Services

Anvisningar för att skriva en nyhet

Friska upp din förmåga att skriva nyhetsartiklar – och få beröm av läsarna.
Kuvituskuva mobiililaitteista. Kuvittaja: Taru Happonen
Illustration: Taru Happonen

Vad är en nyhet? 

En nyhet är ett för universitetet betydande och aktuellt ärende som vi vill berätta om. Ärendet är samhälleligt, vetenskapligt eller konstnärligt betydande och/eller relevant för en stor publik. 

En nyhet förstärker Aaltos position inom vetenskap, konst, utbildning och innovation. Nyheten ger framtidstro och påvisar hur man med konst och vetenskap kan lösa globala problem och förbättra människors livskvalitet. 

Nyheten stillar läsarens behov av kunskap, inspirerar, lär ut nya saker och breddar världsbilden. Nyheten kan också vara underhållande. 

När du planerar att skapa en nyhet, fundera på vem den riktar sig till och var du publicerar den. 

 • Nyhet från universitetet: ärendet har bred samhällelig betydelse eller är av allmänt intresse. Nyheten kan beröra hela universitetet eller en eller flera högskolor eller inriktningar. 

 • Nyhet från en högskola: ärendet berör högskolan och är betydande för den. 

 • Nyhet från en institution eller annan enhet: ärendet är betydande för institutionen och dess intressegrupper. 

Rubrik 

Nyhetsrubriken sammanfattar på ett intressant sätt det viktigaste i nyheten. Rubriken behöver inte öppna upp hela nyhetens innehåll, men den bör berätta för läsaren varför det lönar sig att läsa den. 

Rubriken är oftast skriven i aktiv form.

 • Till exempel: Forskare hittade en kvantpartikel  
  INTE: Ny kvantpartikel hittades vid Aalto-universitetet 

Ingress 

 • Nyhets- och aktualitetsartiklar innehåller alltid en ingress. Ingressen kompletterar rubriken och erbjuder tilläggsinformation. 
 • Eftersom artiklarna publiceras på aalto.fi-sidorna kan det vara värt att fundera på om universitetet ens behöver nämnas vid namn. 
 • Ingressens maxlängd är två meningar. Den totala längden på rubriken och ingressen är ungefär 230 tecken med mellanslag. Ingressen slutar med punkt.
 • Ingresser läggs in i Drupal i både sammanfattningsfältet och i den inledande lead text-fältet. På det här viset syns ingressens text både i nyhetsflödet och i själva nyheten.

Brödtext/behandlingssätt

 • I nyhetstexter används den klassiska nyhetsstrukturen som illustreras av en uppochnedvänd triangel, där det viktigaste kommer först. Texten går från det viktigaste till det mindre viktiga. 
 • Språket i en nyhetstext är smidigt och okonstlat samt strävar till att beskriva ärendet klart och konkret utan överord. 
 • Undvik att upprepa ordformer från rubriken och ingressen. Brödtexten är sin egen helhet, inte en direkt fortsättning på rubriken eller ingressen. 
 • Försök även att undvika en så detaljerad nivå att det hämmar förståelsen och läsupplevelsen. Vid behov kan du samla ihop detaljer och tilläggsinformation i en faktaruta. 
 • Specificera vad just Aalto-universitet har åstadkommit om nyheten innehåller flera aktörer. 
 • Kom ihåg att nyheter inte är intern kommunikation. Därför används inte “vi” när det hänvisas till Aalto-universitetet, använd inte heller förnamn för personer. 
 • Det lönar sig att nämna namnen på högskolor, institutioner och forskningsgrupper i faktarutan eller i kontaktuppgifterna hellre än i brödtexten. 
 • Se till att nyheten grundar sig på fakta, kontrollera så mycket som möjligt. Om det förekommer starka åsikter eller ställningstaganden i texten, berätta vad de grundar sig på. Var noggrann med att skriva namn och siffror rätt. 

Underrubriker 

Du kan dela upp nyhetsartikeln i underrubriker. En bra underrubrik är informativ och koncis och högst fem ord lång. 

Länkar 

Lägg till länkar i slutet av texten. Länkar kan även bakas in i texten om det är motiverat. Välj alltid funktionen som gör att länken öppnas i ett nytt fönster när du lägger till en länk. 

Faktaruta 

Gör en faktaruta med hjälp av Drupals tabellverktyg. 

Textens teckenmängd  

Den rekommenderade längden på brödtexten i en nyhetsartikel är 2 500–5 000 tecken, mellanslag inkluderade.

Placering 

Avgör artikelns synlighet på aalto.fi med hjälp av taggar. 

Aktualitetsartiklar, nyhetsexempel

Läs fler tips om hur du kan skriva aktualitetsartiklar. Ta även en titt på en nyhet, där läsarens uppmärksamhet väcks redan vid rubriken.

Kuvituskuva näppäimistöstä. Kuvittaja: Ida-Maria Wikström.

Allmänna anvisningar för svenskspråkiga artiklar

Skriver du nyheter eller annat aktualitetsinnehåll för Aaltos webbsidor? Ta del av av våra råd och skriv ännu bättre än förut!

Tjänster
New AZERTY keyboard

Förnyelse genom algoritmer — nytt tangentbord för fransmän

Frankrike får ett nytt tangentbord som är skapat med hjälp av förstaklassiga algoritmer.

Nyheter

Andra anvisningar

Anvisningar för att skriva en Q&A-artikel

Bekanta dig med tipsen och skriv en fängslande personintervju.

Kuvituskuvassa kaksi puhelinta, joiden näytöillä kasvot. Kuvitus: Taru Happonen.

Anvisningar för att skriva nyheter om samarbete

Dra nytta av tipsen och skriv en intressant artikel om en ny överenskommelse eller donation.

Kuvituskuva, jossa kaksi henkilöä "heittää ylävitoset". Kuvitus: Vesa-Matti Juutilainen.

Anvisningar för att skriva en nyhet om utnämningar i ledningen

Genom att följa de här anvisningarna skriver du en slagkraftig nyhet om en ny medlem i ledningsgruppen eller styrelsen.

Kuvituskuvassa lamppuja. Kuvittaja: Taru Happonen.
This service is provided by:

Kommunikationsavdelning

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: