Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE

TEE 2020 -arvioinnin tavoitteena on tunnistaa koulutuksen kehittämistarpeita sekä tehdä näkyväksi ja arvioida koulutuksen saavutuksia Aallon 10 vuoden aikana.
A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

TEE 2020 on osa Aallon arviointijatkumoa, jossa edellinen kokonaisvaltainen koulutuksen arviointi tehtiin 2011. TEE 2020 -arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen strategista kehittämistä kaikilla tutkintoasteilla. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon opetussuunnitelman 2022-2024 valmistelutyössä.

Arvioinnin painoalueita ovat:

  1. Koulutusohjelmien johtaminen sisältäen kyvykkyyden huomioida tulevaisuuden työelämän vaatimukset ja tiedolliset valmiudet
  2. Opiskelijoiden tiedon ja kompetenssin kasvu ja kehittyminen koulutusohjelmissa
  3. Monialaisuuden toteutuminen
  4. Opintojen sujuvuus

TEE 2020-arviointi linkittyy vahvasti Aalto-yliopiston koulutuksen uuteen strategiaan, tavoitteena selvittää koulutuksen nykytila ja tunnistaa tulevat kehittämistarpeet.

TEE 2020 -tietoja päivitetään laajemmin englanninkieliselle sivulle:Teaching and learning evaluation exercise – TEE

Opetuksen ja oppimisen arvioinnin (Teaching and Learning Evaluation Exercise TEE 2020) projektiraportti on julkaistu digitaalisena Aaltodoc-sivuilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0302-1

Organisointi

Hankkeen operatiivisestä johtamisesta vastaa Heidi Rontu, hankkeen ohjausryhmänä toimii Oppimisen ja opetuksen ohjausryhmä (LESG) ja strategisena ohjausryhmänä Operatiivinen johtoryhmä (PMT). Hankkeessa toimii myös työryhmä, jossa on kaikkien kuuden korkeakoulun edustajat, opiskelijaedustus ja Oppimispalveluiden tuki. TEE 2020 linkittyy myös vahvasti yliopiston (tutkimuksen) fokusalueisiin, jotka tunnistettiin tutkimuksen, taiteen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen arvioinnissa (RAI) 2018. Tavoitteena on yhdistää Aalto-yliopistossa tarjottava koulutus vahvemmin yliopistossa tehtävään tutkimukseen.

Arvioinnin vaiheet ja aikataulutus

TEE 2020 -arviointi koostuu kahdesta sisäisen arvioinnin vaiheesta ja kahdesta ulkoisen arvioinnin vaiheesta. Ensimmäinen sisäinen arviointi on koulutusohjelmien itsearviointi, joka käynnistyy vuoden 2020 alussa (tammi-maaliskuu). Arviointiin osallistuvat Aallon kaikki koulutusohjelmat. Koulutusohjelmat saavat itsearvioinnista tiivistetyn palautteen (huhtikuu). Seuraava sisäinen arviointi koostuu ohjelmien vertaisarvioinnista, jonka lopputuloksena ohjelmat laativat yhteenvedon ja vision tulevasta (huhti-kesäkuu). Sisäisten arviointivaiheiden jälkeen TEE 2020 jatkuu ulkoisella sidosryhmäarvioinnilla (elo-syyskuu), ja TEE 2020 päättyy kansainväliseen arviointiin , joka sisältää myös arviointipaneelin vierailun Aalto-yliopistossa (marras-joulukuu). Loppuraportti TEE 2020 -arvioinnista yhteenvetoineen ja kehittämisehdotuksineen valmistuu vuoden 2021 alkupuolella.

Linkki edellisen TEE-arvioinnin raporttiin: Aalto University Teaching and Education Evaluation (2010-2011), Learning Together - towards enchancing the co-creation of education (.pdf, aaltodoc.aalto.fi)
Raportti on myös lainattavissa Oppimiskeskuksen kirjastosta.

Katso tiedot koulutuksesta: Online reporting tool for programme management clinics

Lisätietoja:

Petri Suomala, opetuksesta vastaava vararehtori, [email protected], +358 40 5918044 
Eija Zitting, johtaja, Oppimispalvelut, [email protected], +358 50 3647778

Kutsu tilaisuuteen: TEE 2020 results and next steps 13 April, 2021 at 10.–11.30 am (calendar invitation), at Zoom

Agenda:
-    Opening (Vice President for Education)
-    TEE 2020 project and summary of the Aalto results (project head)
-    Results and next steps of the Aalto schools (Vice Deans for Education)
-    Next steps of Aalto University (Vice President for Education)
-    Questions and discussion 

Opetuksen ja oppimisen arvioinnin (TEE 2020) raportti on julkaistu

Opetuksen ja oppimisen arviointi (TEE 2020) on osa Aallon arviointijatkumoa, jossa edellinen kokonaisvaltainen koulutuksen arviointi tehtiin 2011.

Lue lisää
Kuva: Unto Rautio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: