Övriga studier

Studentutbyte och tillgänglighet

Utbyte lämpar sig även för studerande med funktionsnedsättning, sjukdom eller inlärningssvårigheter. Om du har särskilda behov kan du beviljas tillgänglighets- eller inkluderingsstöd för utbytestiden.

Tillgänglighets- och inkluderingsstöd

Du kan beviljas tillgänglighets- eller inkluderingsstöd om du har särskilda behov som medför extra kostnader i anslutning till utbytet och som du inte har möjlighet att få stöd för på annat håll. Stödet kan beviljas för specialarrangemang för exempelvis boende, transport eller studier, såsom kostnader för undervisningsmaterial, assistenter och förberedande besök.

Du kan inte få stöd för utgifter som du har även i Finland. 

Utbildningsstyrelsen beviljar tillgänglighets- och inkluderingsstöd för studerande, lärare och personal som deltar i följande program: Erasmus+ och Nordplus. Även tilläggsstödet fewer opportunities finns tillgängligt för studerande inom Erasmus+. Studerande kan få både inkluderingsstödet och fewer opportunities-stödet för samma utbytesperiod. 

 

Utbytesstudier

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: