Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston kielellisten linjausten päivitys vuonna 2023

Aalto-yliopiston kielellisten linjausten tavoitteena on tukea yliopistomme tietä monikulttuuriseksi ja monikieliseksi toimintaympäristöksi, jossa kaikki voivat toimia yhteisön täysivaltaisina jäseninä, samalla huomioiden kansallisten kielten käytön ja kehityksen.

Aalto-yliopisto uudistaa kielelliset linjauksensa. Nykyiset linjaukset ovat voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Samalla uusitaan tutkinto- ja opetuskieliä koskevat linjaukset, jotka huomioidaan vuosien 2024-2026 opetussuunnitelman valmistelussa. Yhteisöltä pyydetään palautetta kehitystyöhön tämän kevään aikana, lisäksi linjauksiamme ohjaa myös perustuslain, yliopistolain, hallintolain ja yhdenvertaisuuslain vaatimukset. 

Aalto-yliopisto on kymmenen vuoden aikana tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan sekä talouden ja kuuluu nyt avainaloillaan maailman kärkijoukkoon. Olemme myös kasvaneet yhdeksi Euroopan kansainvälisimmistä yliopistoista. 

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset koostuvat kolmesta toisiaan täydentävästä dokumentista:

  1. Kielelliset linjaukset: Kielelliset periaatteet kansainvälisen ja monikulttuurisen yliopiston toimintaan, monikieliseen kulttuuriin ja käytäntöihin. Tutustu nykyisiin Kielellisiin linjauksiin.
  2. Tutkinto- ja opetuskieliä koskevat linjaukset: Vaikuttavat muun muassa seuraaviin asioihin:koulutusohjelmien tutkinto-, opetus - ja ohjauskieli, tutkintotodistuksen kieli, opetukseen ja alaan liittyvä termistö, opetussuoritteiden kieli ja opiskleijoiden kielelliset oikeudet. Tutustu nykyisiin linjauksiin.
  3. Kielellisten linjausten toimeenpanosuunnitelma: Kielellisten linjausten vaatimat toimenpiteet ja resurssit. Tutustu nykyiseen toimenpanosuunnitelmaan.

Prosessi ja aikataulu

Tammi-maaliskuu: Alustavaa keskustelua ja palautetta nykyisiin linjauksiin 

Aikataulu Keskustelu
11.1.2023, President's management team At the office -meeting Prosessi, aikataulu ja toimintatavat. Koulujen keskusteluiden aikataulutus. 
17.1., Learning Streering Group (LeSG) Alustavaa keskustelua ja palautetta nykyisiin tutkinto- ja opetuskieliä koskeviin linjauksiin 
23.1., Professors' Council Working Group  Prosessi, aikataulu ja alustavaa palautetta nykyisiin linjauksiin.
26.1., President's Management Team  Prosessi, aikataulu ja alustavaa palautetta nykyisiin linjauksiin.
7.2. Academic Affairs Committee Prosessi, aikataulu ja alustavaa palautetta nykyisiin tutkinto- ja opetuskieliä koskeviin linjauksiin.
16.2., Equality, Diversity and Inclusion (EDI) Committee Prosessi, aikataulu ja alustavaa palautetta nykyisiin linjauksiin.
Kysely auki aalto.fi:ssä Palautetta nykyisiin linjauksiin.

Huhtikuu: Uusien linjauksien luonnos ja palaute  

Aikataulu Keskustelu
14.3. Learning Streering Group (LeSG) Keskustelu palautteen yhteenvedosta ja uusien linjausten luonnoksen työstäminen (opetus ja oppiminen)
22.3. Enablers Steering Group (ESG) Keskustelu palautteen yhteenvedosta ja uusien linjausten luonnoksen työstäminen.
27.3. YTN Keskustelu palautteen yhteenvedosta ja uusien linjausten luonnoksen työstäminen
28.3. Aalto Leaders' Dialogue Keskustelu palautteen yhteenvedosta ja uusien linjausten luonnoksen työstäminen.
29.3. Research Steering Group (ReSG) Keskustelu palautteen yhteenvedosta ja uusien linjausten luonnoksen työstäminen.
4.4., Academic Affairs Committee Palaute luonnoksesta ja ohjaus linjausten viimeistelyyn.
21.4. Learning Streering Group AAKin palaute ja ohjaus linjausten viimeistelyy
27.4. EDI Committee Palaute luonnoksesta ja ohjaus linjausten viimeistelyyn

Touko-joulukuu: Linjausten viimeistely,toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja palaute 

Toimijat

  • Kielelliset linjaukset: Kristiina Mäkelä, Ida Salin, Eija Zitting
  • Tutkinto- ja opetuskieliä koskevat linjaukset: Petri Suomala, Eija Zitting, Johanna Söderholm, Perttu Puska, Anna Johansson, Ari Koskelainen, Teemu Palkki, OOPAS asiantuntijaryhmän edustaja
  • Kielellisten linjausten toimeenpanosuunnitelma: Kristiina Mäkelä, Ida Salin, Eija Zitting, täydennetään työskentelyn edetessä
  • Lainopillinen neuvonta: Anni Tuomela & Anna Johansson
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: