Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).
Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Tim Berners-Lee in front of a blackboard

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.
Tim Berners-Lee

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

Digitaalisen saavutettavuuden perusteet

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 tuli voimaan vuonna 2019. Tällä lailla pannaan täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 eli saavutettavuusdirektiivi.

Saavutettava digitaalinen sisältö on löydettävissä ja käytettävissä tehokkaasti. Tällä sivulla on välineitä, ohjeita ja linkkejä verkkojulkaisijoille digitaalisen saavutettavuuden toteuttamiseksi. Sivun tavoitteena on lisätä tietämystä inkluusiosta ja yhdenvertaisuudesta sekä tukea julkaisemisen kulttuurista muutosta kaikissa Aallon yksiköissä: Digitaalinen saavutettavuus on otettava osaksi jokapäiväistä työntekoa. Yhteisöllisyys on vahvuus opiskeltaessa digitaalisen yhteistyön mahdollisuuksia. Ohjelmistonkehittäjien ja IT-ammattilaisten kanssa voidaan käyttää WAI-ARIA -standardin mukaista  verkkosivuston koodia, joka varmistaa saavutettavuuden myös apuvälineiden (kuten ruudunlukuohjelma) kanssa. Tällöin käyttökokemus on miellyttävä kaikille myös videoiden, äänitiedostojen ja dynaamisten sisältöjen osalta. Saavutettavan verkkosisällön neljä periaatetta ovat:

 • Havaittava - Verkkosivuilla oleva tieto ja käyttöliittymäkomponentit (esimerkiksi painonapit ja tekstikentät) on esitettävä tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.
 • Hallittava - Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin tulee olla hallittavia. Kaikki verkkosivuston toiminnot täytyy voida suorittaa myös näppäimistöllä, hiirellä ja erilaisilla apuvälineillä (esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla)
 • Ymmärrettävä - Verkkosivuilla olevan tiedon on oltava kielellisesti ymmärrettävää. Käyttöliittymän toiminnan on oltava loogista ja ymmärrettävää.
 • Lujatekoinen - Sisällön on oltava riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan tulkita luotettavasti useilla erilaisilla laitteilla, selaimilla ja ohjelmilla, mukaan lukien apuvälineohjelmat.

Saavutettavan digitaalisen sisällön tarjoaminen Aalto-yhteisölle auttaa toteuttamaan Aallon yhteisiä laadun, inkluusion ja monimuotoisuuden arvoja.

Digipalvelulain soveltamisesta yliopistoissa

Yliopistojen kohdalla merkittävä soveltamisalan rajaus on se, että lakia ei sovelleta yliopiston sisäisen hallinnon järjestämiseen. Lisäksi artikkelissa ja syksyn 2022 koulutustallenteissa käsitellään kohtuuttomaan rasitteeseen sekä aikasidonnaiseen mediaan liittyviä poikkeuksia.

Braille keyboard

Digipalvelulain soveltamisesta yliopistoissa (ulkoinen linkki)

Tässä artikkelissa tarkastellaan digipalvelulain aiheuttamia muutoksia yliopistojen vastuissa liittyen tuottamiinsa digitaalisten palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Artikkeli myös avaa keskeiset lakiin liittyvät käsitteet.

ESAVI erilaisia päätelaitteita verkkosisältöjen käyttämiseen

Digipalvelulain toimeenpanoa tukeva koulutussarja syksyllä 2022 (ulkoinen linkki)

Digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädäntötyöryhmä järjesti DPL-koulutusta syyskuussa 2022. Tällä sivustolla julkaistaan tallenteet ja materiaalit. Koulutuksissa keskityttiin tarkentamaan digipalvelulain velvoitteita ja avaamaan seurannassa ja kyselyillä esiin nousseita ongelmakohtia digipalvelulain (DPL) toimeenpanossa. Kohderyhmänä ovat viranomaiset kuten korkeakoulut.
Kouluttajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan asiantuntijat sekä lainsäädäntötyöryhmän jäsenet.

Keyboard with the accessibility key

Web-saavutettavuus (ulkoinen linkki)

Web-saavutettavuus antaa kaikille, myös vammaisille, mahdollisuuden havaita, ymmärtää, navigoida ja olla vuorovaikutuksessa Internetin kautta (konekielinen käännös EU-sivustolla).

Tabletin näytöllä teksti Tehdään digipalveluista saavutettavat

Tehdään digipalveluista saavutettavat (ulkoinen linkki)

Saavutettava verkkopalvelu on lähdekoodiltaan virheetöntä ja loogista, standardien ja ohjeistusten mukainen. Verkkosivusto toimii erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmalla. Digipalvelulaki on tuonut nämä velvoitteet osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Illustration of digital way of working

Digipalvelu digialustalla (in English) (ulkoinen linkki)

A Digital Service is a software service designed to fulfil a product capability and run on a Digital Platform. Such a service might be a monolith, or composed of multiple microservices. It’s owned by a single Digital Service team responsible for understanding its customers, and producing a service that meets their needs.

Group of people using smart phones

EU:n digipalvelusäädös varmistaa turvallisen ja vastuullisen verkkoympäristön (ulkoinen linkki)

EU:n digipalvelusäädöksessä määritellään ensi kertaa välittäjien velvoitteet ja vastuut koko sisämarkkinoilla. Tämä helpottaa digitaalisten palvelujen tarjoamista valtioiden rajojen yli ja suojaa kaikkia käyttäjiä riippumatta siitä, missä EU-maassa he asuvat.

1. Opettajan ja sisältöjulkaisijan saavutettavuusohjeet

Yhteenveto saavutettavuusohjeista sisältöjulkaisijoille yksittäisiä asiakirjoja varten.

Ohjeita saavutettavasta sähköisestä julkaisemisesta

Saavutettavat tiedostot ja helppokäyttöisyyden tarkistaminen ennen julkaisua

Avaa sisältösi kaikkien käyttöön. Monet Microsoft 365 -sovellukset sisältävät helppokäyttöisyyden tarkistuksen (Accessibility Checker), joka löytää helppokäyttöisyysongelmia ja luettelee ehdotuksia.

Keyboard with blue keys for wheelchair, hearing aid and white stick

Digitaaliset palvelut opetukselle

Oppimispalveluihin kuuluva Opettajapalvelut -tiimi kehittää opetuksen ja oppimisen digitaalisia palveluita ja tarjoaa niihin liittyvää tukea.

Looking at course information on MyCourses

Kuuntelun ja lukemisen apuvälineitä (ulkoinen linkki)

Monia korkeakoulujen elektronisia kirjoja voi lukea erilaisten apuvälineiden avulla. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä ja vinkkejä erilaisista apuvälineistä.

Näppäimistön Accessibility-näppäin

Saavutettavat asiakirjat (ulkoinen linkki)

Käytännön ohjeita siitä, miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, Excel-, PowerPoint- tai pdf-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti.

Book shelves in the library full of books

Helsingin yliopisto: Opetuksen saavutettavuus (ulkoinen linkki)

Tällä sivulla on ohjeita siitä, miten opettajat voivat huolehtia omien kurssiensa digitaalisten palvelujen ja opetusmateriaalien saavutettavuudesta.

University of Helsinki

Saavutettavat tiedostot

 • Julkaise aina HTML-sivuna, jos vain mahdollista; Se on paras tapa tavoittaa mahdollisimman monta lukijaa. Erillisen tiedoston tulisi olla vain täydentävä, mutta yhdenmukainen liite varsinaiselle HTML-artikkelille.
 • PDF-tiedostojen kaltaiset erilliset liitteet ovat hankalia löytää, käyttää ja ylläpitää. Käyttäjien voi olla hankalaa muuntaa erillisiä tiedostoja luettavaan muotoon eivätkä ne välttämättä toimi kunnolla apuvälineiden kuten ruudunlukijoiden kanssa.

Celia: Tietokoneella käytettäviä ruudunlukuohjelmia

2 Saavutettavuus verkkosivustoilla

Aalto.fi-alusta

Kaikki Aalto-yliopistoon liittyvät verkkosivut ja -palvelut tulevat toimia saavutettavasti. Yksinkertaisesti helpointa ja kätevintä on ylläpitää tiimin tai yksikön näkyvyyttä verkossa luomalla aalto.fi-sivuston alle oma sivu. Ota yhteyttä viestintään lisätietojen saamiseksi ja tutustu alle linkattuihin ohjeisiin Drupal-alustan käytöstä.

Drupal: Aalto.fi-sivusto

Täältä löydät tietoa aalto.fi:stä, ohjeita ja neuvoja sisällön tuottamiseen ja visualisoimiseen ja vinkkejä sisältöjesi löydettävyyden parantamiseksi.

On the right edge a person with shoulder-length hair is moving out of the picture; behind them is a black background with narrow light strings horizontally on it.

Kaikki Drupal-ohjeet

Tälle sivulle on koottu linkit kaikkiin Drupal-ohjeisiin. Drupal on aalto.fi-sivuston sisällönhallintajärjestelmä.

Ohjeita uutisen kirjoittamiseen

Kirjoitatko uutista tai muuta ajankohtaissisältöä Aallon verkkosivuille? Tutustu ohjeisiimme ja kirjoita entistäkin paremmin!

Kuvituskuva näppäimistöstä. Kuvittaja: Ida-Maria Wikström.

Muut verkkosivut tai -alustat

Jos olet luomassa tai ylläpidät aalto.fi:n ulkopuolista sivustoa, esim Wordpress-sisällönhallintajärjestelmällä, myös tällöin tulee varmistaa, että sivustosi on saavutettava.

 • Tutustu saavutettavuusvaatimuksiin ja ohjeisiin, joiden perusteet on linkattu alta löytyviin linkkeihin
 • Hyödynnä Aalto Design systemin komponentteja - ne on suunniteltu ja kehitetty käytettävyys ja saavutettavuus edellä
 • Muista aloittaa sivustosi päivitys julkaisemalla saavutettavuusseloste välittömästi päivitetyillä sivuillanne.

Aalto Design system

Verkkosivuston saavutettavuuden ja yleisen käytettävyyden kannalta on tärkeää, että sivupohjat ovat selkeitä. Sivupohjien on oltava yhdenmukaisia kaikissa palvelun eri osissa.

Papunet - saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopasWebAIM Quick Reference: Web AccessibilityIntroduction to Web Accessibility

Lisää saavutettavuusseloste palveluusi tai sivustollesi

Nämä ohjeet muille kuin aalto.fi-alustalle.

LexDis: Mikä on verkkosivusto? (ulkoinen linkki)

What is a website and does it meet web accessibility regulations? The new regulations in Europe require each website to have an accessibility statement and, due to the age of the website, sites owned by the same organisation may have a different timeline for complying with the regulations. Source: ECS Accessibility Team (University of Southampton)

A Website is a coherent collection of one or more related web pages that together provide common use or functionality.

Linkkejä verkkosivustojen ja -sisältöjen sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuusohjeisiin

Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median saavutettavuus (Facebook, Twitter jne.) lisää seuraajia, joten se kannattaa sisällyttää myös digistrategiaan.

How to Be More Accessible on Social MediaUniversity of Glasgow, digital accessibility of social media

Aallon ja Princetonin ohjeet sosiaalisen median sisältöjä varten.

Princeton University, sosiaalisen median saavutettavuusohjeet (ulkoinen linkki)

Ohjeet on tarkoitettu tukemaan sosiaalisen median sisältöjen saavutettavuutta.

Princeton University digital accessibility shield
Verkkosivuilla julkaistavissa uusissa videoissa tulee olla tekstitys

Opetuksen ja muun työnteon hybridimalli

Tulevaisuudessa halutaan panostaa entisestään hybridimalliin, jossa hyödynnetään sekä lähi- että etäopetusta.

Hybridiopetus Aalto-yliopistossa - OPIT - Aalto University Wiki

Tools on red

Yhteistoiminnallisia työkaluja hybridityöhön (ulkoinen linkki)

Kooste Aalto-yhteisön käytössä olevista digitaalisista työkaluista ja -alustoista

digital

Digiosaaminen kuntoon

Paranna digiosaamistasi koulutuksilla sekä ammentamalla inspiraatiota kollegoilta ja Aalto-yhteisöltä.

Palvelut

Yliopistojen digitaalisten sisältöjen saavutettavuusohjeita

Erinomaisia lähteitä digitaalisen saavutettavuuden opiskeluun. EU:n saavutettavuusvaatimukset tulivat voimaan syyskuussa 2018.

Keyboard with blue keys for wheelchair, hearing aid and white stick

Tampereen yliopiston avoimet saavutettavuuskurssit (in English) (ulkoinen linkki)

FITech-verkostoyliopisto tarjoaa opintoja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Päivitä erityisesti digiosaamistasi maksuttomasti. Kurssit ovat kaikille avoimia. Hae englanninkielisiltä sivuilta esim. "accessibility".

Logo of Hochschule der Medien

Saavutettava oppiminen ja opetus (in English) (ulkoinen linkki)

Start your exploration of accessible and inclusive teaching practice with the MOOC of Hochschule der Medien Stuttgart

The University of Glasgow official logo consists of the coat of arms and the University of Glasgow logotype

University of Glasgow, digitaalisen saavutettavuuden toteuttamisohjeet (ulkoinen linkki)

Digital accessibility regulations came into force on September 2018. This regulation implements the EU directive on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies into UK law.

Harvard students with laptops sit together in a classroom

Harvard University, digitaalinen saavutettavuus (ulkoinen linkki)

Harvard on sitoutunut digitaalisten sisältöjensä saavutettavuuden parantamiseen.

Lisää saavutettavuudesta ja digitaalisuudesta Aallossa

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Saavutettava Aalto

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto
Harald Herlin Learning Centre aula

Digital Aalto

Digital Aalto on koko yliopiston kattava strateginen hanke, joka auttaa meitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: