Palveluntarjoajat

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on yksi keino osaamisen kehittämiseen, työstä oppimisen ja työtovereilta oppimisen rinnalla. Aalto-yliopisto tarjoaa henkilöstölleen runsaasti mahdollisuuksia koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen.
Workday Learning sovellus logo1

Workday Learning (ulkoinen linkki)

Löydät tarjolla olevat henkilöstökoulutukset Workdayn Learning -sovelluksesta

Henkilöstökoulutusta on tarjolla

Henkilöstö viestintäkoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Viestintä- ja vuorovaikutuskoulutus

Henkilöstölle järjestetään koulutusta laajasti vuorovaikutustaitoja vaativiin tilanteisiin kuten esiintymiseen, fasilitointiin ja digitaalisissa viestintäympäristöissä tarvittaviin taitoihin.

Palvelut
Monikulttuurisen työyhteisön tapaaminen / Kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Kieli- ja monikulttuurisuuskoulutus

Monimuotoisella kielikoulutuksella tuetaan kielitaidon kehittämistä ja toimintaa monikulttuurisessa yhteisössä. Tarjolla on eri henkilöstöryhmille eri teemaisia kielikursseja suomen, englannin ja ruotsin kielen kehittämiseen.

Palvelut
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Pedagoginen koulutus - pääsivu

Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa opetustasi ja opettajuuttasi.

Palvelut
Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Koulutus digitaalisen opetuksen tueksi

Opettajapalvelut järjestää säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja yhteisten oppimisalustojen käyttäjille osaamisen kehittämisen tueksi. MyCourses, Panopto, Turnitin, Presemo

Palvelut
Image

Palveluosaamisen koulutus

Aalto-yliopisto tarjoaa palveluhenkilöstölleen monipuolisesti erilaisia koulutuksia tärkeisiin teemoihin kuten asiakaspalveluosaamisen, hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyen.

Palvelut
Two people in a laboratory

Koulutukset tutkimuksen tueksi

Aallon koulutukset ja tietoiskut tutkimuksen tueksi kattavat koko tutkimusprojektin elinkaaren. Koulutuksissa käsitellään niin tutkimusrahoituksen hakemista, projektinhallintaa ja –johtamista kuin yrittäjyyttäkin. Niissä huomioidaan myös tutkimusdatan hallinnan, julkaisemisen ja etiikan kysymykset.

Palvelut
Nainen suunnittelee / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Itsensä johtamisen valmennukset ja urasuunnittelu

Globaalin maailman ja työelämän muutokset ja nopeatahtisuus edellyttävät monipuolisia itsensä johtamisen taitoja.

Palvelut
IT- ja digi-osaamisen koulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

IT- ja digikoulutus

Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti ja jatkuvasti. Jotta pystymme toimimaan digitaalisessa ympäristössä tehokkaasti, olemme koonneet tälle sivulle IT-käyttöohjeita, IT-työkaluja ja itseopiskelumateriaaleja tälle sivulle. Sivulla lisää muun muassa kyberturvallisuudesta, tietoturvallisuudesta, IT uutisista ja Office 365 -työkaluista.

Palvelut
Henkilöt turvallisuuskoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutuksella ylläpidetään tietoja ja taitoja sekä varmistetaan toimintavalmiutta erilaisissa varaa aiheuttavissa tilanteissa. Tarjolla on muun muassa ensiapukoulutuksia, epävakaan asiakkaan kohtaamisen koulutuksia, työturvallisuuskorttikoulutuksia ja muita lakisääteisiä työsuojelukoulutuksia.

Palvelut

Käytännön menettelytavat henkilöstökoulutukseen osallistumisessa

Aalto-yliopisto tarjoaa vuosittain kymmeniä koulutuksia ja muita kehittymismahdollisuuksia henkilökunnalleen. Henkilöstökoulutukseen voivat osallistua kaikki työsuhteessa olevat henkilöt. Koulutukseen hakeutumisesta sovitaan esimiehen kanssa, pääosin tavoitekeskusteluissa.

Henkilöstökoulutuksen tuottavat useat Aallon yksiköt omalta osaamisalueeltaan (esim. Tutkimus- ja innovaatio-, Oppimis-, Tietotekniikka-, Viestintä- ja Henkilöstöpalvelut).

Yhteisten koulutusten lisäksi palvelut järjestävät ammatillista koulutusta omalle henkilöstölleen.

Workday Learning sovellus logo1

Workday Learning (ulkoinen linkki)

Löydät tarjolla olevat henkilöstökoulutukset Workdayn Learning -sovelluksesta

Workday Learningissä voit myös ilmoittautua koulutuksiin ja muihin osaamisen kehittämisen oppimismahdollisuuksiin.  Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova. Ilmoita osallistumisen peruuntumisesta heti esteen ilmaannuttua. 

Jokaisen osallistujan toivotaan antavan koulutuksesta palautetta, jonka perusteella kehitetään henkilöstökoulutusta. 

Learningin transkriptiossa säilyy tieto suorittamistasi kursseista.   

Keskitetysti toteutettava henkilöstökoulutus on osallistujille useimmiten maksutonta.  

Osallistuminen Aallon ulkopuoliseen koulutukseen

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu