Tutkimus ja taide

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi jatkuvasti tekemänsä tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutkimustyön laatua ja ansiokkuutta tarkastellaan vertaisarvioinnin avulla käyttäen kullekin tieteenalalle asianmukaisia kriteereitä.

Yliopiston tasolla vertaisarviointi toteutetaan säännöllisinä tutkimuksen arviointeina, joissa kansainvälinen paneeli arvioi tutkimuksen laatua korkeakoulun laitoksen tasolla ja yksilötasolla. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan kehitystä seuraavat tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät (Scientific (and Artistic) Advisory Board, S(A)AB), jotka koostuvat kansainvälisistä korkeakoulujen aloilla toimivista asiantuntijoista. Tukiryhmät kokoontuvat kahden vuoden välein arvioimaan tutkimustoiminnan tuloksia ja kehitystä ja tekevät kehittämissuosituksia toiminnan suuntaamiseksi. SA(A)B-arvioinnin vaihtoehtona on harvemmin toteutettava yliopistotasoinen tutkimuksen, taiteen ja vaikuttavuuden arviointi RAI (Research, Art and Impact Assessment).

Yksilötasolla määräaikaiset professorit saavat vuosittain palautetta korkeakoulunsa dekaanilta ja laitoksensa johtajalta. Määräaikaiset professorit käyvät läpi perusteellisen ulkopuolisen vertaisarvioinnin ennen vakinaistamista. Yksilöt ja tutkimusryhmät saavat vertaispalautetta myös rahoitushakemuksista, artikkeleista ja konferenssijulkaisuista. Tutkimustoiminnan eteneminen varmistetaan tutkimushenkilöstön vuosittaisilla tavoitekeskusteluilla.

Aalto-yliopiston tutkimuksen, taiteen ja vaikuttavuuden arviointi, RAI 2018

Aalto-yliopisto arvioi kehitystään, toimintansa tasoa ja tulevaisuuden potentiaaliaan teettämällä RAI 2018-arvioinnin (Research, Art, and Impact). Aallon kansainvälisen aseman vahvistamiseksi ja maailmanluokan potentiaalin omaavien alojen tunnistamiseksi yliopiston tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus arvioitiin kansainvälisesti.

Research, Art and Impact assessment logo

RAI 2018 -arvionnin julkinen englanninkielinen loppuraportti löytyy allaolevasta linkistä. Aalto-yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat kirjautua sisään ja nähdä myös laitos- ja alakohtaiset arviointiraportit.

Lisätietoja antavat:

Ella Bingham, tutkimuspalvelujen päällikkö, puh. +358 50 384 1501, ella.bingham(at)aalto.fi 

Krisztina Cziner, RAI2018-projektipäällikkö, puh.  +358 503161028, krisztina.cziner(at)aalto.fi

Marjo Kettunen, RAI2018-projektipäällikkö, puh. +358 50 3042827, marjo.kettunen(at)aalto.fi

Tutkimuksen arviointi, RAE 2009

Vuonna 2009 teetettiin Aalto-yliopiston tutkimuksen kansainvälinen arviointi (research assessment exercise, RAE), jolla selvitettiin tutkimuksen tieteellinen laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä tunnistettiin tutkimusaloja, joilla oli maailmanluokan potentiaali. Tämä oli Aallon ensimmäinen tutkimuksen arviointi, ja se suoritettiin uuden yliopiston syntyvaiheessa. Tutkimuksen arvioinnin suorittivat kansainvälisten asiantuntijoiden paneelit. Paneeliarviointien lisäksi ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva ryhmä suoritti bibliometrisen analyysin, jonka tarkoitus oli selvittää Aalto-yliopiston tutkimuksen taso ISI-viittaustietokannassa listattujen julkaisujen ja viittausten määrän perusteella. Itsearviointivaiheessa arviointiyksiköt ilmaisivat näkemyksensä oman tutkimuksen tasosta. Itsearviointiraportit kuuluivat materiaaleihin, jotka jaettiin paneeleille ennen arviointiviikkoa.

RAE 2009 report

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu