Services

Anvisningar för att skriva en Q&A-artikel

Bekanta dig med tipsen och skriv en fängslande personintervju.
Kuvituskuvassa kaksi puhelinta, joiden näytöillä kasvot. Kuvitus: Taru Happonen.
Illustration: Taru Happonen

Vad är en Q&A-artikel?

Tanken med den här typen av artikel är att på ett intressant och lättläsligt sätt föra fram undervisning, forskning eller konstnärlig verksamhet – och framförallt personerna bakom arbetet.

Artikeln kan till exempel användas som en puff för ett kommande evenemang, till exempel om den intervjuade måhända är på väg att uppträda på Installation Talks-tillfället. Artikeltypen är också ett utmärkt sätt att berätta om någon från Aalto får ett pris eller forskningsbidrag, eller om någon anmärkningsvärd person är på besök.

Texten fortlöper i form av en diskussion, där frågor och svar följer varandra turvis.

Rubrik

Använd alltid samma etablerade struktur i rubriken: den intervjuades namn, kolon, och efter det någon mening i första person, lyft från intervjun, som beskriver artikelns innehåll.

  • Mikko Mallikas: Jag bygger robotar för att hjälpa människor 

Ingress

I ingressen bör den intervjuades forskningsområde och titel framkomma

  • Professorn i mekanik utvecklar motionssätt för funktionshindrade.

Brödtext

Inled brödtexten med en fråga som i Drupal har normal, fet stil. Skriv också resten av artikelns frågor med fet stil. Använd inte underrubriker.

Skriv korta meningar och använd ett gott språk. Svaren skrivs i första person.

Använd i huvudsak dessa etablerade frågor (förslagsvis 4–6 frågor):

1.    Vad forskar du i och varför?
2.    Hur blev du en forskare/lärare/xxx?
3.    Vad har varit höjdpunkterna i din karriär?
4.    Vad är den viktigaste egenskapen hos en forskare/lärare?
5.    Vad förväntar du dig av framtiden.

För fram något intressant eller överraskande om forskningen och/eller den intervjuade i artikeln. 

Redigera svaren, men talspråkliga element kan bibehållas.

Mer information

I slutet av artikeln lönar det sig att hänvisa till det sammanhang eller evenemang som är orsaken till att personen är aktuell just nu. 

Gör en people liftup-komponent av den intervjuades Aalto-profil om det är relevant.

Bildsättning

I samband med intervjun kan det gärna publiceras en bild på den intervjuade som är tagen just för artikeln, till exempel vid den här personens favoritställe på campus. I det fallet beskrivs platsen i bildtexten. För professorer kan man även använda officiella “proffabilder”.

Läs allmänna anvisningar för svenskspråkiga artiklarEtt exempel på en Q&A-artikel med en alumnberättelse, eller en intervju med en forskare på finska eller engelska.

Anvisningar för att skriva nyheter om samarbete

Dra nytta av tipsen och skriv en intressant artikel om en ny överenskommelse eller donation.

Kuvituskuva, jossa kaksi henkilöä "heittää ylävitoset". Kuvitus: Vesa-Matti Juutilainen.

Anvisningar för att skriva en nyhet om utnämningar i ledningen

Genom att följa de här anvisningarna skriver du en slagkraftig nyhet om en ny medlem i ledningsgruppen eller styrelsen.

Kuvituskuvassa lamppuja. Kuvittaja: Taru Happonen.

Anvisningar för att skriva en nyhet

Friska upp din förmåga att skriva nyhetsartiklar – och få beröm av läsarna.

Kuvituskuva mobiililaitteista. Kuvittaja: Taru Happonen
This service is provided by:

Kommunikationsavdelning

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: