Aalto-universitetets öppna universitet

Tentamensanvisningar vid öppna universitetet

Tentamensarrangörer, anmälan, scheman, salar, regler
Learning Centre kirjahyllyjä

Anmälan till öppna universitetets tentamina sker i tjänstenAimo (undantag: examensstuderande på sommarkurserna gör anmälan i Sisu, om också kursanmälan gjorts i Sisu). Anmäl dig alltid till tentamen med samma användarnamn som du anmälde dig till kursen med (i allmänhet med ditt Aimo-ID, inte med ditt Aalto-ID). För öppna universitetets studerande rekommenderas det att alltid använda Aimo med Aimo-ID och lösenord. 

Om du har problem med tentamensanmälan, kontakta [email protected].

Du har rätt att delta i tentamen för kurser du anmält dig till (sammanlagt 3 tentamina/kurs). Boktentamina är avgiftsbelagda och gäller endast för ett tentamenstillfälle. Tentamenstiderna hittar du i kursbeskrivningarna eller på kursens MyCourses-sida. Tentamensresultaten sparas i Sisu, och ibland publiceras de även på MyCourses-sidan.

Tentamina ordnas antingen under öppna universitetets tentamensdagar (öppna universitetets kvällskurser) eller på Aalto-universitetets olika högskolors eller Språkcentrets tentamensdagar (examenskurser). Vissa kurser kan även ha en elektronisk Exam-tentamen, som du får närmare information om på kursen.

Otakaari 1

Studielokaler och studerandes passerkort

Välkommen till campus! Se anvisningar nedan för att röra dig i lokalerna på campus.

Aalto-universitetets öppna universitet
Photo: Aalto University / Kalle_Kataila

Resultat, studieprestationsutdrag och intyg

Var hittar jag mina kurs- och tentamensresultat från öppna universitetet? Hur beställer jag utdrag och intyg över mina studier vid öppna universitetet?

Aalto-universitetets öppna universitet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: