Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i elektroteknik

Det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i elektroteknik erbjuder de utexaminerade möjligheter att arbeta inom flera forskningsområden, från traditionell elektroteknik till energi, välfärdsteknologi, nanovetenskaper och kommunikationsteknik. Doktorandprogrammet utgår från en gedigen matematisk och naturvetenskaplig grund.
Aalto ELEC

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

8.6.2024 – 5.12.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Välj forskarstudier vid högskolan för elektroteknik

Doktorandutbildningen vid högskolan för elektroteknik erbjuder dig forskningsutrustning på toppnivå i en mångvetenskaplig akademisk miljö samt en uppskattad examen som förbereder dig för krävande forsknings- och expertarbete.

Vad kan vi erbjuda dig?

A gold-plated cryostat sits half open with many cables coming out from the bottom.

Doctoral education pilot

We are hiring 178 new doctoral researchers - get your doctorate from Aalto

Two doctors raising their glasses to celebrate their promotion to doctors

Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Som doktorand är du en del av det internationella vetenskapssamfundet och blir expert inom ditt eget område.

Doktorandutbildning
Two persons holding doctor's hats

Karriärmöjligheter och sysselsättning för doktorander vid Aalto

Utexaminerade från oss anser att doktorsexamen är viktig för deras sysselsättning.

Doktorandutbildning

Din stig till forskarstudier vid högskolan för elektroteknik

 1. Du behöver en ansvarsprofessor som är villig att ansvara för dina forskarstudier och som försäkrar sig om att din expertis och ditt forskningsintresse är i linje med forskningsgruppens. Det finns flera sätt att förverkliga detta steg:
  • Sök efter en avlönad doktorandplats vid Aalto-universitetet. Annonser för avlönade doktorandplatser kan du hitta här Lediga arbetsplatser.
  • Om du är intresserad av heltidsstudier, men det för tillfället inte finns lediga doktorandplatser, kontakta då en professor som ansvarar för det forskningsområde du är intresserad av. Med professorn kan du diskutera handledning av forskarstudier och andra finansieringsmöjligheter (t.ex. forskningsstipendier) eller eventuella platser som inte ännu annonserats.
  • Om du är anställd utanför Aalto och är intresserad av forskarstudier, är det möjligt att genomföra studierna antingen som heltids- eller deltidsstudier, beroende på din situation. Kontakta den potentiella ansvarsprofessor för att diskutera saken. Observera att för att avlägga en examen, måste man vistas i Finland åtminstone en del av studietiden.
  • I vissa fall är det även möjligt att utföra forskarstudier utan finansiering (deltidsstudier). Kontakta ansvarsprofessorn direkt för att diskutera saken. Observera att för att avlägga en examen, måste man vistas i Finland åtminstone en del av studietiden. Utländska studeranden måste ta i beaktande Migrationsverkets  krav på inkomster. 
 2. Efter att du och ansvarsprofessorn kommit överens om dina forskarstudier, sök om studierätt i vårt doktorandprogram (utöver ett möjligt arbetskontrakt vid Aalto). Se våra ansökningsinstruktioner nedan. Vänligen notera att du inte har en studierätt i doktorandprogrammet innan du officiellt har antagits till doktorandprogrammet. Den avlönade platsen ger dig inte studierätt in doktorandprogrammet.

Observera: Innan du ansöker om en avlönad doktorandplats eller kontaktar en ansvarsprofessor, kolla behörighetskraven och bedömningsgrunderna för studierätten nedan.

Hitta ditt forskningsämne och en ansvarsprofessor

Avdelningarnas forskningsaktiviteter är indelade i forskningsgrupper. Om ditt forskningsintresse passar ihop med någon av forskningsgruppernas, kommer det att vara lättare ett hitta en doktorandplats.

Lediga arbetsplatserInstitutioner och enheter vid högskolan för elektroteknik

Research fields and professors in the School of Electrical Engineering

Utöver avdelningarnas och forskningsgruppernas nätsidor kan du använda Aalto-universitetets forskningsportal för att hitta professorerna som forskar inom det område du är intresserad av. Innan du söker till forskarstudier är det bra om du är medveten om forskningen som görs på området och vilka dessa forskare är.

Aalto University's research portal for finding our researchers and research projects

More information on discovering your research topic and finding a professor

Grundläggande information om forskarstudier

Hur söker du om studierätt i doktorandprogrammet för elektroteknik

Varje sökande måste innan ansökan om studierätt lämnas in:

 • ha en ansvarsprofessor vid Aalto-universitetet som är villig att övervaka den sökandes forskningsarbete
 • ha en avlönad doktorandplats vid Aalto-universitetet eller på något annat ställe eller ha något annat sätt att finansiera studierna på (se högre upp på denna sida).

Doktoranprogrammet tar konstant emot ansökningar (men ansökningar behandlas inte in juli). Exaktare ansökningstider ser du nedan.

Ansökningstider

Ansökningstider 2024

Ansökningstiden går ut Antagningsbesluten görs*
Torsdagen 11 januari Fredagen 26 januari
Tiisdagen 30 januari Måndagen 12 februari
Torsdagen  7 mars Fredagen 22 mars
Torsdagen  11 april Fredagen 26 april
Tiisdagen 7 maj Fredagen 24 maj
Tiisdagen 7 juni Måndagen 17 juni
Torsdagen  8 augusti Fredagen 23 augusti
Torsdagen  12 september Fredagen 27 september
Torsdagen  3 oktober Fredagen 25 oktober
Tiisdagen 29 oktober Fredagen 15 november
Tiisdagen 5 december Måndagen 16 december

* Antagningsbeslutet kommer inom en vecka från det angivna datumet 

För alla sökande obligatoriska bilagor

Lämna in följande bilagor i Studieinfo.fi. Länk till ansökningsblanketten

Om din magisterexamen inte är från Aalto-universitet krävs dessutom följande bilagor

Sökande med en magisterexamen som inte är från Aalto-universitet (eller något av dess föregångaruniversitet) måste dessutom lämna in följande dokument

Kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande antagningen eller ansökningsinstruktionerna, kontakta då oss på [email protected] 

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Institutioner vid Högskolan för elektroteknik

Institutionen för elektronik och nanoteknik

Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) bedriver forskning och arrangerar relaterade kurser inom elektromagnetism, mikro- och nanoteknologi, radioteknik och rymdteknik med ett internationellt team av över 150 forskare och forskarassistenter.

aalto2 andaalto1 satellites

Institutionen för elektroteknik och automation

Institutionen för elektroteknik och automation (förkortat EEA) är ett ekosystem där forskare från olika områden av mikrosystem, elektroteknik och automation jobbar tillsammans för att lösa de allra svåraste problemen

Close-up of a red Aalto pen lying on a spread of an engineering book, students studying in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Department of Information and Communications Engineering

The department of Information and Communications Engineering has a strong focus in the ICT area varying from ICT technology to core electrical engineering and its basic phenomena.

 Äänen viivettä on tutkittu Suomen hiljaisimmassa huoneessa Otaniemessä sijaitsevassa kaiuttomassa huoneessa. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: