Koulutustarjonta

Chemical Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Ilmastonmuutoksen, pandemioiden ja ylikulutuksen aiheuttamat paikalliset ja maailmanlaajuiset haasteet muuttuvat yhä monitahoisemmiksi. Niiden ratkaisemiseksi vaaditaan ripeitä poikkitieteellisiä toimia. Monitieteinen Chemical Engineering -pääaine yhdistelee ainutlaatuisella tavalla mm. matematiikkaa, laskentatyökaluja, kemiaa, biokemiaa, biotieteitä ja kemian tekniikkaa. Sen kursseilla saat modernia kemian tekniikan osaamista, jonka avulla voit olla mukana kehittämässä ratkaisuja entistä kestävämpää tulevaisuutta varten. Pääaineessa saatava ainutlaatuinen taitopohja antaa mahdollisuuden toimia tutkijana joko yliopisto- tai yritysmaailmassa, tai muissa tehtävissä soveltavilla tekniikan aloilla tai johtotehtävissä. Vastuullisesti ajattelevana kemian tekniikan insinöörinä voit parantaa monien elämänlaatua ja edistää ympäristönsuojelua.
Students in lab with protective gear

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

3.1.2024 – 17.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutuksen kuvaus

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman Chemical Engineering -pääaineen opiskelijana saat perustiedot ja -taidot, joita tarvitaan siirryttäessä fossiilista polttoaineista riippuvaisesta yhteiskunnasta kestävään yhteiskuntaan. Luonnonvarojen järkevä käyttö on välttämätöntä sekä kestävän elämäntavan että tulevaisuuden talouskasvun kannalta, sillä se luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Chemical Engineering -pääaineessa painotetaan bioteknologiaa ja materiaaleja, ja täydennetään siten perusopintojen aikana hankittua vahvaa matematiikan ja ohjelmoinnin osaamista. Siinä hyödynnetään kemian, biokemian, bioteknologian ja insinööritieteiden työkaluja ja opitaan, miten biolähtöinen ajattelu auttaa löytämään uusia ratkaisuja kestävämmän maailman rakentamiseen. Lisäksi kehitetään innovatiivisia tuotteita ja sovellutuksia mm. rakennusmateriaaleihin, tekstiileihin, biopolttoaineisiin ja lääketieteeseen. 

Valmistuttuaan Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology - kandidaattiohjelman Chemical Engineering -pääaineesta, opiskelija:  

ymmärtää matematiikan ja ohjelmoinnin perusteet laajasti ja osaa käyttää niitä insinööritaitojensa perustana. 

osaa laaja-alaisesti kemiaa, fysikaalista kemiaa ja biokemiaa, jotta pystyy näiden pohjalle kehittämään osaamistaan edelleen maisterivaiheessa.

on oppinut toimimaan monitieteisessä ympäristössä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Monilla kursseilla opiskelijat pääsevät tutustumaan mm.  Kauppakorkeakoulun tai Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tuottamaan tietoon ja ideoihin. 

tuntee kestävien prosessien perusteet biotuotteiden ja -tekniikan alalla. 

Opetuskieli

Bachelor’s Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman ja Chemical Engineering -pääaineen opetuskieli on englanti, eli kaikki sen kurssit ja tentit suoritetaan englanniksi. Riittävästi suomea osaavien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva 20–25 opintopisteen laajuinen sivuaine suomeksi.

Myös maisterivaiheen opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä kandidaattiohjelmissa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu ohjelman perusopinnoista (65 op matematiikan, ohjelmoinnin ja tuotantotalouden opintoja ja pakollisia kieliopintoja, Aalto-opinnot ja orientaatio), Chemical Engineering -pääaineopinnoista (65 op, joihin sisältyvät kandidaatintyö ja seminaari), sivuaineopinnoista (20–25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (25–30 op).  

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Pääaineopinnoissa saat perustiedot kemiasta ja biokemiasta ja pääset tutustumaan materiaalitieteisiin ja polymeeriteknologiaan, uusiutuviin raaka-aineisiin, tuotesuunnitteluun ja näihin liittyviin teollisiin prosesseihin. Opintojen päätteeksi teet kandidaatintyön opintoihisi liittyvästä aiheesta.

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Suuntautumisvaihtoehdot

Kandidaatin tutkinnon pääaine on Chemical Engineering.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistossa opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Aalto-yliopisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia omien kansainvälisten valmiuksien kasvattamiseen. Niitä ovat esimerkiksi tutkinnon suorittaminen osittain jossakin Aallon kansainvälisistä kumppaniyliopistoista, kesäkurssi ulkomailla sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutorina toimiminen. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman Chemical Engineering -pääaineesta valmistuttuasi sinulla on automaattisesti oikeus jatkaa opintoja alla mainitussa kemian tekniikan korkeakoulun maisteriohjelmassa.

 • Bioproducts Engineering

Suoritettuasi muutaman lisäkurssin voit valita myös seuraavista kemian tekniikan korkeakoulun maisteriohjelmista:

 • Biotechnology 
 • Chemical and Metallurgical Engineering
 • Chemistry and Materials Science
 • Master's Programme in Life Science Technologies, major Biosystems and Biomaterials Engineering

Ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä luonnontieteiden, insinööritieteiden ja ohjelmoinnin rajapinnassa kemian tekniikan tai bioteknologian aloilla tai jollakin biotieteisiin liittyvällä alalla. 

Lisätietoa löydät Opiskelijan oppaasta

Uramahdollisuudet

Pääaineesta valmistuttuasi voit valita useiden maisterivaiheen alojen ja uramahdollisuuksien välillä. Ohjelmasta valmistuneet voivat: 

 • työskennellä tutkimus-, strategisissa tai johtotehtävissä metsä- tai kemian alalla tai niihin liittyvien laitevalmistajien palveluksessa (esim. Metsä, Stora Enso, UPM, Andritz, Valmet, Kemira) 
 • työskennellä johtavissa insinöörialan konsultointifirmoissa (esim. Sweco, AFRY) 
 • työskennellä uusiutuvan energian ammattilaisena suurissa energiayhtiöissä (St1, Neste, Fortum). 
 • tutkia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen 
 • jatkaa tieteelliselle tutkimusuralle.  

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että Aallon opiskelijat voivat käydä töissä opintojen ohessa ja varmistaa itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. 

Tutkimuksen painopisteet

Kemian tekniikan korkeakoulun opinnot ja tutkimus keskittyvät metsäteollisuuden teknologiaan, kemian tekniikkaan, teolliseen bioteknologiaan, materiaalitieteeseen ja nanoteknologiaan, metallien ja mineraalien käsittelyyn sekä energiateknologiaan. Sen tutkijat pyrkivät löytämään kestäviä ratkaisua ja läpimurtoja bio- ja kiertotalouden edistämiseksi huippututkimuksen ja insinööriosaamisen avulla. Pääaineessa pääset toimimaan alansa johtavien tutkijoiden kanssa ja osallistumaan uraauurtaviin tutkimushankkeisiin. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistolla on tiiviit suhteet yritysmaailmaan: teemme tutkimusyhteistyötä Suomen suurimpiin kuuluvien yritysten kanssa ja toisaalta tuemme pienten innovatiivisten startup-yritysten syntyä kampusalueen läheisyydessä. Yhteistyö takaa sen, että opetuksemme vastaa työelämän tarpeisiin ja antaa hyvän alkusysäyksen meiltä valmistuneiden opiskelijoiden urille. Kutsumme usein alan yritysten edustajia vieraileviksi luennoitsijoiksi kursseille ohjelman eri vaiheissa. 

Aalto-yliopistolla on opiskelijavaihtosopimuksia eri puolilla maailmaa sijaitsevien korkeakoulujen kanssa. Voit siis halutessasi lähteä opiskelijavaihtoon. Henkilökuntamme auttaa sinua mielellään prosessin eri vaiheissa. 

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Student Linh Tong: 'Discovering new things about chemistry makes me feel like a detective'

An interesting course curriculum with new knowledge in critical thinking, data analysis, laboratory work and especially teamwork.

Read more
Linh standing in front of a flower wall smiling

Tutustu meihin

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

A guy peeks from behind fresh green birch branches. Photo: Aalto University / Unto Rautio

Get to know Finland and Aalto

Finland’s excellent reputation in education, combined with a wide range of courses offered in English, makes Finland and Aalto University an attractive study destination for international students.

Study at Aalto
Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Tekniikan englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan uusia opiskelijoita ympäri maailman – tässä kolme heistä: Dylan, Anna ja Ishaan

Aalto-yliopiston uudessa englanninkielisessä tekniikan kandidaattiohjelmassa aloitti syyskuussa 2018 39 opiskelijaa. Data Science- ja Digital Systems and Design –pääaineiden opiskelijoista noin kolmasosa on suomalaisia ja kaksi kolmasosaa kansainvälisiä opiskelijoita.

Uutiset

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: