Forskning och konst

Samlingar av offentlig konst vid Aalto-universitetet

Syftet med offentlig konst över hela Aalto-universitetet är att skapa en livlig miljö där man kan uppleva världen ur olika perspektiv och anamma fantasi, intuition och utforskning.
Renata Jakowleff «Blue» 2017, 190 x 160 x 40 cm, glass and steel, assembled Photo: Mikko Raskinen

Visionen för offentlig konst vid Aalto-universitetet är att lyfta fram och besvara frågor om vad det betyder att vara ett universitet, vad vi kan göra tillsammans i samhället och vad som utgör det offentliga.

Utifrån dessa och andra frågor är offentlig konst platsspecifik och ansluter till universitetets mångfald och dess postdisciplinära samfund som sträcker sig utöver Otnäs till globala nätverk. Offentlig konst speglar denna mångfald genom olika typer av konst, material, teknik och tradition.

Konstverk: Renata Jakowleff «Blue» 2017, 190 x 160 x 40 cm, glas och stål, ihopsatt Bild: Mikko Raskinen

Hur upphandlar Aalto offentlig konst?

Samtida offentlig konst väcker ofta viktiga frågor om historien, nuet och framtiden, och speglar Aaltos värden, som passion, mod, frihet, ansvar och integritet. Dessa frågor och värden hjälper att styra upphandlingen av konstverk vid Aalto-universitetet.

Konstupphandlingarna görs genom att man köper färdiga konstverk, beställer platsspecifika verk eller ordnar konsttävlingar. Konstsamlingar och upphandlingar kurateras och samordnas av konstkoordinator Outi Turpeinen tillsammans med hela Aalto-gemenskapen.

Konstnärerna bakom verken är alumner eller fakultetsmedlemmar vid Aalto-universitetet, och de representerar olika konstinriktningar.

Konstsamlingen Global Equality i Väre

Varje individuellt konstverk i Väre påminner oss om konstens kraft att utforska och exponera olika sociokulturella och naturliga fenomen.

Läs mer
Aalto_university_Väre_artworks_Lumen_2018_photo_mikko_raskinen

Wall-art competition for Väre 2018. 

Campus art competition for Otaniemi campus areas 2019.

Engineering Materials art competition for Aalto Works block 2022.

Who defines how we experience art? User research on public art 2022.

Nyheter

Photo of students sitting in a lecture hall and drawing abstract portraits. The photo is surrounded by a blue frame.
Studier Publicerat:

Anmäl dig nu till kursen Art, Life and Entrepreneurship 1 i period II

Hitta din plats i skärningspunkten mellan konst och entreprenörskap.
Decorative banner with green, orange and blue hues. In the middle it says "Art, Life and Entrepreneurship" in a bubble.
Studier Publicerat:

Kursen Art, Life and Entrepreneurship 2 börjar i period V

Konst är din styrka — lär dig göra den till ditt levebröd!
Image depicts a white wall with the words IV Konehuone OLO sprayed on it in red, referring that the engine room for AC is that way.
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet utlyser tävlingar om konstverk i kvarteret som nu byggs

Till den allmänna konsttävlingen kan förslag inlämnas under tiden 4.1–4.4.2022.
Aalto Töölö's yellow facade behind the construction site fences
Campus, Universitetet Publicerat:

Aalto Tölös konsttävling söker radikalt kreativa konstverk

Aalto-universitetet har utlyst en inbjuden tävling för offentlig konst som ska placeras i Aalto Tölö. Konstverken kommer att finnas i byggnadens entréhall och i trappuppgången.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: