Doktorandutbildning

Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Doktorandstudier är ett utmärkt karriäralternativ efter magisterexamen! Som doktorand bidrar du med ny kunskap genom din forskning, och du lär dig att urskilja tillförlitlig information. Du får stöd av erfarna forskare vid Aalto-universitetet. Som doktorand är du en del av det internationella vetenskapssamfundet och blir expert inom ditt eget område.
Two doctors raising their glasses to celebrate their promotion to doctors

Majoriteten av doktoranderna är anställda vid Aalto-universitetet åtminstone en del av sin studietid, och de flesta hör till någon forskningsgrupp. Att ansöka om forskningsfinansiering för sitt avhandlingsarbete är också en central del av doktorandutbildningen.

Doktorandstudierna är till stor del skräddarsydda, och du får koncentrera dig på att stärka din expertis inom ditt forskningstema. Din ansvarsprofessor och din (eller dina) handledare stöder dig i dina studier. Under doktorandstudierna har du möjlighet att få internationella erfarenheter genom till exempel konferenser, forskarutbyte och forskarbesök samt arbete i en internationell forskningsgrupp. Under studiernas gång lönar det sig också att knyta kontakter till experter och centrala organisationer inom ditt område. Den målsatta studietiden för doktorandutbildningen är fyra års heltidsstudier.

Jag upplever att jag fick utmärkt handledning och fick vara med i ett fantastiskt forskarteam.

Enkät för utexaminerade doktorer 2022

Aalto-universitetet erbjuder sex doktorandprogram

Vid Aalto-universitetet erbjuds fyra doktorandprogram där du kan avlägga teknologie doktorsexamen, ett doktorandprogram där du kan avlägga ekonomie doktorsexamen och ett doktorandprogram där du kan avlägga konstdoktorsexamen eller teknologie doktorsexamen (arkitektur). I varje doktorandprogram ingår ett flertal forskningsområden, som doktorsavhandlingarna görs inom. Universitetet uppmuntrar också doktoranderna att välja mångvetenskapliga forskningsteman och att stärka sina språkkunskaper och arbetslivsfärdigheter under studiernas gång.

Ansökan till doktorandstudierna varierar från högskola till högskola. Vid de tekniska högskolorna kan du i allmänhet först söka en avlönad anställning som doktorand. Om du får platsen kan du därefter ansöka om studierätt inom ett doktorandprogram. Vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt vid Handelshögskolan kan du däremot söka direkt till doktorandstudier i samband med den årliga ansökningstiden.

Doktorandstudier ger färdigheter för arbetslivet

Bland doktoranderna siktar 45 procent på en akademisk karriär. Resten planerar arbeta i företag, inom den offentliga sektorn eller som entreprenör. (Enkät för utexaminerade doktorer 2022)

Tre år efter utexaminering arbetar hälften av doktorerna med forskning och en fjärdedel med planering och utveckling. Vidare arbetar 40 procent av doktorerna i ett företag och en tredjedel vid ett universitet. Till och med tre av fyra arbetar som sakkunniga. (Karriäruppföljningsenkät 2022)

Doktorandstudierna vid Aalto-universitetet gav mig en stark tillit till mina professionella färdigheter och min kompetens.

Enkät för utexaminerade doktorer 2022

Läs mer

A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors

Så här söker du till ett doktorandprogram

Det finns många vägar till doktorandstudier vid Aalto-universitetet. Ansökan till doktorandutbildning vid Aalto-universitetet görs direkt till doktorandprogrammen. Läs mer om kraven och om vad allt doktorandstudier kan erbjuda dig!

Doktorandutbildning
Rows of doctors sitting with their doctoral hats on, photographed from behind

Resultat av enkäten för utexaminerade doktorer 2022

Största delen av de doktorer som utexaminerades 2022 var nöjda med sin utbildning och var anställda vid tidpunkten för utexamineringen. Alla som utexamineras som doktorer blir ombedda att svara på enkäten.

Nyheter
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänster följer karriärutvecklingen och placeringen i arbetslivet hos utexaminerade doktorer.

Doktorandutbildning
Doctors dressed in black celebrating their promotion as doctors

Internationella doktorer i arbetslivet – redo för framtida utmaningar!

Aktivt nätverkande, problemlösningskunskaper som utvecklats av forskningsarbete och hårt arbetande studie av finska språket hjälper internationella doktorer att hitta sin plats på den finska arbetsmarknaden.

Företagssamarbete

Erfarenheter från våra doktorander och utexaminerad doktorer

Juulia Suvilehto. Photo: Aleksandre Asatiani.

Alumna Juulia Suvilehto is studying how coronavirus is affecting social behaviour and touching

The research targets Nordic countries, and it is still possible to participate in the study. On International Women's Day Suvilehto wants to thank inspiring female role models and to draw attention to the fact that women tend to be the ones who take care of community well-being.

News
Albert Devasagayam Francis, photo by Susanna Oksanen

Albert Devasagayam Francis: We are bringing community gardening and beekeeping together

'My main aim is to have clean energy, which can happen far into the future. In beekeeping, I can see the impact at the end of each season.'

News
Jere in the laboratory with safety gear holding a bottle

Get to know us: Doctoral student Jere Partinen

Be prepared to face difficulties, but do not let them stop you.

News
Valentina Arrietta's photo by Valentina Arrietta.

Valentina Arrietta: Feedback is always a gift

'Sometimes I feel like I’m struggling alone with rejection and expectations of publication. But if I talk to someone else, I find that they too have their own struggles. It’s important to talk to people and realise that at the end of the day, I’m not walking alone in these shoes.'

News
Photo: Leonardo Fierro.

Leonardo Fierro: Sharing experiences for a better doctoral student life

'Now I’m less fearful of failing. I know how to put things into perspective. It was a good lesson to learn that failing is part of the process of succeeding.'

News
Anna Cichonska by the sea photo Matti Ahlgren Aalto University

Anna Cichonska uses data science to develop better healthcare

Dr. Cichonska has received two awards for her dissertation and now she helps develop preventive medicine using data science

News
The picture shows doctoral student Philipp Back standing in a forest. The photo was taken by Roope Kiviranta.

From research to business: doctoral student Philipp Back and team initiate forestry startup formation

How can forest owners reconcile timber revenues, carbon sinks, and biodiversity? A multi-disciplinary research team combines economics, ecology, and machine learning to find the most productive way to manage forests sustainably. Now the team wants to bring their novel method to the market

News
Karita ja Jani

Completing a doctoral degree alongside work – the thesis opened the doors to the product and technology development of a deep-tech company

Karita Kinnunen-Raudaskoski and Jani Lehmonen have both graduated as doctors of chemical engineering from Aalto University and for them, writing a doctoral thesis alongside regular work meant long hours but was also highly rewarding.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: