Oasis of Radical Wellbeing

HowUTeach itsearviointityökalua pilotoidaan Aallossa

HowUTeach on tutkimuspohjainen itsearviointityökalu pääasiassa opetushenkilökunnalle. Tarkoituksena on lisätä opettajien tietoisuutta opettamisesta ja edistää työhön ja hyvinvointiin liittyvää itsereflektiota. HowUTeach:ia pilotoidaan Aallossa lukuvuonna 2022-23.
Co-operation
Photo: Aalto University/ Mikko Raskinen

Pilotoinnissa on kaksi vaihetta

  1. HowUTeach kyselylomake pilottiohjelmien ja -pääaineiden opettajille. Opettajat vastaavat kyselyyn ja saavat kyselystä palautteen. Toimintatapa rohkaisee ja parantaa itsearviointia vastaajan työympäristössä. Palaute sisältöää kuvailun eri opetuksen ulottuvuuksista sekä ehdotuksia siitä miten kehittää opetuksen käytänteitä ja opetukseen liittyvää hyvinvointia. HowUTeach mittarin ulottuvuudet ovat: opetukseen liittyvä hyvinvointi, kokemukset työskentely-ympäristöstä, opetuksen ja tutkimuksen integrointi sekä lähestymistavat opetukseen.
  2. Fasilitoiduissa työpajoissa opettajatiimit reflektoivat palautetta yhdessä. Tavoitteena on löytää yhteisyön vahvuuksia ja yhdessä analysoidaparhaita mahdollisia opetus- ja oppimiskokemuksia. Työpajoja fasilitoivat Oasis of Radical Wellbeing hankkeen työntekijät.

Näiden jälkeiset jatkotoimenpiteet seuraavat ohjelmien omia tarpeita.

Yhteensä kolmesta neljään ohjelmaa tai pääainetta Aallon kaikilta aloilta osallistuu pilottiin lukuvuonna 2022-2023.

Julkaisut

Supporting high-quality teaching in higher education through the HowUTeach self-reflection tool.

Parpala, A., & Postareff, L. 2021 Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(4), 61-67.

Related

Lecture hall during the lecture

Teaching and learning

A landing page for teachers to help them find services and support related to teaching and learning.

AllWell_small

43% responded to the 2022 AllWell? survey!

The survey was sent to all second-year bachelor’s degree students and first-year master’s degree students at Aalto University. This year, their total number was approximately 4,700. About 43% of them took the survey. AllWell warmly thanks all of them!

News
AllWell Results in Power BI

AllWell? 2022 results in Power BI

The 2022 AllWell? wellbeing survey was conducted 16.2.-2.3. among all 2nd-year bachelor’s degree students and 1st-year master’s degree students at Aalto University. Results can be now found from Power BI!

News
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: