Aalto-handboken

Auditeringar av Aaltos kvalitetsystem 2022

Enligt universitetslagen ska finländska universitet även regelbundet låta externt utvärdera sin verksamhet och kvalitetssystem. Aalto-universitetets kvalitetssystem auditerades början av året 2023 och nästa auditering sker 2029.
Exellence label

The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) has awarded Aalto University its Quality Label for Excellence in spring 2024The Quality Label for Excellence can be granted only to a higher education institution audited by FINEEC in recognition of the exceptional quality in the development of its activities. The assessment is carried out by an evaluation panel appointed for this purpose.According to FINEEC, Aalto has demonstrated an innovative pioneering spirit, an approach that focuses on long-term enhancement, and a participatory operational culture. The university's societal and global responsibility and its strong future-led orientation impressed the evaluation panel. 

NCU kvalitetstämpel

Aalto-universitetet blev godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella Centret för Utbildningsutvärdering (NCU) och beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Aalto fick omdömet utmärkt inom alla de områden som utvärderades i NCU:s auditeringAalto fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för den systematiska användningen av årsprocesserna för den strategiska planeringen i utvecklingen av sina funktioner. Aalto-universitetets styrkor är också en unik analys av verksamhetsmiljön, tre genomsyrande angreppssätt som fastställs i universitetets strategi och en kontinuerlig dialog med interna och externa intressentgrupper.

I auditeringen utvärderas ändamålsenligheten, funktionaliteten och inflytandet hos universitetets kvalitetssystem. Vid en auditering är fokus på att granska universitetets verksamhetssätt, dvs. processerna universitetet självt använder för att nå målen det ställt. Att utnyttja informationen från uppföljningen och responsen i planeringen av verksamhet och utvecklingen är också en central del av auditeringen. 

Bekanta dig med auditeringsrapporten:

Målet för en auditering av kvalitetssystemet är:

 • att utvärdera hur kvalitetssystemet fungerar som redskap för kvalitetshantering och utveckling
 • att utvärdera kvalitetssystemet i relation till  de fyra auditeringsområdena och göra ett förslag om godkännande av auditeringen eller en ny auditering
 • att hjälpa universitetet att i sin verksamhet identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsobjekt
 • att stöda universitetet i att nå sina egna mål samt att inrikta utvecklingsverksamheten.

Mer information; Auditeringhandbook 2019 - 2024 (karvi.fi)

Auditeringsprocessen – tidtabell

 • Anmälan till auditering (inlämnad 2020)
 • Avtalsförhandlingar och avtal om valfritt auditeringsobjekt (oktober 2021)
 • Utnämning av auditeringsruppen (september 2022)
 • Inlämning av förhandsmaterialet som görs av universitetet (november 2022)
 • Informations- och diskussionsmöte på universitetet (16.12.2022)
 • Besök av auditeringsgruppen (site visit – 25.-26.1.2023)
 • Högskolornas utvärderingscenters beslut om resultatet och publicering av rapporten (28.4.2023)
 • Avslutande seminarium på universitet (16.5.2023)

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Det centrala pre-materialet vi producerar för revision är självbedömningsrapporten för våra aktiviteter. Läsa mera på engelska.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätyötä

Self-evaluation report, audit 2022

Self-assessment refers to the organisation’s assessment of its activities and their enhancement.

Aalto Handbook

Kvalitetshantering är en del av alla universitetsaktiviteter för att säkerställa lämplig verksamhet och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Kvalitetshanteringssystemet, kvalitetssystemet, vi ser till att vi utvecklar vår verksamhet så att vi uppnår våra mål.

peukut

Kvalitetsledning

Aalto-universitetets kvalitetspolitik och ledning grundar sig på principen för kontinuerlig utveckling.

Aalto-handboken

Nyheter ( på engelska och finska )

Aalto-universitetet fick en kvalitetsstämpel med utmärkta resultat

Universitetets styrka är den starka kopplingen mellan den strategiska ledningen och kvalitetssystemet.

People working. Picture: Unto Raution

Quality together – Learning about equality, diversity and inclusion

Benchlearning visit to EPFL Lausanne gave valuable insights into EDI practices when we prepare for the upcoming quality audit.

Julisteita EPFL:n kampuksella
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: