Aalto-käsikirja

Itsearviointiraportti, auditointi 2022

Karvin toteuttamassa laatujärjestelmän auditointimallissa keskeisenä osana on oman toiminnan itsearviointi. Itsearvioinnilla tarkoite­taan omaan toimintaan ja sen kehittämi­seen kohdistuvaa arviointia. Omien vahvuuksien ja erityisesti kehittämiskoh­teiden tunnistaminen on osoitus kypsästä laatukult­tuurista.
Opiskelijoita tekemässä ryhmätyötä

Oman toiminnan kehittämistä ja laatujärjestelmämme auditointia varten työstetty itsearviointiraportti perustuu yliopiston vuosikatselmuksen (University review) yhteydessä koottuun materiaaliin ja moniin eri keskusteluihin. Vuosikatselmuksen yhteydessä toteutetun itsearvioinnin tavoitteena oli saavuttaa yhteinen näkemys auditointialueisiin liittyvistä johtamiskäytänteistä, ydintoimintojemme laadunhallinnan tilanteesta sekä toimintatapoihimme liittyvistä hyvistä käytänteistä ja keskeisistä kehittämiskohteista.

Raporttia työstettiin keväällä pienryhmissä ja kesän aikana koko yhteisöllä oli mahdollisuus kommentoida raporttia. Syksyllä raporttia viimeisteltiin kommenttien pohjalta ja se luovutettiin Karville 2.11.2022.

Itsearviointiraportti

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: