Uutiset

Aalto-yliopisto sai laatuleiman ja erinomaisen arvion kaikilta arvioiduilta alueilta

Karvin laatuauditoinnissa mainittiin erityisenä vahvuutena strategisen johtamisen ja laatujärjestelmän tiivis kytkentä.
People working. Picture: Unto Raution
Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio.

Aalto-yliopisto läpäisi 28.4.2023 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman laatujärjestelmän auditoinnin ja sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta.

Auditointiryhmä antoi erityistä kiitosta vuosittaisten strategisten prosessien ja laatujärjestelmän tuottaman tiedon järjestelmällisestä käytöstä toimintojen kehittämisessä. Vahvuuksina mainittiin myös ainutlaatuinen toimintaympäristön analyysi, strategian läpileikkaavat lähestymistavat ja jatkuva vuoropuhelu ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Aalto-yliopisto on Suomessa ensimmäinen yliopisto, joka sai Karvin auditoinnissa arvion erinomainen kaikilta kolmelta arviointialueelta. 

Arvioitavina olivat yliopiston ydintoiminnot koulutus, tutkimus ja vaikuttavuus.  Arviointiryhmä antoi palautetta myös yliopiston itse valitsemasta teemasta - yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja inklusiivisuus – ja totesi, että yliopistolla on käytössään toimivat menettelyt henkilöstön ja opiskelijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun edistämiseksi. 

Auditoinnin tulos osoittaa, että yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaisten korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit.  

”Olemme äärimmäisen iloisia arvioinnin erinomaisesta tuloksesta. Olemme tehneet jo pitkään järjestelmällistä työtä laatujärjestelmän ja toiminnan kehittämisen eteen. Lämmin kiitos kaikille valmistelussa ja haastatteluissa mukana olleille aaltolaisille”, sanoo Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä

Karvi toteaa, että Aalto-yliopiston strategiassa määritetyt yliopiston toimintaa läpileikkaavat kolme lähestymistapaa - radikaali luovuus, yrittäjämäinen asenne ja kestävä kehitys - sekä seitsemän tutkimuksen avainaluetta ovat keskeisiä keinoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja innovatiivisten ratkaisujen tuottamiseksi. 

“Läpileikkaavista lähestymistavoista Aallon edistys on kiitettävää erityisesti kestävän kehityksen ja yrittäjämäisen ajattelutavan osalta. Opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia tuetaan voimakkaasti”, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja ja University College Dublinin apulaisprofessori Antoinette Perry

Auditointiraportti nostaa esiin myös kehittämiskohteita. Aalto-yliopiston tulisi esimerkiksi tarjota opiskelijoille vastapalautetta heidän antamiinsa palautteisiin sekä tiedottaa nykyistä systemaattisemmin palautteen perusteella tehdyistä muutoksista.  

Auditoinnin toteutti nelihenkinen kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka koostui professoreista, yritysmaailman asiantuntijasta ja opiskelijajäsenestä. 

Karvin auditoinnissa tarkasteltiin, millaisilla menettelytavoilla yliopisto johtaa, toteuttaa, seuraa ja kehittää oman toimintansa laatua sekä millaisen kokonaisuuden eli laatujärjestelmän nämä menettelytavat muodostavat. Auditointi perustui yliopiston valmistelemaan itsearviointiraporttiin, yliopiston laatudokumentaatioon ja auditointivierailuun tammikuussa 2023.  

Arviointeja tehdään Aalto-yliopistossa säännöllisesti ja ne ovat tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Myös yliopistolaki velvoittaa yliopistoja osallistumaan säännöllisesti ulkoiseen toiminnan ja laatujärjestelmien arviointiin.   

Lue lisää:

Tervetuloa 

Aalto-yhteisö on tervetullut kuulemaan lisää auditointiraportista ja tuloksesta

auditoinnin päätöstilaisuuteen 16.5.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Fajr Asghar vasemmalla ja Vilma Svynarenko oikealla
Yliopisto Julkaistu:

TET-harjoittelijat Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko tutustuivat Aallossa kaikkeen aurinkokennoista Täffän spagettiin

Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko laskivat ensin aurinkokennojen hyötysuhdetta ja kirjoittivat sitten artikkelin uusiutuvasta energiasta.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Ukrainalaisia lukiolaisia tekemässä biomuovia mikrossa Aalto-yliopisto Juniorin ohjeilla.
Yliopisto Julkaistu:

Rajat ylittävää tiedekasvatusta Otaniemestä Ukrainaan

Aalto-yliopisto Junior järjesti keväällä sarjan etätyöpajoja Kryvyi Rihin kouluihin Ukrainaan. Paikalliset lukiolaiset ja heidän opettajansa pääsivät tutustumaan Aalto-yliopisto Juniorin monialaisiin työpajoihin sekä Aalto-yliopiston toimintaan.