Aalto-handboken

Auditeringar av Aaltos kvalitetsystem 2022

Enligt universitetslagen ska finländska universitet även regelbundet låta externt utvärdera sin verksamhet och kvalitetssystem. Aalto-universitetets kvalitetssystem auditerades senast i januari 2016 och nästa auditering sker januari 2023.
Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija tekee sähkötöitä.

Det nationella centret för utbildningsutvärdering NCU (Karvi) kommer att auditera Aalto-universitetets kvalitetssystem i januari 2023. I auditeringen utvärderas ändamålsenligheten, funktionaliteten och inflytandet hos universitetets kvalitetssystem. Vid en auditering är fokus på att granska universitetets verksamhetssätt, dvs. processerna universitetet självt använder för att nå målen det ställt. Att utnyttja informationen från uppföljningen och responsen i planeringen av verksamhet och utvecklingen är också en central del av auditeringen. Målen för granskningen är alltså metoderna som högskolan använder för att bibehålla och utveckla kvaliteten på sin verksamhet.

Målet för en auditering av kvalitetssystemet är:

 • att utvärdera hur kvalitetssystemet fungerar som redskap för kvalitetshantering och utveckling
 • att utvärdera kvalitetssystemet i relation till  de fyra auditeringsområdena och göra ett förslag om godkännande av auditeringen eller en ny auditering
 • att hjälpa universitetet att i sin verksamhet identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsobjekt
 • att stöda universitetet i att nå sina egna mål samt att inrikta utvecklingsverksamheten.

Auditeringsprocessen – tidtabell

 • Anmälan till auditering (inlämnad 2020)
 • Avtalsförhandlingar och avtal om valfritt auditeringsobjekt (oktober 2021)
 • Utnämning och utbildning av auditeringsruppen (början av sommaren 2022, NCU)
 • Inlämning av förhandsmaterialet som görs av universitetet (november 2022)
 • Informations- och diskussionsmöte på universitetet (16.12.2022)
 • Besök av auditeringsgruppen (site visit – 25.-26.1.2023)
 • Högskolornas utvärderingscenters beslut om resultatet och publicering av rapporten (mars–april 2023)
 • Avslutande seminarium på universitet (april 2023)

Mer information;

Auditering av universitetet (karvi.fi)

Auditeringhandbook 2019 - 2024 (karvi.fi)

Det centrala pre -materialet vi producerar för revision är självbedömningsrapporten för våra aktiviteter. Läsa mera på engelska.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätyötä

Self-evaluation report, audit 2022

Self-assessment refers to the organisation’s assessment of its activities and their enhancement.

Aalto Handbook

Kvalitetshantering är en del av alla universitetsaktiviteter för att säkerställa lämplig verksamhet och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Kvalitetshanteringssystemet, kvalitetssystemet, vi ser till att vi utvecklar vår verksamhet så att vi uppnår våra mål.

peukut

Kvalitetsledning

Aalto-universitetets kvalitetspolitik och ledning grundar sig på principen för kontinuerlig utveckling.

Aalto-handboken

Nyheter ( på engelska och finska )

Julisteita EPFL:n kampuksella

Quality together – Learning about equality, diversity and inclusion

Benchlearning visit to EPFL Lausanne gave valuable insights into EDI practices when we prepare for the upcoming quality audit.

News
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat