Aalto-käsikirja

Vaikuttavuuden johtaminen

Koko yhteisömme – henkilöstö, opiskelijat, alumnit ja kumppanit – rakentaa innovatiivista, luovaa ja yrittäjyyteen kannustavaa ekosysteemiä. Pitkän aikavälin tehtävämme on uudistaa yhteiskuntaa tutkimukseen perustuvan tiedon, luovuuden ja yrittäjämäisen ajattelutavan avulla sekä luoda uudenlaisia ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin.
Two people having an animated discussion, a third person working with laptop, everyone in space
Kuva: Marc Fermenia

Yliopiston johdon ja palveluiden tehtävänä on taata pitkäaikaiset edellytykset luoda vaikuttavuutta, joka perustuu korkealaatuiseen tutkimukseen, opetukseen ja kansainvälisesti verkostoituneen ekosysteemin hyödyntämiseen.

Aalto takaa vahvan pohjan tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavalle tutkimukselle, opetukselle, taiteelliselle toiminnalle ja innovaatioille turvaamalla niille pitkäaikaisen rahoituspohjan ja luomalla urajärjestelmiä, jotka tukevat akateemista ja ammatillista menestystä.

Aallolla on kansallinen erityistehtävä vahvistaa Suomen innovaatiokykyä. Yliopiston tutkimusaloitteet ja projektit valitaan tarkoin useiden tekijöiden perusteella. Näitä tekijöitä ovat tutkimuksen tieteellinen taso ja merkitys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailu sekä yhteistyö kansainvälisten ja kotimaisten tutkimus- ja yrityskumppaneiden kanssa.

Lue lisää tutkimuksesta, tutkimuksen avainalueista ja tutkimusta ohjaavista periaatteista

Innovaatioista vastaava vararehtori johtaa innovaatio- ja ekosysteemitoimintaa, jota tukevat tutkimuksen ja innovaatioekosysteemin palveluyksiköt sekä kumppanuuksien ja yritysyhteistyön palveluyksikkö.

Vaikuttavuuden strategiset suunnitelmat on tehty seuraaville neljälle vuodelle eli vuosille 2022-2025. Elävän strategian periaatteen mukaisesti tarkastelemme valintojamme säännöllisesti. Suunnitelmia päivitetään vuosittain osana vuosisuunnitteluprosessiamme (University Dialogue).

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Suunnitelmat 2024-2027

Tutustu strategisiin suunnitelmiimme vuosille 2024-2027

Strategiamme

Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Yliopistojen tehtävänä on edistää elinikäistä oppimista, olla vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yhteiskunnalliset hyödyt aikaansaadaan tutkimustuloksilla, innovaatioilla, avoimella julkaisemisella ja tutkimustiedon optimaalisella käytöllä.

Tutkimuksesta liiketoimintaa

Aallon strategian mukaan tutkimustoiminta ei keskity vain yliopiston alojen vahvaan perustutkimukseen, vaan myös alojensa huippuja edustavien yritysten kanssa tehtävään tutkimusyhteistyöhön ja elinvoimaiseen innovaatioekosysteemiin.

Yhteistyö Aallon kanssa tarjoaa yrityksille näköalapaikan uusimpaan tutkimustietoon ja kilpailukykyä kehittäviin mahdollisuuksiin sekä laajan asiantuntijaverkoston. Yhteistyö myös auttaa meitä Aallossa varmistamaan, että opetuksemme ja tutkimuksemme vastaavat elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin. Yhdessä yritysten kanssa rakennamme entistä parempaa, kestävämpää ja kilpailukykyisempää Suomea.

Aallon tutkimustoiminta uudistaa ja muuttaa yhteiskuntaa tutkimustulosten tehokkaalla siirtämisellä innovaatioihin ja kaupalliseen käyttöön.

Innovaatiopalvelut tukevat yksiköitä immateriaalioikeuksien luomisessa, kuten esimerkiksi keksintöilmoitusprosessissa, immateriaalioikeuden suojan hankkimisessa, innovaatioiden kaupallistamisen valmistelussa, lisensoinnissa ja immateriaalioikeuksien siirtämisessä sekä uusien oheisyritysten luomisessa.

Aalto myös tarjoaa tutkimusinfrastruktuurejaan kumppaneidensa käyttöön kohtuullisella hinnalla.

Lisätietoa (englanniksi): 

Aalto University Innovation Services

Aalto University Startup Center

Slush

Yrittäjyys ja innovaatiot

Aalto-yliopiston yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemissä syntyy kannattavaa liiketoimintaa.

Kaksi naista tekemässä kankaisia rintamerkkejä. Kuva: Marko Oikarinen / Aalto-yliopisto

Yritysyhteistyö

Tutkimusyhteistyö vahvistaa osaamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Opintoprojekteissa syntyy uusia tuote- ja palveluideoita. Kampuksemme tarjoaa innostavan toiminta- ja verkostoitumisympäristön.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: