Institutionen för produktionsekonomi

Strategi och venturing

Vi fokuserar på de mest centrala problemen inom strategi och venturing (strategy and venturing). Vår forskning omfattar strategiprocessforskning med främsta fokus på interna processer i företag, beslutsfattande, kognition och känslor som påverkar strategiprocesser samt -resultat.
tuas

Vår forskning fokuserar även på förståelse av strategiska aktiviteter och strategiska aktivitetsmönster (t.ex. företagsförvärv,  -allians och tillväxtprogram) som företagen använder för att sträva efter konkurrensfördelar. Vår forskning fokuserar på strategiska aspekter av utveckling och finansiering av nya företag (t.ex. riskkapital och private equity).

Generellt har vi ett särskilt fokus på skärningspunkten mellan strategi och satsning i teknik-intensiva industrier, vilket bidrar till förståelsen för skapandet och omvandlingen av teknikibaserad verksamhet.

Docenter (på engelska)

Markus Mäkelä, Executive in Residence, Department of Industrial Engineering and Management, Aalto University
Research area: management in industries based on software, electronics and machinery and in the financial industry. Much of my research is in strategy, acquisitions and investments, and product management
 

Mikko Rönkkö, Associate professor of entrepreneurship at Jyväskylä University School of Business and Economics.
Research interests: technology entrepreneurship and statistical research methods
Contact information: [email protected]

Related research group

TUTA Strategy and venturing

Strategy and Venturing

The Institute of Strategy and Venturing enjoys an international reputation for research and teaching excellence in its core areas.

Department of Industrial Engineering and Management
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: