Aalto-käsikirja

Itsearviointiraportti, auditointi 2022

Karvin toteuttamassa laatujärjestelmän auditointimallissa keskeisenä osana on oman toiminnan itsearviointi. Itsearvioinnilla tarkoite­taan omaan toimintaan ja sen kehittämi­seen kohdistuvaa arviointia. Omien vahvuuksien ja erityisesti kehittämiskoh­teiden tunnistaminen on osoitus kypsästä laatukult­tuurista.

Itsearviointiraportin ensimmäinen luonnos (alla liitteenä) perustuu yliopiston vuosikatselmuksen (University review) yhteydessä koottuun materiaaliin ja keskusteluihin. Vuosikatselmuksen yhteydessä toteutetun itsearvioinnin tavoitteena oli saavuttaa yhteinen näkemys auditointialueisiin liittyvistä johtamiskäytänteistä, ydintoimintojemme laadunhallinnan tilanteesta sekä toimintatapoihimme liittyvistä hyvistä käytänteistä ja keskeisistä kehittämiskohteista.

Korkeakouluissa ja palveluissa on keväällä työstetty itsearviointiraporttia laatujärjestelmämme auditointia varten ja kesän aikana koko yhteisöllä on mahdollisuus kommentoida raporttia. Syksyllä raporttia viimeistellään kommenttien pohjalta ja se luovutetaan Karville 2.11.

Timeline_SE report_Audit2022

Itsearviointiraportti, luonnos

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu