Services

Anvisningar för att skriva nyheter om samarbete

Dra nytta av tipsen och skriv en intressant artikel om en ny överenskommelse eller donation.
Kuvituskuva, jossa kaksi henkilöä "heittää ylävitoset". Kuvitus: Vesa-Matti Juutilainen.
Illustration: Vesa-Matti Juutilainen

Vad är en samarbetsnyhet?

Nyheten berättar om ett betydande nytt samarbetsinititativ - en överenskommelse eller donation. 

Rubrik

Rubriken sammanfattar det väsentliga i artikeln och berättar i aktiv form om aktörerna eller parterna. Det kan dock vara värt att fundera på om Aalto-universitet ska nämnas, eftersom nyheten publiceras på aalto.fi-sidorna. I pressmeddelanden används Aalto-universitetets namn i sin helhet.

Ingress

Ingressen kompletterar rubriken och ger kortfattat mer information. 

Brödtexten

Berätta tydligt om överenskommelsens eller donationens innehåll och mål. Beskriv vilken inverkan den har på universitetet. Du kan till exempel lyfta fram någon intressant detalj om forskning som har bedrivits vid Aalto, som berör ämnet i fråga.

Ta med kommentarer både från samarbetspartnern/donatorn och en Aalto-representant. I synnerhet vid betydande överenskommelser eller stora donationer kommer kommentarerna från den högsta ledningen.

Mer information

Lägg till kontaktuppgifterna till den person vid Aalto-universitetet som ansvarar för samarbetet.

Bildsättning

Välj helst en beskrivande bild som huvudbild, om det inte finns professionellt tagna bilder från när till exempel samarbetsavtalet skrevs under. I vilket fall som helst kan en bild från tillfället läggas upp som tilläggsbild, i samband med brödtexten eller efter den. Presentera bildens personer i bildtexten.

Anvisningar for olika typer av artiklar

Anvisningar för att skriva en Q&A-artikel

Bekanta dig med tipsen och skriv en fängslande personintervju.

Kuvituskuvassa kaksi puhelinta, joiden näytöillä kasvot. Kuvitus: Taru Happonen.

Anvisningar för att skriva en nyhet om utnämningar i ledningen

Genom att följa de här anvisningarna skriver du en slagkraftig nyhet om en ny medlem i ledningsgruppen eller styrelsen.

Kuvituskuvassa lamppuja. Kuvittaja: Taru Happonen.

Allmänna anvisningar för svenskspråkiga artiklar

Skriver du nyheter eller annat aktualitetsinnehåll för Aaltos webbsidor? Ta del av av våra råd och skriv ännu bättre än förut!

Kuvituskuva näppäimistöstä. Kuvittaja: Ida-Maria Wikström.
This service is provided by:

Kommunikationsavdelning

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: