Tuotantotalouden laitos

Strateginen johtaminen ja kasvuyrittäjyys

Tutkimuksemme keskittyy strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden keskeisin tutkimuskohteisiin ja niiden leikkauspintaan.
tuas

Tutkimuksemme strategiaprosesseja, strategista päätöksentekoa ja johtamista koskien käsittelee yrityksen sisäisiä prosesseja, päätöksentekoa, näkemyksiä ja kollektiivisia tunteita, jotka vaikuttavat siihen, miten yritykset päättävät kilpailuedun saavuttamiseen pyrkivistä strategisista toimista, sijoittumisista ja resursoinnista. Tutkimuksemme strategisia toimenpiteitä ja niiden rytmitystä koskien pyrkii ymmärtämään niitä oletuksia, joihin eri liiketoiminnan strategisen sijoittumisen vaihtoehdot ja toimintamallit (kuten yritysostot tai kumppanuusmallit) perustuvat. Tutkimuksemme kasvuyrittäjyyden alueella käsittelee uuden liiketoiminnan kehittämistä ja niihin liittyviä strategioita sekä uusissa että vakiintuneissa yrityksissä, pääomasijoitustoimintaa ja innovaatioita.

Tutkimuksessamme on myös erityisiä vahvuusalueita strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden leikkauspintaan kuuluvissa ilmiöissä, kuten esimerkiksi strategisessa johtamisessa ja kasvuyrittäjyydessä teknologiaintensiivisillä aloilla, jossa korostuu tarve ymmärtää kehittyviä teknologioita, toimialadynamiikka, ekosysteemejä ja jossa tarvitaan monipuolista teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentamista ja muutoksen osaamista.

Dosentit

Markus Mäkelä, Executive in Residence, Department of Industrial Engineering and Management, Aalto University
Research area: management in industries based on software, electronics and machinery and in the financial industry. Much of my research is in strategy, acquisitions and investments, and product management
 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu