Institutionen för produktionsekonomi

Operativ verksamhet och servicehantering

Vårt syfte är att erbjuda värdefull, ny kunskap om design, management, service-, process- och produktutveckling.
DIEM Operations and Service Management

Forskningsområdet inom operativ verksamhet och servicehantering fokuserar på att öka förståelsen av hur operativ verksamhet fungerar och utvecklas i en värld av avancerade industri- och tjänstesystem som präglas av ökad informationsintensitet, varierande nätverksformer i organisationer och behovet av tillgångarnas livscykelhantering.

Vår forskning fokuserar på operativ strategi, förvaltning av multi-intressent servicesystem, operativa innovationer, förvaltning av projekt- och lösningsaffärsverksamhet och förvaltning av externa resurssystem i globala och teknologibaserade företagskontexter. 

Professorer i operativ verksamhet och servicehantering

Docenter (på engelska)

Kirsi Aaltonen, Associate Professor of Project Management at University of Oulu, Industrial Engineering and Management
Research interests: stakeholder and uncertainty management in complex projects, the application of lean tools in integrated project deliveries and institutional change in project-based industries
Contact information: [email protected]

Jaakko Kujala,  Professor, Industrial engineering and Management, Faculty of Technology, University of Oulu
Research interests: project business, management of complex interorganizational project networks, simulation and modelling
Contact information: [email protected]

Osmo Kuusi, PhD, University of Turku (UTU)
Research interests: futures research and innovation research
Contact information: [email protected], tel. +358-50-3720829

Marja Toivonen,PhD,Docent
Research interests: service development andservice innovation
Contact information: [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: