Aalto-universitetet

Aalto-universitetskoncernen

Aalto-universitetsgruppen äger flera företag antingen direkt eller genom sitt holdingbolag.
Aalto University / Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Stiftelsen och dess dotterbolag innefattar Aalto-universitetskoncernen. I enlighet med avsnitt 63 i universitetslagen ansvarar universitetets styrelse och rektor för koncernledningen. Koncernledningen ansvarar för styrningen av universitetskoncernen och sörjer för en adekvat koncernkontroll. Respektive företag har en operativ ledning som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Stiftelsen äger dessutom 20–50 % av aktierna i företag, som är stiftelsens intresseföretag.

Fastigheter som ägs av Stiftelsen för Aalto-högskolan

De fastigheter som ägs av Stiftelsen för Aalto-högskolan är fördelade på 27 ömsesidiga  fastighetsbolag. Därtill äger stiftelsen ett servicebolag, som ansvarar för uthyrning, underhåll och skötsel av lokalerna och fastigheterna samt för stödtjänster i anknytning till dem.
Aalto University Campus och Real Estate, Aalto CRE

Aalto Holding Ltd.

Aalto Holding Oy är ett av Stiftelsen för Aalto-högskolan helägt aktiebolag, som sköter stiftelsens aktieinnehav i dotterbolagen och övriga bolag. Den typiska branschen för dotterbolagen är utnyttjande av den senaste sakkunskapen och främjande av att kunskaperna omsätts i praktiken i produktion och övrig företagsverksamhet genom universitetet och övriga sakkunniga. Bolagen säljer utbildnings- och forskningstjänster samt konsulttjänster i anknytning till utbildning, forskning och utveckling.

  • Aalto University Executive Education

Det största dotterbolaget i Aalto Holding Oy, Aalto University Executive Education Oy, producerar högklassiga utbildningstjänster för företagsledningen. Dessa bygger på solid sakkunskap inom Aalto-universitetets och Aalto EE:s internationella nätverk. Aalto EE erbjuder utbildningstjänster i Finland och utomlands. Aalto EE har två dotterbolag: Finva Oy och Aalto Executive Academy Pte Ltd (Singapore).
Aalto University Executive Education (aaltoee.fi)

Intresseföretag

Stiftelsens intresseföretag

  • Otahalli Oy

I Otnäs upprätthåller bolaget Otahalli, som numera huvudsakligen är uthyrd till Unisport-serviceenheten, en enhet som betjänar de anställda och studerande vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

  • As Oy Helsingin Eteläinen Hesperiankatu 4

Stiftelsen för Aalto-högskolan är minoritetsägare i detta bostadshus i centrala Helsingfors, där den äger flera lägenheter för besökande forskare.

  • Kiinteistö Oy Helsingin Pohjoinen Hesperiankatu 23A

Stiftelsen för Aalto-högskolan äger exakt hälften av ett fastighetsbolag, där den andra delägaren med lika stor andel är Helsingfors universitet. Fastighetsbolaget bjuder ut bostäder på Norra Hesperiagatan på kortfristiga kontrakt (en vecka–6 månader) till utländska gästforskare. Tjänsten bjuds ut genom Helsingfors universitets Unihome-enhet.
Unihome (unihome.fi)

Aalto Holdings intresseföretag

  • Unigrafia Oy

Aalto Holding äger 31 % av Unigrafia Oy som erbjuder tjänster inom den grafiska branschen och trycktjänster främst för Aalto-universitetet, Helsigfors universitet, Konstuniversitetet i Helsingfors samt Haaga-Helia yrkeshögskola.
Unigrafia (unigrafia.fi)

  • Funidata

Aalto Holding innehar 19,6 % av aktierna i Funidata Oy, ett företag som konstruerar ett nationellt kärnsystem för utbildning och studier vid universitet.
Funidata (funidata.fi)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: