustuu vertaisarviointiin ja noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Tutkimus ja taide
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: