Palvelut

Miten integroida kestävyys ja monialaisten ongelmien ratkaisemisen taidot opetussuunnitelmiin?

Ihmiskunnan suuriin haasteisiin, kuten kestävyyskriisiin vastaaminen, edellyttää valmistuneelta tietoja kestävyyshaasteista, monialaisten ongelmien ratkaisun taitoja sekä kykyä soveltaa omaa, tieteenalan syväosaamistaan haasteiden ratkaisemiseen. Löydät tältä sivulta käytännön vinkkejä opetussuunnitelman kehittämiseen.
vesitekniikka_700x400_en_en.jpg

Askeleet integroinnin toteuttamiseksi

Ota kaikki mukaan 

Yhteistyö on tärkeä lähtökohta opetussuunnitelmaa uudistettaessa. Yhteisen ymmärryksen luominen yhteisistä tavoitteista ja valmistuneen tarvitsemista tiedoista ja taidoista on tärkeä lähtökohta eheän, linjakkaan opetussuunnitelman kehittämiselle. 

Tunnista ja rakenna merkityksellisiä yhteyksiä kestävyyteen

Tunnista, miten ala liittyy kestävyyshaasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Alalla voi olla suoria yhteyksiä joko positiivisiin kestävyysratkaisuihin, tai toisaalta tarve uudistuksiin negatiivisten kestävyysvaikutusten kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 

Työkaluja tähän vaiheeseen: Yhteyksien tunnistamisen työkaluina voit käyttää kestävän kehityksen tavoitteita tai muita kestävyyttä jäsentäviä viitekehyksiä. Voit myös etsiä tutkimuskirjallisuutta kestävyydestä eri alojen kannalta, sekä kestävyyden integroimisesta eri alojen opetukseen. 

Tunnista valmistuneelle keskeiset tiedot ja taidot 

Kun integroimme kestävyysteemoja, tavoitteena on, että valmistunut pystyy hyödyntämään oman alan osaamista kestävyyskysymysten tarkasteluun ja ratkaisujen kehittämiseen. Tähän opiskelija tarvitsee sekä alakohtaista että kestävyyteen ja kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen liittyviä tietoja ja taitoja.

Vaikka alan näkökulma kestävyyteen painottuisi tiettyihin ratkaisuihin, kompleksisten kestävyyshaasteiden ratkominen edellyttää kykyä systeemiajatteluun, tulevaisuuden skenaarioiden luomiseen, erilaisten näkökulmien punnitsemiseen ja eettiseen pohdintaan. Haasteiden ratkominen edellyttää myös ongelmanratkaisutaitoja, kykyä strategiseen ajatteluun, elinvoimaisten ratkaisujen luomiseen ja kehittämiseen. Kompleksisten ongelmien tarkastelu edellyttää kykyä katsoa asioita uusista näkökulmista, sekä luovan ongelmanratkaisun ja tiimityön taitoja.

Uudista asteittain, mutta määrätietoisesti

Kestävyyshaasteiden myötä koulutuksen tarve uudistua on suuri. Koko muutosta ei tarvitse tehdä kerralla, mutta on tärkeää aloittaa. Pyri siis yhdessä opettajayhteisösi kanssa tunnistamaan sekä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, että pitkän aikavälin visio ja toimenpiteet sitä kohti.

Kirjallisuutta kestävyyden, yrittäjämäisen ajattelutavan ja radikaalin luovuuden integroimisen tueksi

Pedagogista koulutusta aiheesta

Tukea kestävyyden, yrittäjämäisen ajattelutavan ja radikaalin luovuuden integrointiin

 Noora Jaakkola

Noora Jaakkola

Asiantuntija
Kestävyyden integroiminen opetusuunnitelmiin, opetussuunnitelmatyön menetelmät, opetussuunnitelmatyön fasilitointi
 Riikka Evans

Riikka Evans

Asiantuntija
Poikkileikkaavien teemojen integrointi opetussuunnitelmiin ja siihen liittyvä pedagoginen tuki.

Meeri Karvinen

Väitöskirjatutkija
Kestävyyden integrointi opetukseen, kestävyyden opetus- ja arviointimenetelmät

Paulo Nicoletti Dziobczenski

Projektiasiantuntija
Radikaalin luovuuden integrointi opetukseen

Håkan Mitts

Yliopisto-opettaja
Yrittäjämäisen ajattelutavan integrointi opetukseen

Tuomo Eloranta

Post doc -tutkija
Monialainen tiimityö opetuksessa
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: