Tuotantotalouden laitos

Tuotannon ja palvelujen johtaminen

Tehtävämme on tuottaa arvokasta uutta tietoa tuotteiden, palveluiden, prosessien ja toimitusketjujen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen.
DIEM Operations and Service Management

Tuotannon ja palvelujen johtamisen tutkimusalueen missiona on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, miten tuotanto- ja palvelujärjestelmiä johdetaan ja kehitetään tietointensiivisessä ja verkostoituneessa toimintaympäristössä.

Tuotanto- ja palvelujohtamisen tutkimus keskittyy globaalin, teknologiapohjaisen liiketoiminnan tuotantostrategiaan, palvelujärjestelmiin, prosessi-innovaatioihin, projektinhallintaan, sekä ulkoisten resurssiverkostojen johtamiseen.

Tuotannon ja palvelujen johtamisen tutkimuksen professorit

Dosentit

Kirsi Aaltonen, Associate Professor of Project Management, Oulun yliopisto, Tuotantotalous
Tutkimusala: stakeholder and uncertainty management in complex projects, the application of lean tools in integrated project deliveries and institutional change in project-based industries
Yhteystiedot: [email protected]

Jaakko Kujala,  Professori, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Tutkimusala:projektiliiketoiminta, projektiverkostojen johtaminen, simulointi ja mallinnus
Yhteystiedot: [email protected]

Osmo Kuusi, FT, Dosentti, Turun yliopisto
Tutkimusala: tulevaisuudentutkimus ja innovaatiotutkimus
Yhteystiedot: [email protected], tel. +358503720829

Marja Toivonen, FT,Dosentti
Tutkimusala:  palvelujen kehittäminen ja palveluinnovaatiot
Yhteystiedot: [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: