Aalto-universitetets öppna universitet

Resultat, studieprestationsutdrag och intyg

Var hittar jag mina kurs- och tentamensresultat från öppna universitetet? Hur beställer jag utdrag och intyg över mina studier vid öppna universitetet?
New_undergraduates_31082015_photo_by_Aino_Huovio-6316

Slutresultaten för kurser och tentamina hittar du i WebOodi (logga in med ditt Aalto-användarkonto). Efter tentamen eller sista inlämningsdagen för övningar har lärarna fyra veckor på sig för granskning.  Kom ihåg att kontrollera dina resultat och se om du har något att anmärka på. Förvaringstiden för resultat som du får av läraren är begränsad, men resultatet finns kvar i studieregistret Oodi utan begränsningar.

I WebOodi kan du också ladda ner ett officiellt, elektroniskt studieprestationsutdrag som certifierats av Aalto-universitetet. Dokumentet är i pdf-format, och den elektroniska underskriften säkerställer utdragets ursprung och integritet. Du kan använda det elektroniska studieprestationsutdraget i alla situationer där det på papper utskrivna och stämplade studieprestationsutdraget används.

  • Om du inte längre har ett Aalto-användarkonto kan du också be om ett studieutdrag över dina studier vid Öppna universitetet genom att fylla i Öppna universitetets beställningsblankett (på finska). Beställningar behandlas inom en vecka. Om det är fråga om studier som anknyter till en examen och som du genomfört vid Aalto-universitetets högskolor kan du be om utdraget per e-post [email protected]
  • Om du behöver ett intyg över kursanmälan till exempel för att ansöka om vuxenutbildningsstöd eller arbetslöshetsförmåner, ta kontakt per e-post [email protected]. Ärendet behandlas inom en vecka.
  • Du kan också beställa ett intyg över en genomförd studiehelhet (biämneshelhet) , som sammanställs i studieregistret. Beställ intyget genom att fylla i beställningsblanketten (på finska). Ärendet behandlas inom 2–3 veckor.

Du kan kontrollera sådant som gäller dina studier också i den nationella Koski-tjänsten. All information om enskilda studieprestationer och avlagda examina vid finländska läroanstalter sammanställs i Koski. Tjänsten innehåller också information om studierätt samt de centrala innehållen och kompetensmålen för de examina du avlagt. Du kan logga in i Koski med dina nätbankskoder.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat