Organisation

Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aalto-universitetet är ett stiftelsebaserat universitet. Det består av sex skolor. Varje skola har en dekanus och en akademisk kommitté.

Högskolan för konst, design och arkitektur
Handelshögskolan
Högskolan för kemiteknik
Högskolan för elektroteknik
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Högskolan för teknikvetenskaper

Aalto-universitetets verkställande organ är styrelsen, rektorn och akademiska verksamhetskommittén. Rektorns operativa ledningsgrupp (President's Management Team) och universitetets ledningsgrupp (Aalto Management Team) deltar även i den operativa ledningen av universitetet. Aalto-universitetet har en provost, vicerektorer, sex dekanus och ett ordinarie professorsråd.

Organisation och styrning

Aalto-universitetets organisation
Organisation
Governance structure 2021
Styrning

Aalto-universitetets styrelse

Styrelsen bestämmer om strategi, verksamhet och finansiella frågor och är ansvarig för alla långtgående planer. Läs mer.

Ledningsgrupper

Rektorns operativa ledningsgrupp (PMT) består av rektorn, provosten, vicerektorer, dekanus, tjänstechefer, chefsjuris och verkställande direktör för fasighetsbolagen. Aalto-universitetets ledningsgrupp (AMT) främjar transparens och öppen dialog i beslutsfattandet. Läs mer.

Akademiska verksamhetskommittén

Kommittén är en gemensam administrativ avdelning på universitetsnivå som verkar för att stödja högkvalitativ forskning, utbildning och artistiska aktiviteter. Läs mer.

Professorsråd

Professorsrådet fungerar som ett rådgivande organ för rektorn och vicerektorn och säkerställer att rösten för den akademiska forskningen och konstnätverket hörs gällande väsentliga frågor relaterade till universitetets värderingar.

Ordförande: Katja Hölttä-Otto, Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Viceordföranden: Turkka Keinonen (Högskolan för konst, design och arkitektur),  Markku Kuula (Handelshögskolan), Kari Laasonen (Högskolan för kemiteknik), Jukka Manner (Högskolan för elektroteknik), Risto Lahdelma (Högskolan för ingenjörsvetenskaper) och Matti Vartiainen (Högskolan för teknikvetenskaper).

Aalto-gruppen

Aalto-universitetsgruppen äger flera företag antingen direkt eller genom sitt holdingbolag.  Läs mer.

Lagstiftning för akademisk utbildning och forskning

Universitetslagen (558/2009 + ändringar) (pdf, finlex.fi)
Lagstiftning som gäller högskolor och forskning

Lagar och författningar som berör Stiftelsen för Aalto-högskolan

Stiftelselag (finlex.fi, pdf)
Stadgar för stiftelsen för Aalto-högskolan (4 okt 2016, pdf)

Aalto-universitetets reglering

Instruktion för Aalto-universitetet (16 sep 2016, pdf)
Aalto-universitetets akademiska regler och föreskrifter (into.aalto.fi, studentportal)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat