Aalto-universitetets öppna universitet

Tentamensanvisningar vid öppna universitetet

Tentamensarrangörer, anmälan, scheman, salar, regler
Learning Centre kirjahyllyjä

Anmälan till öppna universitetets tentamina sker i tjänstenAimo (undantag: examensstuderande på sommarkurserna gör anmälan i Sisu, om också kursanmälan gjorts i Sisu). Anmäl dig alltid till tentamen med samma användarnamn som du anmälde dig till kursen med (i allmänhet med ditt Aimo-ID, inte med ditt Aalto-ID). För öppna universitetets studerande rekommenderas det att alltid använda Aimo med Aimo-ID och lösenord. 

Om du har problem med tentamensanmälan, kontakta [email protected]

Du har rätt att delta i tentamen för kurser du anmält dig till (sammanlagt 3 tentamina/kurs). Boktentamina är avgiftsbelagda och gäller endast för ett tentamenstillfälle. Tentamenstiderna hittar du i kursbeskrivningarna eller på kursens MyCourses-sida. Tentamensresultaten sparas i Sisu, och ibland publiceras de även på MyCourses-sidan.

Om du behöver särskilt stöd under tentamenstillfället, kontakta gärna öppna universitetets studerandeservice på adressen [email protected] genast i början av kursen. Mer information om individuella studiearrangemang.

Tentamina ordnas antingen under öppna universitetets tentamensdagar (öppna universitetets kvällskurser) eller på Aalto-universitetets olika högskolors eller Språkcentrets tentamensdagar (examenskurser). Vissa kurser kan även ha en elektronisk Exam-tentamen, som du får närmare information om på kursen.

Avvikande tentamensarrangemang på grund av coronaviruset

Öppna universitetets kvällstentamina: nödvändiga saltenter arrangeras i enlighet med Aalto-universitetets coronaanvisningar.

Om du deltar i en examenskurs som studerande vid öppna universitetet ska du följa med informationen i Into.

Hur vet jag vem som ordnar min kurstentamen?

  • Du kan kontrollera kursarrangören i kursbeskrivningen (vid Tid och plats för studier).
  • I menyn för tentamensanmälan i Aimo kan du också särskilja tentamina som ordnas på öppna universitetets tentamensdagar enligt datum och utifrån tentamensnamnet. Tentamensnamnet börjar med Öppna uni (Avoin yo på finska, Open Uni på engelska).
  • Också ett A i början av kurskoden visar att tentamen ordnas av öppna universitetet (t.ex. A21C00200 eller ALC-2001 är öppna universitetets koder medan 21C00200 och LC-2001 är koder för examensundervisning.
  • Vissa kurser använder det elektroniska tentamenssystemet Exam, läs mer under rubriken Exam.

Otakaari 1

Studieställen

Välkommen till campus!

Aalto-universitetets öppna universitet
New_undergraduates_31082015_photo_by_Aino_Huovio-6316

Resultat, studieprestationsutdrag och intyg

Var hittar jag mina kurs- och tentamensresultat från öppna universitetet? Hur beställer jag utdrag och intyg över mina studier vid öppna universitetet?

Aalto-universitetets öppna universitet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat