Nyheter

Elias Oikarinen har utnämnts till Associate Professor i fastighetsekonomi

Oikarinen forskar bl.a. i prisbildning och dynamik på bostadsmarknaden och i fastighetsplacering.
Professori Elias Oikarinen Väreen edessä.
Professor Elias Oikarinen. Bild: Adolfo Vera

ED Elias Oikarinen (f. 1973) har utnämnts till Associate Professor vid Aalto-universitetets institution för byggd miljö för tiden 1.8.2019–31.7.2024. Ämnet för hans professur är fastighetsekonomi.

Professor Oikarinen, som har en bakgrund inom ekonomi, har en övergripande kännedom om verksamhetsmekanismerna på bostadsmarknaden. Till hans forskningsobjekt hör bl.a. bostadsmarknadsdynamik och fastighetsplacering. Han är också medlem i redaktionsråden för två internationella periodiska skrifter inom fastighetsbranschen.

Oikarinen är ledare för ett arbetspaket inom projektet Smartland, ett projekt som finansieras av rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi och vars verksamhet inleddes nu på hösten. Han är också vice direktör för hela konsortiet. Inom projektet identifierar och utvecklar forskare och aktörer markanvändningspolitiska strategier för att man effektivt ska kunna styra stadsutvecklingen i en hållbarare riktning. Projektet omfattar de 20 största städerna och stadsområdena i Finland och i det deltar förutom Aalto-universitetet också Helsingfors universitet, Åbo universitet och Meteorologiska institutet. 

Oikarinen, som kommer från Uleåborg, har tidigare varit Associate Professor i försäkringsvetenskap vid Tammerfors universitet. Han har också haft flera olika uppdrag vid Handelshögskolan vid Åbo universitet. Gästforskare har han varit vid universiteten i Cambridge, Genève och Melbourne. Utöver det akademiska arbetet har han innehaft styrelseposter i olika organisationer och konsulterats av aktörer inom den offentliga sektorn och företag inom fastighetsbranschen. 

Oikarinen har flera års erfarenhet av universitetsundervisning samt av att utbilda representanter för företagsvärlden och den offentliga sektorn vid olika tillfällen. Läsåret 2017–18 var han akademiforskare vid Aalto-universitetet. Under sina tidigare uppdrag vid Åbo universitet har han t.ex. suttit i styrelsen förhandelshögskolans doktorandprogram. 

Oikarinen genomförde sina universitetsstudier vid Åbo handelshögskola, där han fick sin magisterexamen 2000 och disputerade 2007. 

Kontaktuppgifter:

Elias Oikarinen, professor (Associate Professor) 

e-post: [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Rehtori Ilkka Niemelä
Utnämningar Publicerat:
Kuvassa näkyy elokuun 1. päivänä Executive in Residence -tehtävässä aloittava Taavi Heikkilä. Kuva on SOK:n kuva.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Taavi Heikkilä, veteran inom andelsrörelsen, tillträder ny post vid Aalto-universitetet

Heikkiläs befattning Executive in Residence inrättas med donationsmedel. Finland är världens mest kooperativa land, och därför är det viktigt att branschen satsar på forskning och undervisning och samarbete mellan företagen och universitetet, säger donatorerna.
Professor Sand on the left, with one her simulations on the right
Utnämningar, Vetenskap & konst Publicerat:

Från pikosekunder till årtionden: modellering av material för framtidens energi

Professor Andrea Sand berättar om sitt arbete med att modellera strålningens effekter på olika material, och hur detta kan bidra till att framtida nya energikällor utvecklas.
Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila
Utnämningar, Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat: