Johanna Söderholm

Johanna Söderholm

Päällikkö, opintoasiat
Päällikkö
U902 Learning Services

About me

Leading a specialist team responsible for programme management and development services as well as Learning Services communication and translation services. Responsible for leading and facilitating development of processes and services related to educational portfolio management and education planning.

Member of the Aalto University Learning Services operative management team (LESJory), Learning Steering Group (LeSG), Aalto Language Centre management team and the Forum for Finnish Academic Affairs Specialists (OHA-forum).

Further information

* * * *

Johdan asiantuntijatiimiä, joka vastaa koulutuksen ja koulutusohjelmajohdon palveluista sekä oppimispalveluiden viestintä- ja yliopiston käännöspalveluista. Fasilitoin ja johdan koulutusportfolion hallintaan liittyvien prosessien ja palvelujen kehittämistä. Vastaan koulutussuunnittelun pääprosessikokonaisuudesta Oppimispalveluissa.

Olen Oppimispalveluiden operatiivisessa johtoryhmässä (LESJory), Oppimisen ohjausryhmässä/Learning steering group (LeSG), Aallon Kielikeskuksen johtoryhmässä sekä Suomen yliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto OHA-forumissa.


Lisätietoja