Palvelut

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on yksi keino osaamisen kehittämiseen, työstä oppimisen ja työtovereilta oppimisen rinnalla. Aalto-yliopisto tarjoaa henkilöstölleen runsaasti mahdollisuuksia koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Workday Learning -sovelluksesta löydät koulutustarjonnan.

Ajankohtaista


Workday Learning -järjestelmässä on julkaistu kolme pakollista verkkokurssia Aalto-yliopiston ja ACREn (Aalto University Campus & Real Estate) työntekijöille. Kurssit käsittelevät Eettisiä periaatteita (Code of Conduct),Tietoturva ja tietosuojaa sekä Johdatusta kyberturvallisuuteen Suosittelemme kurssien suorittamista myös vierailijoille, jotka työskentelevät osana Aalto-yhteisöä.

  • Katso kurssisuorituksesi Workdayn profiilistasi. Pääset profiiliin Workdayn etusivun oikeassa yläkulmassa olevan kuvasi kautta. Valitse profiilissasi Ura, jonka jälkeen kurssisuoritukset näkyvät Oppiminen -välilehdellä.
  • Esihenkilönä näet tiimisi pakollisten kurssien suoritukset Workdayn etusivun My Team Management sovelluksessa raportilla My Team´s Required Learning Completions.

Henkilöstökoulutusta on tarjolla

Henkilöstö viestintäkoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Viestintä- ja vuorovaikutuskoulutus

Henkilöstölle järjestetään koulutusta laajasti vuorovaikutustaitoja vaativiin tilanteisiin kuten esiintymiseen, fasilitointiin ja digitaalisissa viestintäympäristöissä tarvittaviin taitoihin.

Palvelut
Monikulttuurisen työyhteisön tapaaminen / Kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Kieli- ja monikulttuurisuuskoulutus

Monimuotoisella kielikoulutuksella tuetaan kielitaidon kehittämistä ja toimintaa monikulttuurisessa yhteisössä. Tarjolla on eri henkilöstöryhmille eri teemaisia kielikursseja suomen, englannin ja ruotsin kielen kehittämiseen.

Palvelut
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso valinnaisten kurssien tarjonta.

Palvelut
Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Koulutus digitaalisen opetuksen tueksi

Opettajapalvelut järjestää säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja yhteisten oppimisalustojen käyttäjille osaamisen kehittämisen tueksi. MyCourses, Panopto, Turnitin, Presemo

Palvelut
Image

Palveluosaamisen koulutus

Aalto-yliopisto tarjoaa palveluhenkilöstölleen monipuolisesti erilaisia koulutuksia tärkeisiin teemoihin kuten asiakaspalveluosaamisen, hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyen.

Palvelut
Two people in a laboratory

Koulutukset tutkimuksen tueksi

Aallon koulutukset ja tietoiskut tutkimuksen tueksi kattavat koko tutkimusprojektin elinkaaren. Koulutuksissa käsitellään niin tutkimusrahoituksen hakemista, projektinhallintaa ja –johtamista kuin yrittäjyyttäkin. Niissä huomioidaan myös tutkimusdatan hallinnan, julkaisemisen ja etiikan kysymykset.

Palvelut
Kuva oppimiskeskuksesta

Palvelut ja valmennukset itsensä johtamisen tueksi

Työelämän muutokset edellyttävät monipuolisia itsensä johtamisen taitoja.

Palvelut
IT- ja digi-osaamisen koulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

IT- ja digikoulutus

Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti ja jatkuvasti. Jotta pystymme toimimaan digitaalisessa ympäristössä tehokkaasti, olemme koonneet tälle sivulle IT-käyttöohjeita, IT-työkaluja ja itseopiskelumateriaaleja tälle sivulle. Sivulla lisää muun muassa kyberturvallisuudesta, tietoturvallisuudesta, IT uutisista ja Office 365 -työkaluista.

Palvelut

Käytännön menettelytavat henkilöstökoulutukseen osallistumisessa

Aalto-yliopisto tarjoaa vuosittain kymmeniä koulutuksia ja muita kehittymismahdollisuuksia henkilökunnalleen. Henkilöstökoulutukseen voivat osallistua kaikki työsuhteessa olevat henkilöt. Koulutukseen hakeutumisesta sovitaan esimiehen kanssa, pääosin tavoitekeskusteluissa.

Henkilöstökoulutuksen tuottavat useat Aallon yksiköt omalta osaamisalueeltaan (esim. Tutkimus- ja innovaatio-, Oppimis-, Tietotekniikka-, Viestintä- ja Henkilöstöpalvelut).

Yhteisten koulutusten lisäksi palvelut järjestävät ammatillista koulutusta omalle henkilöstölleen.

Workday Learning sovellus logo1

Workday Learning (ulkoinen linkki)

Löydät tarjolla olevat henkilöstökoulutukset Workdayn Learning -sovelluksesta

Workday Learningissä voit myös ilmoittautua koulutuksiin ja muihin osaamisen kehittämisen oppimismahdollisuuksiin.  Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova. Ilmoita osallistumisen peruuntumisesta heti esteen ilmaannuttua. 

Jokaisen osallistujan toivotaan antavan koulutuksesta palautetta, jonka perusteella kehitetään henkilöstökoulutusta. 

Learningin transkriptiossa säilyy tieto suorittamistasi kursseista.   

Keskitetysti toteutettava henkilöstökoulutus on osallistujille useimmiten maksutonta.  

Osallistuminen Aallon ulkopuoliseen koulutukseen

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstökoulutus

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: