Aalto-käsikirja

Laatujärjestelmän auditointi 2022/23

Yliopistolain mukaan suomalaisten yliopistojen on osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin alkuvuodesta 2023. Laatuleima on voimassa toukokuuhun 2029.
Exellence-leima

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) myönsi keväällä 2024 Aalto-yliopistolle myös excellence-laatuleiman. Excellence-laatuleima voidaan myöntää auditoidulle korkeakoululle vain poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Arvioinnin tekee tätä tarkoitusta varten nimetty arviointipaneeli. Karvin mukaan Aalto-yliopisto on osoittanut innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria. Aalto-yliopiston kantama yhteiskunnallinen ja globaali vastuu ja toiminnan vahva tulevaisuusorientaatio tekivät arviointipaneeliin vaikutuksen.

KARVI_AUDITOITU_

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) suorittamassa auditoinnissa Aalto-yliopisto sai arvion erinomainen kaikilta kolmelta arviointialueelta. Auditointiryhmä antoi erityistä kiitosta vuosittaisten strategisten prosessien ja laatujärjestelmän tuottaman tiedon järjestelmällisestä käytöstä toimintojen kehittämisessä. Vahvuuksina mainittiin myös ainutlaatuinen toimintaympäristön analyysi, strategian läpileikkaavat lähestymistavat ja jatkuva vuoropuhelu sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Auditointi tarkasteli yliopiston toimintatapoja, prosesseja, joilla se pyrkii itse asetettuihin tavoitteisiin. Keskeistä on myös seurantatiedon ja palautteen hyväksikäyttö ja vaikuttavuus toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Tutustu auditointiraporttiin:

Auditoinnin tavoitteet

Laatujärjestelmän auditoinnissa tavoitteena on:

 • arvioida, miten yliopiston laatujärjestelmä toimii laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä,
 • arvioida laatujärjestelmää suhteessa neljään auditointialueeseen ja tehdä esitys siitä, läpäiseekö yliopisto auditoinnin vai edellyttääkö se uusinta-auditointia,
 • auttaa yliopistoa tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet,
 • tukea yliopistoa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja kehittämistoiminnan suuntaamisessa,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan ­
  kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin
  kehittämistoimenpiteisiin,
 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri ­
  aatteita,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin.


Auditointiprosessin vaiheet ja aikataulu

Tutustu auditointiraporttiin (karvi.fi)

Lisätietoa

Karvin auditointimalli (karvi.fi)Auditointimanuaali 2019–2024 

Keskeinen auditointia varten tuottamamme etukäteismateriaali on itsearviointiraportti:

Opiskelijoita tekemässä ryhmätyötä

Itsearviointiraportti, auditointi 2022

Tutustu itsearviointiraporttiin

Aalto-käsikirja

Laadunhallinta on osa kaikkea yliopiston toimintaa, sillä varmistetaan tarkoituksenmukainen toiminta ja jatkuva kehittyminen. Laadunhallintajärjestelmällä, laatujärjestelmällä, varmistamme, että kehitämme toimintaamme siten, että saavutamme itsellemme asetut tavoitteet. 

peukut

Laadunhallinta

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Aalto-käsikirja

Uutisia

Aalto-yliopisto sai excellence-laatuleiman

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tunnustus myönnetään poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä.

Excellence-laatuleiman logo

Aalto-yliopisto sai laatuleiman ja erinomaisen arvion kaikilta arvioiduilta alueilta

Karvin laatuauditoinnissa mainittiin Aalto-yliopiston erityisenä vahvuutena strategisen johtamisen ja laatujärjestelmän tiivis kytkentä.

People working. Picture: Unto Raution

Laatua yhdessä – Hyvinvointia ja jaksamista tukemassa

Wellbeing Desk -palvelupisteessä on aaltolaisia varten monen alan ammattilaisia

Tiina Pylkkönen seisomassa palvelupisteen ovella.

Laatua yhdessä – Opiskelijan ääni kuuluu suunnittelussa ja päätöksenteossa

Yhteisön osallistuminen yliopiston kehittämiseen on keskeinen osa arvomaailmaamme.

Eveliina Palo A grid -rakennuksen portaikossa

Laatua yhdessä – Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden parhaat käytännöt vertailussa

Ryhmä aaltolaisia vieraili sveitsiläisessä EPFL-yliopistossa osana tänä lukuvuonna tapahtuvaa laatuauditointia.

Julisteita EPFL:n kampuksella
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: