Tutkimus ja taide

Tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (SAB, SAAB)

Korkeakoulujemme tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät, Scientific (and Artistic) Advisory Boards, SAB/SAAB, tukevat ja kehittävät yliopistoa arvioimalla toimintaamme ja suunnitelmiamme erityisesti tutkimuksen alueella.

Tieteellisten tukiryhmien tehtävät

  • seurata, arvioida ja tukea korkeakoulujen tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta, niin että pääpaino on tutkimuksessa,
  • antaa suosituksia korkeakoulun uusista kehityssuunnista ja avauksista
  • arvioida kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kukin tieteellinen (ja taiteellinen) tukiryhmä kokoontuu noin kahden vuoden välein, lukuunottamatta niitä vuosia, jolloin järjestetään syvällisempi tutkimuksen, taiteen ja impaktin arviointi RAI (Research, Art and Impact (RAI) assessment) SAB/SAAB-vierailuja on järjestetty vuosina 2012, 2014, 2016, ja 2021. Vuoden 2021 vierailulla huomio kiinnittyy erityisesti kahteen asiaan: ensinnäkin, miten korkeakoulun strategia heijastelee Aalto-yliopiston uutta strategiaa, ja toissijaisesti, miten korkeakoulut ja laitokset ovat vastanneet RAI2018-arvioinnissa saamiinsa suosituksiin.

Vuoden 2021 vierailun aineistot löytyvät aaltolaisille osoitteesta S(A)AB 2021 - Home (sharepoint.com)

SAB/SAAB-prosessin kontaktihenkilöitä ovat kunkin korkeakoulun kehityspäällikkö, ja yliopistotasoisena kontaktihenkilönä toimii erityisasiantuntija Erja Ämmälahti [email protected]

Uutisia

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu