Palvelut

Aalto-yliopiston palvelukokonaisuudet

Aalto-yliopiston palvelut ovat organisoituneet 11 keskitetyksi ja kolmeksi koulukohtaiseksi palvelukokonaisuudeksi, jotka tarjoavat tukea korkealaatuiselle tutkimukselle, opetukselle ja vaikuttavuudelle.

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE)

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) vastaa Aalto-yliopiston tilojen rakennuttamisesta, kehittämisestä, kunnossapidosta ja niiden käyttöön liittyvistä palveluista.

Henkilöstöpalvelut (HRS)

Henkilöstöpalvelut (HRS) tukee Aalto-yliopiston tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnalle sekä muulle henkilökunnalle palveluita, jotka turvaavat innostavan työympäristön, haastavia tehtäviä, hyvät työolosuhteet ja houkuttelevat urajärjestelmät. Yliopiston henkilöstöprosessit tukevat palveluiden sekä ydintoiminnan eri HR-käytäntöjä. Yliopisto panostaa työnantajana erityisesti henkilöstön hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja toimivan ja monikulttuurisen yhteisön luomiseen. HRS tukee myös kansainvälisen henkilöstön kotoutumista ja kotimaisen henkilöstön kansainvälistymistä.

Innovaatioekosysteemipalvelut (IES)

Innovaatiopalvelut (sivu englanniksi) tukevat tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulosten kehittämistä innovaatioiksi ja tulosten kaupallistamista.

Johtamisen tukipalvelut (LSS)

Johtamisen tukipalvelut (LSS) tukee Aalto-yliopiston strategian toteuttamista ja käytäntöjen kehittämistä toimintaympäristön analysoinnilla, ennakoivilla toimenpiteillä ja edunvalvonnalla. LSS on vastuussa Aalto-yliopiston sisäisistä johtamisprosesseista, niiden kehittämisestä ja laadunhallinnasta sekä yliopiston asianhallinta-, kirjaamo- ja arkistopalveluista. Lisäksi johtamisen tukipalvelut (LSS) tukee yliopiston johtoa kansainvälisten kumppanuuksien kehitystyössä ja yliopiston näkyvyyden varmistamisessa keskeisillä kansainvälisillä ja kansallisilla foorumeilla sekä tuottaa kansainvälisiä toimiala-analyysejä. Koulujen kehitys- ja laatutyö kytkeytyy johtamisen tukipalveluihin matriisiorganisaation kautta.

Kumppanuudet ja yritysyhteistyö (ADCO)

Kumppanuudet ja yritysyhteistyö (ADCO) tukee kanssakäymistä sidosryhmien kanssa, ylläpitää suhteita yrityksiin, lahjoittajiin ja alumneihin sekä kehittää palveluita ja yhteyksiä, jotka edistävät innovaatioekosysteemin kasvua ja yrittäjyystoimintaa.

Lakipalvelut (LEGAL)

Lakipalvelut tarjoaa palveluita kaikissa Aalto-yliopiston toimintaan liittyvissä laki-ja sopimusasioissa.  Haluamme auttaa Aalto-yliopistoa välttämään turhat juridiset riskit ja tukea tavoitteiden saavuttamisessa tuottamalla ammattitaitoisia lakipalveluita sekä edistää lakien noudattamista, vastuullisuutta ja eettisyyttä yliopiston toiminnassa. Palvelemme niin Aallon ydintoimintoihin tutkimukseen, innovaatioihin ja opetukseen liittyvissä laki- ja sopimusasioissa kuin myös esim. työsuhteisiin, IT, tila- ja talousasioihin liittyvissä laki-ja sopimusasioissa.

Oppimispalvelut (LES)

Oppimispalvelut (LES) käsittää opetukseen, opetuksen kehittämiseen ja opiskelijoihin liittyviä palveluita. LES tukee Aalto-yliopiston opiskelijoita tarjoamalla heidän tarvitsemiaan palveluita opintopolun kaikissa vaiheessa. Palveluja tarjotaan myös opettajille ja koulutusohjelmien johtajille opetukseen liittyvien hallintotehtävien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusohjelmien ja opetusosaamisen kehittämisessä. LES tukee opiskelun ja opettamisen kansainvälistymistä. Lisäksi LES tarjoaa palveluita Aallon ulkopuolisille asiakkaille kuten Aaltoon opiskelemaan hakeville ja Aallosta valmistuneille. Kielikeskus on osa LESiä.

Talouspalvelut (FIS)

Talouspalvelut (FIS) tuottaa palveluita, jotka koskevat Aalto-yliopiston taloudellista kestävyyttä laajentamalla ja monipuolistamalla rahoituspohjaa, edistämällä resurssien tehokasta käyttöä ja tarjoamalla ammattitaitoisia talouspalveluita yliopistossa.

Matkustuspalvelut tarjoaa Aalto-yliopiston henkilöstölle, vieraille ja opiskelijoille digitaaliset, mobiilit ja ammattimaiset palvelut työmatkustukseen. Matkustuspalvelut tuotetaan yhteistyössä yliopiston palveluorganisaation, matkatoimiston ja järjestelmätoimittajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Matkustuspalveluissa varmistetaan, että työmatkustus on sujuvaa, turvallista ja taloudellista.

Tekniset palvelut (TSS)

Moniteknisiä sovelluksia hyödyntävä kokeellinen tutkimus, osallistava opetus ja taide ja luovat käytännöt ovat keskeisessä asemassa Aalto-yliopiston toiminnassa. Tekninen tukihenkilöstö on vastuussa tutkimuksen ja taiteen ja luovien käytäntöjen infrastruktuurin, välineiden ja tilojen ylläpidosta ja muista tehtävistä, jotka vaativat teknistä osaamista, esimerkiksi ovat opetuksen tukena opiskelijalaboratorioissa ja -työpajoissa.

Tietotekniikkapalvelut (ITS)

Tietotekniikkapalvelut (ITS) tuottaa palveluja tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja muulle henkilöstölle, jotta työstä tulisi joustavampaa, laaja-alaista ja tietoturvallista ajasta ja paikasta riippumatta. ITS on vastuussa Aallon kokonaisarkkitehtuurista ja TVT-arkkitehtuurista ja siihen liittyvästä projektiportfolion hallinnasta, yhteisten sovellusten ja toimintaympäristöjen kehittämisestä ja ylläpidosta, IT-infrastruktuurista ja laitteista, ohjelmistojen hankinnoista, käyttäjien tuesta ja tietoturvasta.

Turvallisuus- ja aulapalvelut

Aallon aulapalveluhenkilöstö palvelee ja opastaa kiinteistöissä työskenteleviä ja siellä liikkuvia vierailijoita sekä huolehtii tilojen yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta.

Tutkimuspalvelut (RES)

Tutkimuspalvelut (RES) tuottaa palveluita ulkoisesti rahoitetuille tutkimus- ja taideprojekteille ja tukee projektien hallintaa projektin koko elinkaaren ajan. RES tarjoaa kirjaston aineistot tutkijoiden ja opetuksen tueksi. Tohtorikoulutuksen palvelut kuuluvat RESiin. Lisäksi RES ylläpitää ACRIS-tutkimustietojärjestelmää, ja tukee monialaista tutkimusyhteistyötä, yliopiston profiloitumista, tutkimusetiikkaa ja avointa tiedettä.  

Viestintäpalvelut (COS)

Viestintäpalvelut (COS) vastaa Aalto-yliopiston ja korkeakoulujen strategisesta viestinnästä, markkinoinnista, brändistä ja visuaalisesta ilmeestä, koordinoi ja kehittää yliopiston viestintäkanavia, suunnittelee, tukee ja toteuttaa viestintätoimenpiteitä ja vastaa yliopiston mediasuhteista sekä avaintapahtumien järjestämisestä.

Sihteeripalvelut ja muut koulukohtaiset palvelut (SES)

Sihteeripalveluita koordinoidaan yksittäisten korkeakoulujen ja yksiköiden tasoilla.

Lue lisää palveluista ja menestyksen mahdollistajista

Opiskelua.

Menestyksen mahdollistajat

Panostamme yhteisöön ja ihmisiin, infrastruktuureihin ja kampukseen sekä palveluihin. 

Strategiamme
Aallon kampus

Menestyksen mahdollistajien johtaminen

Aalto-yliopiston tehtävänä on kestävän tulevaisuuden rakentaminen laadukkaan tutkimuksen, koulutuksen ja vaikuttavuuden keinoin. Mahdollistamme menestyksen panostamalla yhteisöön ja ihmisiin, infrastruktuureihin ja kampukseen sekä palveluihin ja resursseihin.

Aalto-käsikirja
Tätä palvelua tarjoaa:

Johtamisen tukipalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: