Aalto-universitetets öppna universitet

Resultat, studieprestationsutdrag och intyg

Var hittar jag mina kurs- och tentamensresultat från öppna universitetet? Hur beställer jag utdrag och intyg över mina studier vid öppna universitetet?
New_undergraduates_31082015_photo_by_Aino_Huovio-6316

Slutresultaten för kurser och tentamina hittar du i Sisu (logga in med ditt Aalto-användarkonto). Efter tentamen eller sista inlämningsdagen för övningar har lärarna fyra veckor på sig för granskning. Kom ihåg att kontrollera dina resultat och se om du har något att anmärka på. Förvaringstiden för resultat som du får av läraren är begränsad, men resultatet finns kvar i studieregistret Sisu utan begränsningar.

Studieutdrag och andra intyg

  • I Sisu kan du ladda ner ett officiellt, elektroniskt studieutdrag som certifierats av Aalto-universitetet, se anvisningarna. För detta behöver du ett giltigt Aalto-användar-ID, därför rekommenderar vi att du laddar ner ditt studieutdrag genast efter att resultaten registrerats i Sisu. Öppna universitetets kansli kan inte ladda ner officiella elektroniska studieutdrag för sina studerande, utan endast utdrag i pappersform som skickas per post. Ett elektroniskt studieutdrag är i pdf-format, och den elektroniska underskriften säkerställer utdragets ursprung och integritet. Du kan använda det elektroniska studieutdraget i alla situationer där det på papper utskrivna och stämplade studieutdraget används.
  • Om du inte längre har ett giltigt Aalto-användar-ID, vänligen kontakta [email protected] Om det är fråga om studier som anknyter till en examen och som du genomfört vid Aalto-universitetets högskolor kan du be om utdraget per e-post [email protected] Om du behöver ett officiellt studieutdrag (dvs. stämplat och undertecknat), skickas det i pappersform per post. Öppna universitetets kansli kan inte ladda ner officiella pdf-utdrag för sina studerande. Beställningar behandlas inom en vecka.
  • Om du behöver ett intyg över kursanmälan till exempel för att ansöka om vuxenutbildningsstöd eller arbetslöshetsförmåner, ta kontakt per e-post [email protected] Ärendet behandlas inom en vecka.
  • Du kan också beställa ett intyg över en genomförd studiehelhet (biämneshelhet), som sammanställs i studieregistret. Beställ intyget genom att fylla i beställningsblanketten (på finska). Ärendet behandlas inom 2–3 veckor.

Du kan kontrollera sådant som gäller dina studier också i den nationella Koski-tjänsten. All information om enskilda studieprestationer och avlagda examina vid finländska läroanstalter sammanställs i Koski. Tjänsten innehåller också information om studierätt samt de centrala innehållen och kompetensmålen för de examina du avlagt. Du kan logga in i Koski med dina nätbankskoder.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat