Tohtorinkoulutus

Millaista on opiskelu tohtoriohjelmassa?

Tohtoriopinnot ovat erinomainen vaihtoehto maisterin tutkinnon jälkeisellä urapolulla! Tohtoriopiskelija luo uutta tietoa oman tutkimuksensa kautta ja oppii erottamaan oikean tiedon väärästä. Tukena ovat Aalto-yliopiston kokeneet tutkijat. Tohtoriopiskelijana olet osa kansainvälistä akateemista tiedeyhteisöä ja kasvat ammatillisesti oman alasi erikoisasiantuntijaksi.
Two newly conferred doctors

Valtaosa tohtoriopiskelijoista on väitöskirjatutkijan työsuhteessa Aalto-yliopistoon opintojensa aikana ainakin osittain ja suurin osa kuuluu johonkin tutkimusryhmään. Tutkimusrahoituksen hakeminen omalle väitöskirjatyölle on myös keskeinen osa tutkijankoulutusta.

Tohtoriopinnot ovat hyvin yksilöllisesti räätälöityjä ja keskittyvät kehittämään osaamista valitsemastasi tutkimusaiheesta. Opintojesi tukena ovat sinulle nimetyt vastuuprofessori ja väitöskirjan ohjaaja(t). Tohtoriopinnot mahdollistavat kansainvälisen kokemuksen kerryttämisen esimerkiksi konferenssien, tutkijavaihtojen ja -vierailujen sekä kansainvälisessä tutkimusryhmässä työskentelyn kautta. Opintojen aikana kannattaa myös panostaa verkostoitumiseen alasi osaajien ja keskeisten organisaatioiden kanssa. Tohtorinkoulutuksen ohjeellinen suoritusaika on neljä vuotta päätoimista opiskelua.

Koen saaneeni erinomaista ohjausta ja sain olla osa erinomaista tutkijatiimiä.

Tohtoriopiskelijoiden valmistumiskysely 2022

Tarjolla kuusi tohtoriohjelmaa

Aalto-yliopistossa voi suorittaa tekniikan tohtorin tutkinnon neljässä tohtoriohjelmassa, kauppatieteen tohtorin tutkinnon yhdessä tohtoriohjelmassa ja taiteen tohtorin tai tekniikan tohtorin (arkkitehtuuri) tutkinnon yhdessä tohtoriohjelmassa. Jokainen tohtoriohjelma koostuu useasta tutkimusalasta, joilla väitöskirjaa tehdään, ja yliopisto kannustaa tohtoriopiskelijoita tarttumaan myös monialaisiin tutkimusaiheisiin sekä syventämään opintojen aikana myös kieli- ja työelämätaitojaan.

Hakeminen tohtoriopintoihin vaihtelee korkeakouluittain. Tekniikan alan korkeakouluissa on yleensä ensin auki väitöskirjatutkijan palkallinen työpaikka, minkä saatuaan voi hakea opinto-oikeutta tohtoriohjelmasta. Taiteiden ja suunnittelun sekä Kauppatieteiden korkeakouluissa puolestaan on vuosittain yksi hakuaika suoraan tohtoriopintoihin.

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

45 prosenttia tohtoriopiskelijoista tähtää akateemiselle uralle. Loput aikovat työskennellä yrityksissä, julkisella sektorilla tai yrittäjinä. (Valmistumiskysely 2022)

Kolme vuotta valmistumisen jälkeen puolet tohtoriksi valmistuneista työskentelee tutkimustyön parissa ja neljäsosa suunnittelun ja kehityksen parissa. 40 prosenttia valmistuneista on töissä yrityksissä ja kolmasosa yliopistoissa. Jopa kolme neljästä työskenteli asiantuntijan tehtävissä. (Uraseurantakysely 2022)

Tohtoriohjelman suorittaminen Aalto-yliopistossa antoi minulle vahvan luottamuksen ammattitaitooni ja osaamiseeni.

Tohtoriopiskelijoiden valmistumiskysely 2022

Lue lisää

A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Tietoa hakijoille ja tohtorinkoulutuksesta kiinnostuneille

Tohtorinkoulutus
Rows of doctors sitting with their doctoral hats on, photographed from behind

Valmistuneiden tohtoreiden kyselyn tulokset 2022

Valtaosa vuonna 2022 valmistuneista tohtoreista oli tyytyväinen saamaansa koulutukseen ja oli työllistyneenä valmistumisensa hetkellä. Kaikkia valmistuvia tohtoriopiskelijoita pyydetään vastaamaan valmistuneiden tohtoreiden kyselyyn.

Uutiset
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Tohtorinkoulutus
Doctors dressed in black celebrating their promotion as doctors

Kansainväliset tohtorit työelämässä - valmiina tulevaisuuden haasteisiin!

Kansainvälinen osaaminen, hyvät verkostot ja tohtoritutkinto ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla, kun yritykset etsivät muutoksentekijöitä.

Yritysyhteistyö

Lue kokemuksia tohtoriopiskelijoiltamme ja valmistuneilta tohtoreilta

Juulia Suvilehto. Photo: Aleksandre Asatiani.

Alumni Juulia Suvilehto tutkii sosiaalista käyttäytymistä ja koskemista korona-aikana

Tutkimus on yhteispohjoismainen, ja kyselyyn voi edelleen osallistua. Suvilehto tutkii myös nuorten sosiaalista yksinäisyyttä. Naistenpäivänä Suvilehto haluaa kiittää mahtavia naispuolisia roolimalleja ja kiinnittää huomiota siihen, että yleisesti ottaen naiset pitävät huolta yhteisöjen hyvinvoinnista.

Uutiset
Kalle Spoof

Saabille tehty väitöstutkimus avasi Kalle Spoofille ovet yhtiön tuotekehitykseen

Kalle Spoof kehitti väitöstutkimuksessaan tutkajärjestelmien keilanmuodostusta

Uutiset
Annukka Svanda, photo by Linda Lehtovirta

Annukka Svanda: On tärkeää haastaa itsensä ja tehdä vaikeita asioita

"Minun mielestäni meillä, jotka voimme ja olemme kyvykkäitä, on velvollisuus tehdä töitä sen eteen, että maailmasta tulee koko ajan vähän parempi paikka. Voimme esimerkiksi pyrkiä parantamaan niiden asemaa, jotka eivät ole niin hyvässä asemassa."

Uutiset
Juha Heinoselle parhaan väitöskirjan palkinto. Kuva: Jari Härkönen

Juha Heinoselle parhaan väitöskirjan palkinto

Aalto-yliopiston alumni kehitti väitöskirjassaan häviöttömän säteilyanturin, joka on jo matkalla maailmalle ja massatuotanto juuri käynnistymässä.

Uutiset
Emilia Kauppi

Tohtoritutkimus avaa uusia näkökulmia kierrätykseen

Tutkimusyhteistyö yrityskumppaneiden kanssa parantaa nestepakkausten kierrätystä

Uutiset
Karita ja Jani

Tohtoriksi työn ohessa – väitöstutkimus avasi ovet deep tech -yrityksen tuote- ja teknologiakehitykseen

Karita Kinnunen-Raudaskoski ja Jani Lehmonen ovat Aalto-yliopiston kemian tekniikan tohtoreita, joille päivätyön ohessa tehty väitöstutkimus tiesi myös yötöitä, mutta antoi sitäkin enemmän.

Uutiset
Anniina Suominen Photo: Evelin Kask

Artpreneurship: uusia avauksia sektorit ylittävään yhteistyöhön

Aallon tutkijat tekevät yhteistyötä yritysten ja luovien alojen ammattilaisten kanssa Business Finland rahoittamassa tutkimushankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja kasvun haasteisiin.

Uutiset
Photo: Leonardo Fierro.

Leonardo Fierro: Kokemusten jakaminen voi helpottaa väitöskirjatutkijan elämää

"Nyt pelkään epäonnistumista vähemmän. Osaan asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Oli hyvä oppia, että epäonnistuminen on osa onnistumisen prosessia."

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: