Aalto-käsikirja

Laadunhallinta

Aalto-yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston strategisia tavoitteita, varmistaa ja parantaa yliopiston toiminnan laatua, koulutusta, tutkimusta sekä muuta toimintaa.

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen (PDCA-sykli, Plan-Do-Check-Act).

Quality system

Laatupolitiikka ja- järjestelmä

Yliopiston laatujärjestelmä

Aalto-käsikirja
jatkuva kehittäminen

Jatkuvan kehittämisen periaate PDCA

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Aalto-käsikirja

Laadunhallinnan organsoitumisesta kertova sivusto kokoaa laadunhallinnan vastuut yliopistossamme. Aalto-käsikirjan johtaminen osiosta löydät lisäksi korkeakoulujen ja yhteisten alueiden vastuutaulukot.

Encore people

Laadunhallinnan organisointi

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Aalto-käsikirja

Jatkuva parantaminen on laatujärjestelmän keskeinen periaate. Erilaisten arviointien tarkoituksena on arvioida ja varmistaa toimintojemme laatu ja tukea kehittämistyötämme. Hyvien käytäntöjen jakaminen ja oppiminen toisiltamme on myös keskiössä. Aalto-yliopisto suorittaa arviointeja ja kyselyitä eri funktioissaan säännöllisesti yhteisen pitkän tähtäimen arviointiohjelman mukaisesti.

Evaluation programme_2021-2027_Aalto

Arviointi ja palautteet

Arvioinnin tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen ja parantaminen sekä yhteisten parhaitten toimitapojen jalkauttaminen organisaatioon.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu