Palvelut

My Dialogues

Aallon ihmiset puhuvat säännöllisesti hyvinvoinnista, kehityksestä ja tavoitteista. Näin saavutamme Aallon strategiset tavoitteet.

Aallossa My Dialogues tarkoittaa 1-1 keskustelua esihenkilösi kanssa tai kolmenvälistä keskustelua suorien ja matriisiesihenkilön kanssa kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) näistä kolmesta aiheesta – hyvinvointi, kehitys ja tavoitteet.

Workday-järjestelmän avulla voit asettaa työ- ja kehitystavoitteita, tehdä muistiinpanoja ja liittää asiakirjoja, joista haluat keskustella, sekä antaa ja pyytää palautetta kollegoilta.

My Dialogues - valmistautuminen

My Dialogue akateemisille – tavoitteet ja työsuunnitelma

Työsuunnitelma kuuluu olennaisena osana kokonaistyöaikaan kuuluvan henkilöstön (opetus- ja tutkimushenkilökunta) työn suunnitteluun. Se parantaa työn suunnitelmallisuutta ja resurssien allokointia. Työsuunnitelma tukee tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa: se on konkreettinen työkalu tulevan lukuvuoden tehtävien suunnitteluun ja työajan allokointiin. Tällä sivulla käydään läpi mikä työsuunnitelma on, miksi se tehdään ja miten se tehdään Workday-järjestelmässä.

 

Hyvinvointi on toimintakykymme varmistamisen keskiössä

Hyvinvointi on keskeinen tekijä työssä menestymiselle, ja myös yksi Aallon prioriteeteista. Tunnistamme varmasti jokainen sellaisia työpäiviä, kun innostus on korkealla, keskittyminen ja asioiden valmiiksi tai eteen päin saattaminen sujuu vaivatta, ja työnilo on läsnä. Mutta on myös  päiviä, jolloin työmotivaatio on kadoksissa, ajatukset harhailevat ja tuntuu etteivät omat asiat ole ihan kunnossa.

Ja se on ihan OK! On tärkeää voida myöntää itselleen, ettei ole parhaassa työvireessä tai kunnossa juuri tänään. Siinä ei pitäisi olla mitään hävettävää tai peiteltävää. Onneksi on paljon mitä voimme tehdä oman ja toistemme hyvinvoinnin eteen. 

Varmista oma kehittymisesi

Jokainen meistä varmasti tunnistaa omassa työssä oppimisen tärkeyden, jotta pystymme ottamaan muuttuvat tilanteet ja tehtävät haltuun kehityksen tahdissa - sekä samalla ylläpitämään innovatiivista ja tehokasta työotetta. Mutta miten varmistaa tasapaino työn erilaisten vaatimusten ja ylipäätään työelämän ja vapaa-ajan välillä?

 

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: