Kauppakorkeakoulu

Premium Partner - PwC

Yhteistyö PwC:n kanssa on monipuolista ja sen juuret ulottuvat kauas Kauppakorkeakoulun menneisyyteen. He ovat mukana kehittämässä opiskelijoidemme taitoja, rekrytoivat uusia kykyjä sekä saavat arvokkaita uusia näkemyksiä opiskelijoiltamme.
Smiling people standing in front of a colorful wall with PwC logo
PwC Aalto Talent Expo 2022 -messuilla. Valokuvaaja Sara Vertanen.

Yksi pitkäaikaisimmista partnereistamme on PwC. Premium Partner heistä tuli heti 2001, kun ohjelma perustettiin. Yhteistyö toki oli alkanut jo paljon aikaisemmin, mutta ohjelman myötä se syventyi ja laajeni Kauppakorkeakoulun sisällä.  

PwC on kansainvälinen yritysketju, jolla on toimintaa 156 maassa ja Suomessa se työllistää yli 1200 asiantuntijaa. Vuosikertomuksesta ilmenee myös, että PwC:n trainee-ohjelma työllistää vuosittain yli 200 tulevaa asiantuntijaa. Tämä onkin yksi merkittävä yhteistyömme kohde, sillä Aalto-yliopiston opiskelijat ovat haluttuja myös PwC:llä. Yhteistyömme on monipuolista, sillä PwC:n palveluvalikoima (liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinnan palvelut ja yritysvastuupalvelut) vastaa mainiosti myös omaa koulutustarjontaamme. 

PwC on aktiivisesti mukana Kauppakorkeakoulun opetuksessa peruskursseista lähtien ja pian valmistuvien maistereiden Capstone-kursseihin asti. Opiskelijat saavat arvokasta tietoa työelämän tarpeista ja pääsevät harjoittelemaan oppimiaan taitoja erilaisissa projekteissa. Yksi tärkeimmistä taidoista PwC:n mukaan on kommunikointi asiakkaiden kanssa, jota ei kurssikirjoista opi. Onneksi erilaiset projektit yritysten kanssa auttavat tämänkin taidon kehittämisessä. Olemme tehneet PwC:n kanssa myös räätälöityjä yritysprojekteja, joissa sen liiketoiminta on saanut arvokasta taustatietoa asiakastyöhön. 

Opiskelijoille

PwC tarjoaa opiskelijoille Trainee-paikkoja kaikissa liiketoimintayksiköissään vuosittain. Tilintarkastuksen trainee-paikat ajoittuvat alkuvuoteen, muita voi olla syys- ja kevätkaudella. 

Lue lisää PwC:stä työnantajana heidän yritysprofiilistaan Aallon JobTeaserissa (vaatii aalto-kirjautumisen):

Linkki JobTeaserin profiiliin

PwC:n avoimet työpaikat Aallon JobTeaserissa (vaatii aalto-kirjautumisen):

Linkki JobTeaserin työpaikkaportaaliin

Uutisia

Aalto.fi:ssä julkaistuja artikkeleita yhteistyöstämme:

Räätälöity opiskelijaprojekti PwC:lle

Opiskelijatiimi auttoi PwC:tä vastaamaan vero- ja lakipalvelumarkkinan kiristyvään kilpailuun

PwC Suomi hyödyntää projektin tuloksia omassa strategiatyössään.

Uutiset
PwC:lle tehdyn opiskelijaprojektin projektitiimi

Miten yritykset suoriutuvat juuri julkaistujen EU:n kestävyysraportointivaatimusten kanssa?

Kaksi Kauppakorkeakoulun opiskelijaa tutki pohjoismaisia yrityksiä PwC Finlandin toimeksiantona.

Uutiset
Räätälöity opiskelijoiden yritysprojekti PwC:lle, työryhmä

Opiskelijat selvittivät PwC:lle uuden EU-lainsäädännön vaikutuksia suomalaisiin alustayrityksiin

PwC:n toimeksi antamassa projektissa selvitettiin sääntelyiden vaikutusta alustatalouden toimijoiden liiketoimintamalleihin sekä datankäyttömahdollisuuksiin.

Uutiset
Katri Kaitila

Alumni Katri Kaitila: Kauppiksella opetetuista taidoista tärkeimpinä olen pitänyt laskentatoimen peruskursseilta opittuja perusasioita

Katri Kaitila työskentelee PwC:llä omistajayrittäjäpalveluissa tilintarkastuksen manager-roolissa. Millaisesta osaamisesta on ollut hyötyä Katrin työssä? Entä millaisen vinkin Katri antaisi opintojen alussa olevalle itselleen? Lue Katrin uratarina.

Uutiset
Opiskelijoiden yritysprojektin tiimi, PwC
Uutiset
Aalto-yliopisto Töölön reliefi. Kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Opiskelijaprojektien historiaa – PwC:n toimeksianto

Opiskelijat kartoittivat projektissa nykyisiä toimijoita ja tulevaisuuden ratkaisuja luonnollisen kielen prosessoinnin (NLP) kentällä.

Yritysyhteistyö

Partneriohjelma pitkäjänteiseen kumppanuuteen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla on oma partneriohjelma, joka rakentaa ja ylläpitää tiiviitä, pitkäaikaisia suhteita korkeakoulun ja yritysten välillä. Se on lajissaan ainutlaatuinen Suomen korkeakouluissa ja avaa yhteyksiä myös Aalto-yliopiston muihin kouluihin.

Lue lisää
Partnership Program

Yhteyshenkilö

Annemari Rautio

Annemari Rautio

Senior Manager, Corporate Relations, School of Business

Yhteistyö

Alla erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. 

Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Kauppakorkeakoulu
Kauppakorkeakoulun Cafe Kylterin edusta.

Kehitä työnantajamielikuvaa Kauppakorkeakoulussa

Tarjoamme työnantajille mahdollisuuksia näkyä eri kanavissamme tai kohdata opiskelijoita omissa tapahtumissaan Kauppakorkeakoululla.

Kauppakorkeakoulu
Project work course gala

Opintoprojektit

Opiskelijaprojekteissa ratkotaan tosielämän haasteita yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Yritysyhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: