Forskning och konst

Konstsamlingen Global Equality i Väre

Varje individuellt konstverk i Väre påminner oss om konstens kraft att utforska och exponera olika sociokulturella och naturliga fenomen.
Aalto_university_Väre_artworks_Lumen_2018_photo_mikko_raskinen
Lumen av Kirsi Kaulanen. Foto: Mikko Raskinen

Konst i Väre av vicerektor Anna Valtonen

Konst ger oss möjligheten att ompröva våra kunskaper och vårt agerande. Det är ett privilegium att få uppleva storartad konst här på plats – att få möjligheten att ompröva sitt tänkande varje dag.

Läs mer
vare_art_launch_photo_by_jaakko_kahilaniemi.jpg
Väre art works by Grönlund and Nisunen, Insight. Indoor photo of a staircase criss crossing the space with a skylight shedding light into the area.Photo: Aalto University / Mikko_Raskinen
Tommi Grönlund and Petteri Nisunen Insight, 2018, 13.5 x 0.5 x 0.5 m, mirror, aluminium, stainless steel, wire, electric rotators Photo: Mikko Raskinen

Tommi Grönlund och Petteri Nisunen: Insight (2018)

Vinnare av konsttävlingen med inbjudna deltagare.

Insight erbjuder publiken ständigt föränderliga synvinklar som understryker hur vår närmiljö kan upplevas på olika sätt, varav alla är likvärdiga. Åskådarens uppmärksamhet flyttas från själva konstverket och reflekterar verksamheten och människorna omkring det.

Studerande och fakultetsmedlemmar ses som likvärdiga delar av helheten, oberoende av deras yrkesställning, nationalitet, ras eller kön. Detta kommunala perspektiv stärks stundvis allteftersom åskådaren skymtar sig själv bland andra.

Det visuellt enkla och ständigt föränderliga konstverket står i konstant dialog med den omkringliggande arkitekturen och erbjuder en finkänslig kontrast till den solida, skulpturala trappuppgången som dominerar utrymmet. De vertikala speglarna roterar sakta, och de svängande reflexionerna av det omkringliggande utrymmet skapar ett surrealistiskt linjärt fenomen i tomrummet. På soliga dagar kastar verket reflexioner som rör sig långsamt längs de öppna korridorerna runt omkring.

aalto_university_vare_artworks_kirsi_kaulanen_lumen_photo_mikko_raskinen
Kirsi Kaulanen Lumen, 2018, 10.6 x 11 x 3.4 m, lasercut and welded stainless steel

Kirsi Kaulanen: Lumen (2018)

Vinnare i konsttävlingen med inbjudna deltagare.

Lumen knyter samman hård teknologi med natur och femininitet. Det platsspecifika konstverket samverkar med det arkitektoniska utrymmet – verket sträcker sig från golv till tak och utsmyckar den rätlinjiga dimensionen i utrymmet. Verket anknyter till den gamla finska myten om Sammas, en pelare som ansluter jorden till himlavalvet.

Lumen är även enheten för ljusflöde och i Väre reflekterar Lumen omgivningen. Konstverket tar sig också an relationen mellan människan och naturen. Det omfattar cirka 150 olika laserskurna stålmodeller av utrotningshotade växter från hela världen. Växterna skapar stigar som slingrar sig över skulpturens yta. Verkets rotmönster har inspirerats av droppgräs och påminner oss om harmonin i varje ögonblick. Enligt biologer kan träd kommunicera med varandra genom rötterna.

Produktionsteam: Laserle Oy, Timo Luukkonen Tmi, Pentti Nyholm

aalto_university_vare_artworks_gloria_lautenbacher_kreutzstrasse_photo_mikko_raskinen.jpg
Gloria Lauterbach Kreutzstrasse, 2018, 4 x 6 m Winner of the Wall-art student art competition , copper, steel, birch tree

Gloria Lauterbach: Kreutzstrasse (2018)

Vinnaren i konsttävlingen för studerande, Wall-art

Kreutzstrasse är en kopia av ett takelement i koppar som lossnade från ett kyrktak under en häftig storm i Zürich, Schweiz 2015. Elementet och björken som det fastnade i har återskapats för den nya byggnaden Väre. Taket skapades med hjälp av en traditionell teknik som konstnären fick lära sig av sin farfar.

Genom konstverket önskar konstnären väcka frågor om möjligheten att överföra krafter och händelser från deras ursprungliga sammanhang till globala upplevelser, vilket understryker vår tillvaro i form av ihopsnärjda varelser som lever som nätverk. Konstverket planeras stå kvar på platsen i fem till sju år, och det utgör också en del av Lauterbachs doktorsavhandling. Som sådan blir det också ett offentligt laboratorium.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: