Nyheter

Kari Tammi och Jussi Ryynänen har utsetts till dekaner

Professor Kari Tammi börjar den 1 juli vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper och professor Jussi Ryynänen börjar den 1 augusti vid Högskolan för elektroteknik.
Tulevat dekaanit Kari Tammi ja Jussi Ryynänen.
Nya dekaner Kari Tammi (vänster) och Jussi Ryynänen. Foto: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen.

Aalto-universitetet har utsett två dekaner. Dekanerna rapporterar till provost Kristiina Mäkelä.

Kari Tammi blir dekanus för Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Professor Kari Tammi har blivit utsedd till dekanus för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper och till medlem i universitetets ledningsgrupp. Han inleder sin femårsperiod 1.7.2023.

Kari Tammi har tidigare varit professor vid institutionen för maskinteknik vid Aalto-universitetet och prodekanus med ansvar för inflytande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper från början av 2022.

Kari Tammi blev professor (associate professor) vid institutionen för maskinteknik 1.2.2020 med design av mekatroniska maskiner som sitt område. Han forskar inom mekatronik, hybridenergisystem och autonomiska system. 

Tammi har varit medlem i Aalto-universitetets styrgrupp för inflytande (ISG) och i kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för ingenjörsvetenskaper. Tammi disputerade inom automations- och systemteknik vid Tekniska högskolan 2007. Innan han kom till Aalto-universitetet 2015 jobbade han som forskningsprofessor vid VTT.  Teknologier som utvecklats i forskningsprojekt ledda av Tammi har använts för industriellt bruk av många betydande företag, till exempel i de system för tillvaratagning av spillvärme som ABB levererat till 14 containerskepp.

Jussi Ryynänen blir dekanus vid Högskolan för elektroteknik

Professorer Jussi Ryynänen har blivit utsedd till dekanus för Aalto-universitetets högskola för elektroteknik och till medlem i universitetets ledningsgrupp. Han inleder sin femårsperiod 1.8.2023.

Jussi Ryynänen har tidigare varit prefekt för institutionen för elektronik och nanoteknik vid Aalto-universitetet. Han utnämdes till professor 2011, först till nivån ”associate professor” och år 2019 till nivån ”full professor”. Området för Ryynänens professur är design av mikroelektronik och i synnerhet utvecklingen av integrerade kretsar för framtidens trådlösa nätverk. Hans forskningsgrupp fokuserar särskilt på att designa och bygga energieffektiva integrerade mixed mode-kretsar och radiofrekvenskretsar. 

Ryynänen har varit ledare för ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik vid Högskolan för elektroteknik och medlem i styrgruppen för lärandet. Han har arbetat med olika uppgifter vid Tekniska högskolan sedan 1997, där han disputerade inom elektroteknik 2004.

Professor Ryynänen har varit aktiv inom företagssamarbete. Det senaste exemplet på det är doktorandprogrammet som Nokia och Aalto-universitetet lanserar i år för att förstärka kunnandet inom framtidens nätverk som är centralt för hela Europa.

* * * * * *

Dekanus uppgift vid Aalto-universitetet är att leda högskolans verksamhet inom ramen för riktlinjerna för universitetet och att som medlem i ledningsgruppen medverka till utvecklingen av Aalto-universitetet på lång sikt. Dekanus ansvarar för helhetsutvecklingen av högskolans verksamhet och för den internationella konkurrenskraften, resursfördelningen inom högskolan inom ramen för universitetets verksamhetsplan och budget samt rekryteringen av forsknings- och undervisningspersonal i enlighet med riktlinjerna för karriärsystemen vid Aalto-universitetet.

Mer information

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kaksi opiskelijaa Aalto-yliopiston kampuksella.
Studier Publicerat:

Aalto-universitetet antog 2 027 nya studerande

Sammanlagt sökte 13 500 sökande till Aalto i vårens andra gemensamma ansökan
Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Pris och utmärkelser, Universitetet Publicerat:

68 doktorer och fem hedersdoktorer – se bilderna från doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

Doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna för 2024 ordnades fredagen den 14 juni i Dipoli.
Opiskelija Aallossa lukemassa kirjaa
Pressmeddelanden Publicerat:

Aalto-universitetet ökar åtgärderna för att minska utsläppen

Aalto-universitetet har kartlagt de viktigaste åtgärderna för att minska klimatutsläppen inom alla delar av universitetets verksamhet. De största utsläppsminskningarna uppnås genom energiupphandling och energianvändning.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.