Koulutustarjonta

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Monitieteinen sähkötekniikan tohtoriohjelma tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden työskennellä useilla tutkimusaloilla, jotka vaihtelevat perinteisestä sähkötekniikasta ja energia-alasta hyvinvointiteknologiaan, robotiikkaan, nanotieteisiin sekä tietoliikennetekniikkaan.
Aalto ELEC

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

1.8.2020 – 1.6.2021

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tohtoriohjelman tavoitteet

Sähkötekniikan tohtoriohjelma rakentuu vahvalle matemaattiselle ja luonnontieteelliselle pohjalle. Ohjelma kattaa kaikki sähkötekniikan korkeakoulun alat ja mahdollistaa monitieteellisen yhteistyön kautta koko yliopiston. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Elektroniikan ja nanotekniikan laitos (ent. Radiotieteen ja tekniikan laitos ja Mikro- ja nanotekniikan laitos), Sähkötekniikan ja automaation laitos, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos ja Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos. Väitöskirjatöiden ohjaukseen osallistuvat myös Metsähovin radiotutkimusasema ja Mikro- ja nanoteknologian tutkimuskeskus Micronova.

Tutkinnon rakenne

Tohtorin tutkinto koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  1. opinnäyte eli väitöskirja
  2. tutkimusalan opinnot 20-35 ECTS
  3. tieteen käytännöt ja periaatteet kokonaisuus 5-20 ECST

Opintojen sisältö

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä mm. sähkötekniikan, energia-alan, hyvinvointiteknologian, robotiikan, nanotieteiden, radiotekniikan sekä edelleen tietoliikennetekniikan sekä näitä soveltavien alojen tohtoreita akateemisen maailman, julkishallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen. Päätoimisesti opiskellen tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.Tutkimustyötä tukevat opinnot räätälöidään yksilöllisesti kunkin tohtorikoulutettavan tavoitteiden mukaisesti.

Tohtoriopintojen vaihe Lisätietoja opintojen vaiheesta
Alkuvaihe (uusi tohtorikoulutettava)
Keskivaihe (1-3. vuoden tohtorikoulutettava)
Loppusuora (4. vuoden tohtorikoulutettava)

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on pääosin englanti, mutta väitöskirjan voi kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.

Tutkintokieli

Hakija määrittelee jatko-opintohakemuksessa millä kielellä hän tulee suorittamaan tutkintonsa. Mahdolliset tutkintokielet ovat suomi, ruotsi tai englanti. Jos hakija kirjoittaa väitöskirjansa suomeksi tai ruotsiksi, tutkintokieleksi tulee suomi tai ruotsi. Jos väitöskirja kirjoitetaan englanniksi, tutkintokieleksi voi valita englannin. Tutkintokielen vahvistaa tohtorinkoulutusneuvosto.Tutkintokielen voi perustellusta syystä myöhemmin vaihtaa, mikäli esim. väitöskirjan kieli on muuttunut.

Pää- ja sivutoiminen jatko-opiskelu

Aalto-yliopistoon valittavat tohtorikoulutettavat määritellään päätoimisiksi tai sivutoimisiksi opiskelijoiksi. Tohtorikoulutettava ei voi itse muuttaa päätoimisuuttaan tai sivutoimisuuttaan. Mikäli opiskeluintensiteetissä tapahtuu muutoksia, tohtorikoulutettava voi tehdä perustellun hakemuksen pää-/sivutoimisuutensa muuttamiseksi.

Päätoiminen jatko-opiskelu

Päätoimiset jatko-opiskelijat suunnittelevat jatko-opintonsa siten, että heidän on mahdollista saada tohtorin tutkinto valmiiksi neljän vuoden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Päätoimisiin tohtorin opintoihin hakevalla tulee olla jatko-opintoihin osoitettu rahoitus vähintään 6 ensimmäiseksi kuukaudeksi (esimerkiksi työnantajan rahoitus, projektirahoitus tai apuraha). Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevän tulee liittää hakemukseen työnantajan (esimiehen) todistus päätoimisesta opiskelumahdollisuudesta (vähintään 80% työajasta voidaan käyttää opintoihin).

Sivutoiminen jatko-opiskelu

Sivutoimisia jatko-opiskelijoita ovat ne henkilöt, joiden osalta yllä esitetyt päätoimisen opiskelijan edellytykset eivät täyty. Sivutoimiset jatko-opiskelijat suunnittelevat opintonsa siten, että tohtorin tutkintoon kuluva aika on enemmän kuin neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa sellaiset tohtorikoulutettavat, joilla on päätoimi muualla kuin korkeakoulussa.
Sivutoimiseksi hakevien kohdalla suositellaan keskustelua siitä, liittyykö tutkimus läheisesti hakijan omaan työhön ja millaisia mahdollisuuksia työnantajalla on tukea intensiivisiä tohtoriopintoja työn ohessa.

Hae meille!

Sähkötekniikan tohtoriohjelmaan voi hakea ympäri vuoden (lukuun ottamatta heinäkuuta).

Opiskelijavalinta perustuu hakijan yksilöllisiin ansioihin, jotka esitetään jatko-opintohakemuksessa sekä sen liitteenä toimitetuissa dokumenteissa. Hakemukset käsitellään ja päätökset tapahtuvat tapauskohtaisesti. Sähkötekniikan korkeakoulun dekaani tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta. Samalla vahvistetaan tutkimusala sekä vastuuprofessori. Valintapäätökset tehdään noin yhden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan hakupäätöksestä. Ensisijainen opinto-oikeus myönnetään tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeuden kestoa ei ole rajattu, mutta tutkinnon suositeltu suoritusaika on päätoimisesti opiskellen neljä (4) vuotta.

Seuraa koronatilannetta verkkosivuillamme https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta (jos linkki ei aukea, kopioi osoite selaimeen). Linjauksia voidaan tarkastella uudelleen pandemiatilanteen muuttuessa tai viranomaisten ohjeistusten niin vaatiessa.

Henkilöstö on siirtynyt myös etätoimintaan, minkä vuoksi tulee varautua siihen, että hakupapereiden käsittelyssä ja opiskeluoikeuksien myöntämisessä voi kestää odotettua pidempään.

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Käyntiosoite: Maarintie 8 (TUAS-talo), huoneet 1157 ja 1161 (IT-palveluiden vieressä)

Postiosoite: PL15500, 00076 AALTO

Sähkötekniikan korkeakoulun laitokset

Elektroniikan ja nanotekniikan laitos

Teemme Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella laaja-alaista tutkimusta sähkömagneettisen, mikro- ja nanoteknologian, radiotekniikan ja avaruusteknologian aloilla. Ensimmäinen suomalainen satelliitti Aalto-1 toteutettiin laitoksella opiskelijahankkeena.

Aalto University / Aalto satellite / photo: Mikko Raskinen

Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen tutkimus käsittelee monia erilaisia aloja tieto- ja viestintätekniikasta perussähkötekniikkaan. Laitoksen tutkimuksessa keskitytään selvittämään näiden ilmiöiden ja niihin liittyvien tekniikoiden teoreettisia rajoja ja perusteita.

anechoic chamber aalto university mikko raskinen

Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos (Comnet)

Laitos on monitieteinen tietoliikenteen ja tietoverkkojen tekniikan, tietoverkkoliiketoiminnan sekä tietoliikenteen käyttäjänäkökulman tutkimus- ja korkeimman opetuksen yksikkö. Alallaan laitos on suurin Suomessa.

Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.

Sähkötekniikan ja automaation laitos

Sähkötekniikan ja automaation laitoksen tutkimus keskittyy mikrosysteemitekniikan eri aloihin, sähkötekniikkaan ja automaatioon. Tutkimusalojamme ovat voimajärjestelmät ja muuntaminen, ohjaus, robotiikka ja autonomiset järjestelmät, terveysteknologia ja älykäs asuinympäristö ja teollisuuselektroniikka ja -informatiikka.

Image

Hakuaika päättyy 1.6.2021 15:00 (UTC+3)

Hae nyt
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu