Aalto-käsikirja

Organisation

Aalto University is a foundation-based university with six schools. On this site, you can find information on Aalto's organisation, governance model and the laws and regulations concerning the university.
Lots of people gathered in the Learning centre to discuss

Aalto University is a foundation-based university. Each of its six schools has a dean and an academic committee.

School of Arts, Design and Architecture
School of Business
School of Chemical Engineering
School of Electrical Engineering
School of Engineering
School of Science

Aalto University's executive bodies are the Board, the President and the Academic Affairs Committee. The President’s Management Team (PMT) and Aalto Management Team (AMT) also participate in the operative management of the university. Aalto University has a provost, vice presidents, deans and a Tenured Professors' Council.

Aalto-universitetets styrelse

Styrelsen bestämmer om strategi, verksamhet och finansiella frågor och är ansvarig för alla långtgående planer. Läs mer.

Ledningsgrupper

Rektorns operativa ledningsgrupp (PMT) består av rektorn, provosten, vicerektorer, dekanus, tjänstechefer, chefsjuris och verkställande direktör för fasighetsbolagen. Aalto-universitetets ledningsgrupp (AMT) främjar transparens och öppen dialog i beslutsfattandet. Läs mer.

Akademiska verksamhetskommittén

Kommittén är en gemensam administrativ avdelning på universitetsnivå som verkar för att stödja högkvalitativ forskning, utbildning och artistiska aktiviteter. Läs mer.

Professorsråd

Professorsrådet fungerar som ett rådgivande organ för rektorn och vicerektorn och säkerställer att rösten för den akademiska forskningen och konstnätverket hörs gällande väsentliga frågor relaterade till universitetets värderingar.

Ordförande: Katja Hölttä-Otto, Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Viceordföranden: Turkka Keinonen (Högskolan för konst, design och arkitektur),  Markku Kuula (Handelshögskolan), Kari Laasonen (Högskolan för kemiteknik), Jukka Manner (Högskolan för elektroteknik), Risto Lahdelma (Högskolan för ingenjörsvetenskaper) och Matti Vartiainen (Högskolan för teknikvetenskaper).

Aalto-universitetets organisation
Organisation
Governance structure 2021
Styrning
Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Aalto University Group

The Aalto University foundation and its subsidiaries comprise the Aalto University Group. In accordance with Section 63 of the Universities Act, the leadership of the university group consists of the Aalto University Board and the president of the university. The university group management is responsible for directing the university group and for organising the supervision of the university group while the operative management of each individual subsidiary is responsible for the day-to-day activities.

Read more about the Aalto University Group

 

Lagstiftning för akademisk utbildning och forskning

Universitetslagen (558/2009 + ändringar) (pdf, finlex.fi)
Lagstiftning som gäller högskolor och forskning

Lagar och författningar som berör Stiftelsen för Aalto-högskolan

Stiftelselag (finlex.fi, pdf)
Stadgar för stiftelsen för Aalto-högskolan (4 okt 2016, pdf)

Aalto-universitetets reglering

Instruktion för Aalto-universitetet (16 sep 2016, pdf)
Aalto-universitetets akademiska regler och föreskrifter (into.aalto.fi, studentportal)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat