Aalto-universitetets öppna universitet

Tentamensanvisningar vid Öppna universitetet

Tentamensarrangörer, anmälan, scheman, salar, regler
Learning Centre kirjahyllyjä

På Öppna universitetet används tre olika typer av tentamina: fysisk tentamen på campus, EXAM-tentamen på campus och tentamen som ordnas helt och hållet på nätet. Information om tentamenstyp samt tid och plats finns i kursbeskrivningen. 

Du har rätt att delta i tentamina för kurser du anmält dig till (vanligtvis 2–3 tentamina/kurs). Boktentamina är avgiftsbelagda och gäller endast för ett tentamenstillfälle. Tentamenstiderna hittar du i kursbeskrivningarna eller på kursens sida i MyCourses. Tentamensresultaten registreras i Sisu, och ibland publiceras de även på MyCourses-sidan.

Tentamina ordnas antingen under Öppna universitetets tentamensdagar (Öppna universitetets kvällskurser) eller på Aalto-universitetets olika högskolors eller språkcentrets tentamensdagar (kurser som hör till examensundervisningen). Vissa kurser kan även ha en elektronisk EXAM-tentamen eller en distanstentamen som ordnas på annat sätt. Du får närmare information på kursen.

Du kan anmäla dig till det öppna universitetets tentamina på samma sätt som till det öppna universitetets kurser. Om du har problem med anmälan till tentamen kan du ta kontakt via [email protected].

Otakaari 1

Studielokaler och studerandes passerkort

Välkommen till campus! Se anvisningar nedan för att röra dig i lokalerna på campus.

Aalto-universitetets öppna universitet
Photo: Aalto University / Kalle_Kataila

Resultat, studieprestationsutdrag och intyg

Var hittar jag mina kurs- och tentamensresultat från öppna universitetet? Hur beställer jag utdrag och intyg över mina studier vid öppna universitetet?

Aalto-universitetets öppna universitet
Luentosali TU2

Öppna universitetets tentamenssalar

Öppna universitetets tentamenssalar finns i Kandidatcentret på Otnäs campus, gatuadress: Otsvängen 1, Esbo. Du får vara högst 30 minuter sen till tentamen. Med andra ord släpps du inte in i tentamenssalen efter kl. 16.30. Du får avlägsna dig tidigast kl. 16.35. Observera att salarna kan ändras. Du behöver inte något passerkort för att ta dig till tentamenssalarna.

Aalto-universitetets öppna universitet

Öppna universitetets kontaktuppgifter

Ta kontakt!

Läs mer
Kuvaaja Unto Rautio

Följ oss

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: