Nyheter

Aalto Tölös konsttävling söker radikalt kreativa konstverk

Aalto-universitetet har utlyst en inbjuden tävling för offentlig konst som ska placeras i Aalto Tölö. Konstverken kommer att finnas i byggnadens entréhall och i trappuppgången.
Aalto Töölö's yellow facade behind the construction site fences
Aalto Tölös fasad hösten 2019. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Aalto-universitetet ordnar en inbjuden tävling för att hitta exceptionella och genomförbara förslag på konstverk som kommer att placeras i två lokaler i Aalto Tölö, Helsingfors. Konstnärerna som deltar i tävlingen kan föreslå konst för båda eller bara en av lokalerna. Lokalerna är byggnadens entréhall och trappuppgång. Tävlingens resultat publiceras i slutet av maj.

Fem konstnärer inbjöds till tävlingen: Sakari Kannosto, Jukka Lehtinen, Sanna Majander, Tiia Matikainen och Charles Sandison. De inbjudna konstnärerna är Aalto-universitetets alumner eller har undervisat vid universitetet.

Tävlingens vinnare väljs av domare, och antingen en eller två konstnärer kan vinna. Domarna är Ossi Naukkarinen, Aalto-universitetets vicerektor med ansvar för forskning, Susanna Petterson, medlem i Aalto-universitetets styrelse och Sveriges Nationalmuseums överintendent, Veikko Halmetoja, kritiker, gallerist och intendent samt Pekka Mattila, vd för Aalto University Executive Education. Aalto-universitetets konstkoordinator Outi Turpeinen koordinerar valprocessen. 

Aalto Töölö main lobby as a construction site, three people standing in the middle while another person works in the corner
Ett verk finns i Aalto Tölös huvudlobby. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

En historisk byggnad förnyas

Aalto-universitetets handelshögskolas funktioner flyttades från Tölö till Otnäs i februari 2019, och samtidigt byttes namnet på högskolans tidigare huvudbyggnad till Aalto Tölö. Framtidens Tölö är en livskraftig mötesplats mellan Aalto-universitetet och näringslivet. Mest verksamhet vid Aalto Tölö har Aalto University Executive Education, som erbjuder globala, högklassiga coachnings- och utvecklingstjänster både för individer och för organisationer.

Aalto Tölö är byggt i funktionalistisk stil. Byggnaden blev färdig 1950, och arkitekterna Woldemar Baeckman och Hugo Harmia ansvarade för designen av lokalerna. Byggnaden hör till det internationella Docomomo-registret, vilket betyder att den är skyddad modern arkitektur. Renovering och förnyande av byggnaden påbörjades i maj 2019, och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2020.

Radikal kreativitet är konceptet för konsten i Aalto Tölö

Syftet med den offentliga konsten i Aalto Tölö är att skapa en kontrast till den historiska byggnaden och dess visuellt imponerande inredning. Konstverken som väljs ska reagera på lokalen och erbjuda förslag inför framtiden. Byggnadens entréhall och trappuppgång definieras av folk som rör sig in och ut. Det slutliga temat bestäms utgående från konstnärernas förslag.

Empty staircase in Aalto Töölö, wood paneling is protecting the floors during renovation
Det andra konstverket kommer att ligga i en av byggnadens huvudtrappor. Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Campuskonsttävling för alla vid Aalto

Våren 2020 påbörjas en campuskonsttävling som är öppen för alla som studerar och arbetar vid Aalto-universitetet.

Tävlingen söker idéer för ett konstverk som kommer att placeras på Alvarsplatsen. Tidpunkten för tävlingsstarten meddelas separat.

Aalto-universitetets vision för offentlig konst

År 2017 beslutade Aalto-universitetet att börja följa principen om en procent till konsten i sina byggnadsprojekt. Procentprincipen är en finansieringsmodell för konstanskaffning, där cirka en procent av medlen för ett byggnadsprojekt används för anskaffning av konst. Principen tillämpades för första gången i konceptet Radical Nature i Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli.

Aalto-universitetets vision för offentlig konst är att föra fram och ställa frågor om vad universitetet är, vad vi gör som en del av samhället och vad begreppet offentlig innebär. Den offentliga konsten är platsspecifik och anknyter till universitetets och dess vetenskapsområdens mångfald.  De offentliga konstverken återspeglar denna mångfald med hjälp av olika former av konst, olika material, olika tekniker och olika traditioner. 

Förfrågningar
Outi Turpeinen, konstkoordinator 
Aalto-universitetet
[email protected] 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Otakaari 1 käsijohde
Campus Publicerat:

Passerkontroll som en del av universitetets strategi - sammanfattning av infotillfället

Ett infotillfälle om den nya praxisen för passerkontroll hölls den 25 augusti. Här kan du se en sammanfattning av tillfället samt en inspelning av tillfället i sin helhet (längd cirka en timme, kan ses endast av personal och studerande vid Aalto-universitetet).
Aaltoyliopisto_230916_photo_Aino_Huovio-4203.jpg
Campus, Undantagssituation Publicerat:

Exceptionella öppettider på Otnäs campus

Byggnaderna på Otnäs campus har exceptionell öppettid från och med måndagen den 31 augusti.
Otakaari 1 Kuva: Aino Huovio / Aalto-yliopisto
Campus Publicerat:

Studenternas rörlighet på campus i början av läsåret

Från och med måndag 31.8., kommer studeranden att ha tillgång till campusets utrymmen där närundervisning ordnas, studielokaler som kan bokas i förhand, stödjande tjänster för studerande samt studentrestauranger. Notera att HRT-kortet inte är i bruk under dessa undantagstider, tillgången till byggnaderna endast genom markerade dörrar under byggnadens öppethållstider.
Learning Centre graphics
Campus Publicerat:

Utlåning av passerkort upphör

Passerkontroll vid Aalto-Universitetet förändras. I fortsättningen använder studeranden HRT-kortet som passerkort.