Nyheter

Aalto-universitetet fick en kvalitetsstämpel med utmärkta resultat

Universitetets styrka är den starka kopplingen mellan den strategiska ledningen och kvalitetssystemet.
People working. Picture: Unto Raution
Bild: Aalto-universitetet / Unto Rautio.

Aalto-universitetet blev godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år.

Aalto fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för den systematiska användningen av årsprocesserna för den strategiska planeringen i utvecklingen av sina funktioner. Aalto-universitetets styrkor är också en unik analys av verksamhetsmiljön, tre genomsyrande angreppssätt som fastställs i universitetets strategi och en kontinuerlig dialog med externa intressentgrupper.

Aalto-universitetet är den första högskolan i Finland som fick omdömet utmärkt inom alla de områden som utvärderades i NCU:s auditering.

I auditeringen utvärderades universitetets kärnfunktioner: undervisning, forskning och inflytande. Därtill undersökte auditeringsgruppen likabehandlings- och jämställdhetsarbetet och konstaterade att universitetet har fungerande förfaranden för att främja likabehandling och icke-diskriminering av personal och studerande.

En godkänd auditering är ett bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring.

”Vi är oerhört glada över det utmärkta resultatet. Vi har länge arbetat systematiskt för att utveckla kvalitetssystemet och verksamheten. Varmt tack till alla som deltagit i förberedelserna och intervjuerna”, säger Aalto-universitetets provost Kristiina Mäkelä.

NUC säger, att de angrepssätt som definieras i universitetets strategi och som genomsyrar allt verksamhet – radikal kreativitet, entreprenörsanda och hållbar utveckling – samt de sju fokusområden inom forskning är viktiga metoder för att producera samhällelig genomslagskraft och innovativa lösningar.

”I de teman som genomsyrar verksamheten är Aalto-universitetets framsteg berömvärda, särskilt i fråga om lösningar för hållbar utveckling och entreprenörsanda. De studerande får ett starkt stöd för att utveckla sin entreprenörsanda”, konstaterar auditeringsgruppens ordförande Antoinette Perry, biträdande professor vid University College Dublin.

Auditeringsgruppen gav också förslag till förbättringar. Till exempel, de studerande borde mer systematiskt informeras om ändringar som gjorts utifrån deras respons. 

Målet för auditeringen var att utvärdera hur kvalitetssystemet fungerar som redskap för kvalitetshantering och utveckling. Den baserade sig på universitetets självbedömningsrapport, olika handlingar om kvalitet och auditeringsgruppens besök i januari 2023.

Aalto-universitetet genomför utvärderingar och enkäter vid sina olika verksamheter regelbundet i enlighet med det gemensamma långsiktiga utvärderingsprogrammet.

Läs mer:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.
Universitetet Publicerat:

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.