Nyheter

Aalto-universitetet fick en kvalitetsstämpel med utmärkta resultat

Universitetets styrka är den starka kopplingen mellan den strategiska ledningen och kvalitetssystemet.
People working. Picture: Unto Raution
Bild: Aalto-universitetet / Unto Rautio.

Aalto-universitetet blev godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år.

Aalto fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för den systematiska användningen av årsprocesserna för den strategiska planeringen i utvecklingen av sina funktioner. Aalto-universitetets styrkor är också en unik analys av verksamhetsmiljön, tre genomsyrande angreppssätt som fastställs i universitetets strategi och en kontinuerlig dialog med externa intressentgrupper.

Aalto-universitetet är den första högskolan i Finland som fick omdömet utmärkt inom alla de områden som utvärderades i NCU:s auditering.

I auditeringen utvärderades universitetets kärnfunktioner: undervisning, forskning och inflytande. Därtill undersökte auditeringsgruppen likabehandlings- och jämställdhetsarbetet och konstaterade att universitetet har fungerande förfaranden för att främja likabehandling och icke-diskriminering av personal och studerande.

En godkänd auditering är ett bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring.

”Vi är oerhört glada över det utmärkta resultatet. Vi har länge arbetat systematiskt för att utveckla kvalitetssystemet och verksamheten. Varmt tack till alla som deltagit i förberedelserna och intervjuerna”, säger Aalto-universitetets provost Kristiina Mäkelä.

NUC säger, att de angrepssätt som definieras i universitetets strategi och som genomsyrar allt verksamhet – radikal kreativitet, entreprenörsanda och hållbar utveckling – samt de sju fokusområden inom forskning är viktiga metoder för att producera samhällelig genomslagskraft och innovativa lösningar.

”I de teman som genomsyrar verksamheten är Aalto-universitetets framsteg berömvärda, särskilt i fråga om lösningar för hållbar utveckling och entreprenörsanda. De studerande får ett starkt stöd för att utveckla sin entreprenörsanda”, konstaterar auditeringsgruppens ordförande Antoinette Perry, biträdande professor vid University College Dublin.

Auditeringsgruppen gav också förslag till förbättringar. Till exempel, de studerande borde mer systematiskt informeras om ändringar som gjorts utifrån deras respons. 

Målet för auditeringen var att utvärdera hur kvalitetssystemet fungerar som redskap för kvalitetshantering och utveckling. Den baserade sig på universitetets självbedömningsrapport, olika handlingar om kvalitet och auditeringsgruppens besök i januari 2023.

Aalto-universitetet genomför utvärderingar och enkäter vid sina olika verksamheter regelbundet i enlighet med det gemensamma långsiktiga utvärderingsprogrammet.

Läs mer:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Ernst Enkvist
Universitetet Publicerat:

Ernst Enkvist (1931–2023) in Memoriam

Skeppsbyggare utvecklade finskt kunnande inom varvsindustrin.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
A Bloc pääaula_Tuomas Uusheimo
Studier, Universitetet Publicerat:

Strejken på torsdag 14.12 och dess inverkan på tentamina och tjänster

Tentamina och mellanprov ordnas normalt på torsdag.