Tutkimus ja taide

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi jatkuvasti tekemänsä tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointi perustuu vertaisarviointiin ja noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Tutkimustyön laatua ja ansiokkuutta tarkastellaan vertaisarvioinnin avulla käyttäen kullekin tieteenalalle asianmukaisia kriteereitä.

Yliopiston tasolla vertaisarviointi toteutetaan säännöllisinä tutkimuksen arviointeina, joissa kansainvälinen paneeli arvioi tutkimuksen laatua korkeakoulun laitoksen tasolla ja yksilötasolla. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan kehitystä seuraavat tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät (Scientific (and Artistic) Advisory Board, S(A)AB), jotka koostuvat kansainvälisistä korkeakoulujen aloilla toimivista asiantuntijoista. Tukiryhmät kokoontuvat kahden vuoden välein arvioimaan tutkimustoiminnan tuloksia ja kehitystä ja tekevät kehittämissuosituksia toiminnan suuntaamiseksi. SA(A)B-arvioinnin vaihtoehtona on harvemmin toteutettava yliopistotasoinen tutkimuksen, taiteen ja vaikuttavuuden arviointi RAI (Research, Art and Impact Assessment).

Yksilötasolla tutkimuksen eteneminen varmistetaan tutkimushenkilöstön vuosittaisissa tavoitekeskusteluissa. Urapolulla eteneminen yleensä edellyttää lisäksi perusteellista vertaisarviointia ennen uutta nimitystä. Yksityiskohtainen kuvaus Aalto-yliopiston arviointiprosesseista ja kriteereistä tutkijanuralla etenemisessä on koottu kunkin urapolun sivulle (professoreille: Tenure track -arviointikriteerit; lehtorien urajärjestelmäsivu, muut akateemiset tehtävät -sivu). Lisäksi yksilöt ja tutkimusryhmät saavat vertaispalautetta rahoitushakemuksista tutkimusrahoittajan taholta, ja artikkeliensa ja konferenssijulkaisujensa käsikirjoituksista julkaisuprosessin yhteydessä.

Aalto-yliopiston tutkimuksen arvioinnit

Tutkimuksen arviointi RAE2009

Vuonna 2009 teetettiin Aalto-yliopiston tutkimuksen kansainvälinen arviointi (research assessment exercise, RAE), jolla selvitettiin tutkimuksen tieteellinen laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä tunnistettiin tutkimusaloja, joilla oli maailmanluokan potentiaali.

Accounting Impact

RAI2018 - tutkimuksen, taiteen ja vaikuttavuuden arviointi

Tutkimuksen, taiteen ja vaikuttavuuden RAI2018 -arvioinnissa ulkopuoliset asiantuntijat ylistivät muun muassa innostunutta ja yhteistyökykyistä työilmapiiriä, yliopiston infrastruktuuria, tenure track -urajärjestelmää ja opiskelijavetoista yritysekosysteemiä.

Aalto BIZ Research

Tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (SAB, SAAB)

Korkeakoulujemme tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät, Scientific (and Artistic) Advisory Boards, SAB/SAAB, tukevat ja kehittävät yliopistoa arvioimalla toimintaamme ja suunnitelmiamme erityisesti tutkimuksen alueella.

Accounting Impact

Tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin kansallinen ja kansainvälinen kehitys

Aalto-yliopisto on muodollisesti sitoutunut näihin suosituksiin:

Aalto-yliopisto ottaa myös huomioon monia muita suosituksia, kuten esimerkiksi

Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Tutkijanarviointi muokkaa ja ohjaa tutkimuksen suuntaa. Koko tiedeyhteisön tulisi ottaa vastuu tutkijanarvioinnin periaatteista ja käytännöistä. Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus tarjoaa perustan toimivalle, monimuotoiselle ja menestyksekkäälle tutkimusyhteisölle.

open science toimintakultuuri
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu