Uutiset

Aalto-yliopisto sai laatuleiman ja erinomaisen arvion kaikilta arvioiduilta alueilta

Karvin laatuauditoinnissa mainittiin erityisenä vahvuutena strategisen johtamisen ja laatujärjestelmän tiivis kytkentä.
People working. Picture: Unto Raution
Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio.

Aalto-yliopisto läpäisi 28.4.2023 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman laatujärjestelmän auditoinnin ja sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta.

Auditointiryhmä antoi erityistä kiitosta vuosittaisten strategisten prosessien ja laatujärjestelmän tuottaman tiedon järjestelmällisestä käytöstä toimintojen kehittämisessä. Vahvuuksina mainittiin myös ainutlaatuinen toimintaympäristön analyysi, strategian läpileikkaavat lähestymistavat ja jatkuva vuoropuhelu ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Aalto-yliopisto on Suomessa ensimmäinen yliopisto, joka sai Karvin auditoinnissa arvion erinomainen kaikilta kolmelta arviointialueelta. 

Arvioitavina olivat yliopiston ydintoiminnot koulutus, tutkimus ja vaikuttavuus.  Arviointiryhmä antoi palautetta myös yliopiston itse valitsemasta teemasta - yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja inklusiivisuus – ja totesi, että yliopistolla on käytössään toimivat menettelyt henkilöstön ja opiskelijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun edistämiseksi. 

Auditoinnin tulos osoittaa, että yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaisten korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit.  

”Olemme äärimmäisen iloisia arvioinnin erinomaisesta tuloksesta. Olemme tehneet jo pitkään järjestelmällistä työtä laatujärjestelmän ja toiminnan kehittämisen eteen. Lämmin kiitos kaikille valmistelussa ja haastatteluissa mukana olleille aaltolaisille”, sanoo Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä

Karvi toteaa, että Aalto-yliopiston strategiassa määritetyt yliopiston toimintaa läpileikkaavat kolme lähestymistapaa - radikaali luovuus, yrittäjämäinen asenne ja kestävä kehitys - sekä seitsemän tutkimuksen avainaluetta ovat keskeisiä keinoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja innovatiivisten ratkaisujen tuottamiseksi. 

“Läpileikkaavista lähestymistavoista Aallon edistys on kiitettävää erityisesti kestävän kehityksen ja yrittäjämäisen ajattelutavan osalta. Opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia tuetaan voimakkaasti”, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja ja University College Dublinin apulaisprofessori Antoinette Perry

Auditointiraportti nostaa esiin myös kehittämiskohteita. Aalto-yliopiston tulisi esimerkiksi tarjota opiskelijoille vastapalautetta heidän antamiinsa palautteisiin sekä tiedottaa nykyistä systemaattisemmin palautteen perusteella tehdyistä muutoksista.  

Auditoinnin toteutti nelihenkinen kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka koostui professoreista, yritysmaailman asiantuntijasta ja opiskelijajäsenestä. 

Karvin auditoinnissa tarkasteltiin, millaisilla menettelytavoilla yliopisto johtaa, toteuttaa, seuraa ja kehittää oman toimintansa laatua sekä millaisen kokonaisuuden eli laatujärjestelmän nämä menettelytavat muodostavat. Auditointi perustui yliopiston valmistelemaan itsearviointiraporttiin, yliopiston laatudokumentaatioon ja auditointivierailuun tammikuussa 2023.  

Arviointeja tehdään Aalto-yliopistossa säännöllisesti ja ne ovat tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Myös yliopistolaki velvoittaa yliopistoja osallistumaan säännöllisesti ulkoiseen toiminnan ja laatujärjestelmien arviointiin.   

Lue lisää:

Tervetuloa 

Aalto-yhteisö on tervetullut kuulemaan lisää auditointiraportista ja tuloksesta

auditoinnin päätöstilaisuuteen 16.5.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Poikkeustilanne-kuvitus
Kampus, Poikkeustilanteet, Yliopisto Julkaistu:

Vesikatko Dipolissa 22.2. klo 8-15

Suunniteltu vesikatko alkaa klo 8.00 ja sen arvioitu päättymisaika on klo 15.00.
The magnetic properties of a material can affect how it interacts with light.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijoille läpimurto: Yksisuuntaisen lasin kehitys vihdoin mahdollista

Tutkijat kehittivät uuden metamateriaalin, joka voi toimia monenlaisten teknologisten innovaatioiden pohjana.
Siavash Khajavi
Nimitykset Julkaistu:

Siavash Khajavi nimitetty operatiivisen johtamisen apulaisprofessoriksi

Siavash Khajavi aloittaa apulaisprofessorina 15. helmikuuta 2024.
Radical Creatives -elokuvassa luovuus löytyy sukeltamalla pinnan alle. Kuva: Hayley Lê
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aalto-yliopisto tarjoaa uutta dokumenttielokuvaansa yritysten ja yhteisöjen käyttöön – Ainutlaatuinen teos paljastaa, miten luova prosessi etenee

Yliopiston tuottama dokumentti näyttää 30 tapaa käyttää luovuutta työkaluna, ja haastaa työyhteisöt kehittämään omaa luovuuttaan.