Johanna Söderholm

Johanna Söderholm

Päällikkö, opintoasiat
Päällikkö
U902 Learning Services

About me

Managing and leading a specialist team responsible for programme management and development services as well as learning services communication and translation services. Facilitating and leading process and service development related to educational portfolio management. Responsible for education planning and development process.

Member of the Aalto University Learning Services operative management team (LESJory) and Learning Steering Group (LeSG).

* * * *

Johdan asiantuntijatiimiä, joka vastaa koulutuksen ja ohjelmajohdon palveluista, oppimispalveluiden viestintä- ja yliopiston käännöspalveluista. Fasilitoin ja johdan koulutusportfolion hallintaan liittyvien prosessien ja palvelujen kehittämistä. Koulutussuunnittelun prosessivastuu.

Oppimispalveluiden operatiivisen johtoryhmän (LESJory) ja Oppimisen ohjausryhmän/Learning steering group (LeSG) jäsen.

Contact information

Phone number
+358503841725