Strategi och venturing

Vi fokuserar på de mest centrala problemen inom strategi och venturing (strategy and venturing). Vår forskning omfattar strategiprocessforskning med främsta fokus på interna processer i företag, beslutsfattande, kognition och känslor som påverkar strategiprocesser samt -resultat.
tuas

Vår forskning fokuserar även på förståelse av strategiska aktiviteter och strategiska aktivitetsmönster (t.ex. företagsförvärv,  -allians och tillväxtprogram) som företagen använder för att sträva efter konkurrensfördelar. Vår forskning fokuserar på strategiska aspekter av utveckling och finansiering av nya företag (t.ex. riskkapital och private equity).

Generellt har vi ett särskilt fokus på skärningspunkten mellan strategi och satsning i teknik-intensiva industrier, vilket bidrar till förståelsen för skapandet och omvandlingen av teknikibaserad verksamhet.

Professorer i strategi och risk

Marina Biniari

Marina Biniari

Institutionen för produktionsekonomi
Assistant Professor
Mikko Jääskeläinen

Mikko Jääskeläinen

Institutionen för produktionsekonomi
Assistant Professor
Robin Gustafsson

Robin Gustafsson

Institutionen för produktionsekonomi
Professor (Associate Professor)
Markku Maula

Markku Maula

Institutionen för produktionsekonomi
Professor
Ilkka Kauranen

Ilkka Kauranen

Institutionen för produktionsekonomi
Professor
Petri Parvinen

Petri Parvinen

Tuotantotalouden laitos
Asiantuntija
Henri Schildt

Henri Schildt

Institutionen för företagsledning
Professor
Jens Schmidt

Jens Schmidt

Institutionen för produktionsekonomi
Assistant Professor
Timo Vuori

Timo Vuori

Institutionen för produktionsekonomi
Assistant Professor
Hannele Wallenius

Hannele Wallenius

Institutionen för produktionsekonomi
Senior Advisor
Jukka Luoma

Jukka Luoma

Institutionen för produktionsekonomi
Assistant Professor

Docenter (på engelska)

Markus Mäkelä, Executive in Residence, Department of Industrial Engineering and Management, Aalto University
Research area: management in industries based on software, electronics and machinery and in the financial industry. Much of my research is in strategy, acquisitions and investments, and product management
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat