Muut opinnot

Opinnot toisissa Aallon kouluissa tai toisissa suomalaisissa yliopistoissa

Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Oman korkeakoulun ulkopuolella voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Opinnot toisissa Aallon kouluissa

Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Oman korkeakoulun ulkopuolella voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Sivuaineet Aallossa

Kurssitarjonta (sisu.aalto.fi)

Opinnot toisissa suomalaisissa yliopistoissa

Huom! Joopas-hakujärjestelmän käyttö on päättynyt 31.12.2021. Siirryimme 1.1.2022 alkaen käyttämään väliaikaista sähköistä hakulomaketta. Tarkista yliopistokohtaiset hakuajat kyseisestä yliopistosta.

Aalto-yliopiston läsnä olevana tutkinto-opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa opintoja myös toisessa suomalaisessa yliopistossa JOO-sopimuksen puitteissa. Opinnot sisällytetään tutkintoon ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi. Vastaavasti muiden yliopistojen opiskelijat voivat hakea suoritusoikeutta Aalto-yliopiston yksittäisiin opintojaksoihin- tai kokonaisuuksiin esitiedot ja muut rajaukset huomioiden. Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea sekä kandidaatti-, maisteri- että tohtoriopiskelijat. JOO-opintoja suunnitellessasi sinun on hankittava ensin oman yliopistosi puolto niille opinnoille, joita haluat opiskella. Opintojen on siis oltava osa hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS).

Yhteyshenkilöt kouluittain

Elisa Murto

Insinööritieteiden korkeakoulu

Tanja Nurmi

Kauppakorkeakoulu

Kati Sumu

Kemian tekniikan korkeakoulu

Sari Salmisuo

Perustieteiden korkeakoulu

Alli Palojärvi

Sähkötekniikan korkeakoulu

Viivi Poutiainen

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakeutuminen JOO-opintoihin Aalto-yliopisto kotiyliopistona

JOO-opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on läsnä olevana omassa kotiyliopistossaan. JOO-opintojen hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensin hakemus käsitellään kotiyliopistossa (puoltokäsittely), jonka jälkeen hakemus lähetetään päätöskäsittelyyn kohdeyliopistoon. Puollon voi saada sellaisiin opintoihin, joita ei voi suorittaa Aalto-yliopistossa ja jotka liitetään osaksi opiskelijan tutkintoa. 

Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Hakemuksen puoltokäsittelyn kestoon vaikuttavat esimerkiksi oppimispalveluiden ja laitosten työtilanteet ja paikallaolo. Hakemus tulee toimittaa kotiyliopistoon puollettavaksi hyvissä ajoin ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä, mielellään viimeistään 4 viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Käsittelyaika on yleensä noin 2–3 viikkoa, mutta puoltokäsittely saattaa joskus viedä pidempäänkin. Usea yliopisto noudattaa hakuaikoja, jolloin syksyn ja seuraavan lukuvuoden opintoihin hakeudutaan huhtikuun hakuaikana, kevään opintoihin lokakuun aikana. Huhtikuun 2024 hakuaikana tehtävien hakemusten on oltava Aalto-yliopiston käsittelyssä viimeistään 21.4.2024. Varaa siis käsittelylle Aalto-yliopistossa riittävästi aikaa ennen kohdeyliopiston hakuajan umpeutumista! Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 1. Opiskelija täyttää sähköisen hakulomakkeen, myös vuoden 2024 haussahttps://openregistration.aalto.fi/?ff/fi/JOO_2022
  • Huom! Hakemuksen pakolliset liitteet ovat opintosuoritusote ja kotiyliopiston puolto, esim. ohjelman suunnittelijan/koordinaattorin sähköpostikuittaus. ARTSissa puoltosähköposti pyydetään akateemiselta ohjaajalta.
  • Haettavat opinnot tulee eritellä hakulomakkeelle opintojakson/kurssin tarkkuudella.
  • Tarkista vaatiiko kohdeyliopisto omia hakemuksia Aallon sähköisen hakemuksen lisäksi, esim. paperisen lomakkeen. Sähköisen lomakkeen voi korvata paperilomakkeella, jos kohdeyliopisto sitä käyttää.
 2. Mikäli puolto on myönteinen, hakemus toimitetaan eteenpäin kohdeyliopistoon.
 3. Kohdeyliopisto käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä suoraan hakijalle oman aikataulunsa mukaisesti.

Aalto-yliopisto kohdeyliopistona

Ohjeet muiden yliopistojen opiskelijoille, jotka ovat hakeutumassa Aalto-yliopiston JOO-opintoihin:

Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot

Muut yhteisopinnot

Aalto-yliopisto ja sen korkeakoulut ovat JOO-sopimuksen lisäksi mukana myös muissa yhteistyösopimuksissa ja verkostoissa jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoja toisissa yliopistoissa. Alla on lyhyesti esitelty yhteistyösopimuksia ja verkostoja, lisätietoa löytyy verkostojen omilta sivuilta.

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: