Services

Anvisningar för att skriva en nyhet om utnämningar i ledningen

Genom att följa de här anvisningarna skriver du en slagkraftig nyhet om en ny medlem i ledningsgruppen eller styrelsen.
Kuvituskuvassa lamppuja. Kuvittaja: Taru Happonen.
Illustration: Taru Happonen

Vad är en utnämningsnyhet? 

En utnämningsnyhet görs om medlemmar i universitetets ledningsgrupp och styrelse. Den skickas även ut som pressmeddelande. Vid behov kan en motsvarande utnämningsnyhet göras även om andra personer, till exempel ifall en offentlig person har blivit utnämnd till arbetslivsprofessor. I regel görs det inte utnämningsnyheter om professorer, istället görs det en Q&A-artikel (se ett exempel på den här artikeltypen). 

En utnämningsnyhet är en slags officiell kungörelse om att en betydande person har blivit vald till Aalto-universitetets ledning. Ledningen och styrelsen utgör strategiska nyckelroller, därför vill vi meddela vilka som har blivit valda att fylla dem. Om en medlem i styrelsen eller ledningsgruppen får fortsatt förtroende, begrundas behovet av att skilt informera om det. 

Utnämningsnyheter läses ofta långt efter publiceringsdatum, om någon till exempel vill kolla upp startdatumet, mandatperioden eller någon annan detalj. 

Rubrik 

I rubriken ska det tydligt framkomma vem som har blivit utnämnd och till vilken uppgift. I nätnyhetens rubrik behöver Aalto-universitetet inte nödvändigtvis nämnas, i pressmeddelandet bör det dock nämnas. 

  • Exempel: Ilkka Niemelä har blivit utnämnd till rektor för Aalto-universitetet

Ingress 

I ingressen framkommer någon slags tilläggsinformation om utnämningen. 

Brödtext 

En utnämningsnyhet inleds med att berätta vem som har blivit utnämnd och till vilken uppgift. Genast i början lönar det sig att nämna den utnämndas examen och ofta även titel. 

  • Exempel: teknologie doktor, professor Ilkka Niemelä  

Härnäst bör även det utnämnande organet nämnas, till exempel kommittén för akademiska ärenden. 

När det gäller personens bakgrund ska den huvudsakliga arbetserfarenheten samt tidigare uppgifter som är relevanta för det nya uppdraget komma fram i artikeln. Av förtroendeuppdrag och internationell erfarenhet kan de viktigaste nämnas.  

I brödtexten bör det framgå var examen är avlagd, hur långt uppdraget är och när det inleds. Vi meddelar inte hur gammal personen i fråga är, inte heller födelseåret ska nämnas.  

En utnämningsnyhet innehåller inte citat, om inte nyheten berör en utnämning av en medlem i styrelsen eller rektor. 

När nyheten berör en medlem i ledningsgruppen bör det nämnas vem hen rapporterar till. I nyheter om utnämning av rektor avslutas artikeln med en länk till CV. Det är rektor eller provost som ger mer information om utnämningen av medlemmar till ledningsgruppen. När det gäller medlemmar i styrelsen är det ordförande för kommittén för akademiska ärenden som ger mer information. Även personalchefen kan ibland ge mer information. 

Det kan vara värt att begrunda om det finns orsak att i nyheten meddela om varför tjänsten blev ledig, exempelvis: tog förra mandatperioden slut eller gick någon i pension.  

Bild och bildtext

Bifoga en högkvalitativ bild med hög resolution, med fotografens uppgifter inkluderade. I bildtexten kan du upprepa något om utnämningen eller nämna något som inte kommit fram tidigare.

Anvisningar för att skriva en Q&A-artikel

Bekanta dig med tipsen och skriv en fängslande personintervju.

Kuvituskuvassa kaksi puhelinta, joiden näytöillä kasvot. Kuvitus: Taru Happonen.

Anvisningar för att skriva nyheter om samarbete

Dra nytta av tipsen och skriv en intressant artikel om en ny överenskommelse eller donation.

Kuvituskuva, jossa kaksi henkilöä "heittää ylävitoset". Kuvitus: Vesa-Matti Juutilainen.

Allmänna anvisningar för svenskspråkiga artiklar

Skriver du nyheter eller annat aktualitetsinnehåll för Aaltos webbsidor? Ta del av av våra råd och skriv ännu bättre än förut!

Kuvituskuva näppäimistöstä. Kuvittaja: Ida-Maria Wikström.
This service is provided by:

Kommunikationsavdelning

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: