Ohjelmat

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Opinnäyte

Kandidaatintyö kirjoitetaan lukukausittain järjestettävän kandidaattiseminaarin yhteydessä. Seminaarin tarkoituksena on kehittää opinnäytteen laatimisessa tarvittavia taitoja ja tukea sen tekemistä. Seminaariin kuuluu aktiivinen osallistuminen luennoille ja työpajoihin, harjoitustehtävät, kandidaatintyön kirjoittaminen, esitysseminaari ja opponointi. Kurssi sisältää pakollisia osioita ja tehtäviä.

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen sisältyy kandidaatin työn opintosuoritukseen. Kypsyysnäytteen suorittamisesta tulee erillinen opintosuoritusmerkintä (0 op).

MyCoursesista löydät pääaineesi kandidaattiseminaarin tiedot ja ohjeet seuraavilla koodeilla:

  • ENY: ENG3042.kand
  • KJR: ENG3043.kand
  • RYM: ENG3044.kand

Uusien pääaineiden kandidaattiseminaarit järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2024. Kaikkien pääaineiden (EKO, KIG, KEY ja RAK) opiskelijat osallistuvat ENG1000.kand -seminaariin.

Ruotsinkielisille opiskelijoille järjestetään oma kandidaattiseminaarikurssi. Löydät kurssin koodilla JOIN.sv.kand.

Mikäli sinulla tulee kysyttävää kandidaatintyöhön, kypsyysnäytteeseen tai seminaarikurssiin liittyen, ota yhteyttä [email protected].

Kesäkandidaattiseminaari

Kandidaatintyön voi tehdä myös osana Aallon tekniikan alojen yhteistä kesäkandidaattiseminaaria. Löydät kurssin koodilla JOIN.kand. Kesäkandidaattiseminaarin suorittaminen eroaa hieman ENGin omasta kandidaattiseminaarista, joten luethan ohjeet kurssin suorittamisesta huolella MyCoursesista.

Kesäkandidaattiseminaariin ilmoittautuminen

-    Valitse JOIN.kand-kurssi HOPSiin vapaasti valittaviin ja ilmoittaudu kurssille
-    Saat opintosuoritusmerkinnän oman pääaineen mukaisella kurssikoodilla
-    Poista JOIN.kand-kurssi HOPSista kesän jälkeen
 

Opinnäyte kandidaatintutkinnossa

Opinnäytteiden julkisuus

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Lue lisää opinnäytteiden julkisuudesta
Student guide illustration, bachelor's programmes

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: